Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovny můžou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] letos mimořádně podat bez sankce až do 2. srpna. Prodlužuje se i termín podání Přehledu pro správu sociálního zabezpečení. A to nejpozději k 30. červnu.

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovny můžou letos živnostníci podat bez finančního postihu až do 2. srpna. Umožňuje jim to novela zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Normu v pondělí [22. 3.] schválila vláda. Prodloužení termínu pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 pro správu sociálního zabezpečení následně potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

„V návaznosti na posunutí termínu podání daňového přiznání jsem podepsala také odklad pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ,“ uvedla s tím, že živnostníci mají nově čas pro odevzdání Přehledu až do 30. června 2021.

K prodloužení termínu pro podání, a tedy i úhradu případného nedoplatku na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za loňský rok vedl počátkem března schválený delší termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020. To odevzdávají fyzické i právnické osoby letos mimořádně o měsíc později. V papírově podobě nejdéle do pondělí 3. května, elektronicky dokonce až k 1. červnu.

Daňové přiznání mohou letos plátci odevzdat až k 1. červnu

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ

Podle zákona mají OSVČ povinnost podat zdravotní pojišťovně každoroční Přehledy o příjmech a výdajích standardně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Letos by tak měli živnostníci přehledy odevzdat nejpozději do pondělí 3. května. Pokud tedy nevyužívají služeb daňového poradce. Nejpozději do 3. června 2021 pak podávají přehled za rok 2020 OSVČ, které podaly daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu. Nejdéle však do 3. května.

Vládou schválená novela o pojistném na zdravotní pojištění však reaguje na měsíční benevolenci v odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů. Přehled pro zdravotní pojišťovnu mohou proto všichni bez finančního postihu odevzdat nejpozději v pondělí 2. srpna. Termín pro úhradu případného nedoplatku zůstává nezměněný. OSVČ jej musí uhradit vždy nejpozději do osmi dnů od data podání přehledu.

OSVČ s dětmi mohou snížit platby na zdravotní pojištění

Za upozornění stojí i to, že OSVČ s vyšší než minimální povinností úhrad pojistného na zdravotní pojištění v době odpuštění minimálních záloh od března do srpna 2020, budou vzniklý rozdíl dopočítávat v aktuálním Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Stát odpustí OSVČ min. zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Uhradit jej pak musí jako obvykle nejdéle do osmi dnů po podání Přehledu. I s touto povinností by měli někteří živnostníci ve svém finančním plánování letos počítat. Daňová přiznání a přehledy za rok 2020 letos odevzdávají i živnostníci registrovaní k paušální dani. Jednotné platby začali totiž odvádět od letošního ledna, kdy začal systém paušálního režimu v Česku platit.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here