Finanční správa ČR [FS ČR] zahájila [7. 12. 2020] příjem oznámení k platbě nové paušální daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří nejsou plátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 korun. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent ve výši 2 976 korun a 100 korun na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 korun.

„Na jednoduchém formuláři se do 11. ledna přihlásíte na finančním úřadu a nic dál už neřešíte. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně vše vyřešíte a máte splněno,“ vysvětluje výhody paušální daně ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Podle ní paušální daň přinese mnoha živnostníkům i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu, neboť v současné době odvádí na sociálním pojistném pouze zákonné minimum. S paušální daní ale budou odvádět 15 procent.

Paušální daň má i své minusy

Podle daňových poradců by si každý živnostník nebo podnikatel, kterému se líbí paušální daň, měl nejprve vše důkladně spočítat. To proto, aby ho zjednodušení odvodů daní nevyšlo dráž, než když by zůstal u starého způsobu. Důvod je, že v paušálním režimu nebude OSVČ využívat žádné slevy, odpočty na dani a bonusy, jako je tomu ve standardním režimu.

Jarmila B. platí novou paušální daň pro živnostníky

Jde například o slevu na poplatníka, manželku, ale i takzvaný daňový bonus na dítě. Jen ten činí na první dítě 15 204 korun, na druhé 19 404 korun a na třetí dokonce 24 204 korun ročně. Bonus přitom finanční správa zasílá do 30 dnů od posledního termínu povinnosti podat daňové přiznání na účet plátce daně. Živnostník či podnikatel se dvěma dětmi tak dostane bonus na děti v celkové výši až 34 608 korun. Zvolí-li si ovšem paušální daň, přijde o něj. A nejen to. Rozhodne-li se živnostník pro paušální daň, přijde dále o možnost odečíst si z daňového základu zaplacené úroky z hypotečního a jiných úvěrů na bydlení nebo náklady na životní či penzijní pojištění.

Paušální daň MF ČR je lákává. Hlavně pak pro MF ČR

Jak při vstupu do paušální daně postupuje FS ČR

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad, který jednotnou úhradu spravuje, proto oznámení nijak neschvaluje.

„Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, například že je plátcem DPH, žadatele o tom vyrozumí. Splnění ne všech podmínek však můžeme v danou chvíli ověřit, třeba v lednu nemáme kompletní údaje o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne obrat ve výši jednoho milionu korun, musí být podle ní připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. A to v obvyklých termínech. To znamená, že ani administrativa živnostníkům v paušálním režimu příliš neodpadne. Daňové doklady, vydané a přijaté faktury je třeba pro jistotu uchovávat.

Jak se platí paušální daň

Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimka je lednová záloha v roce 2021, která je splatná do 22. února 2021. Paušální daň je možné si předplatit, třeba i na celý rok dopředu. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866. Dále pak s číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 [ČNB] a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here