Deficitní hospodaření státu nelze přičítat jen vlivu pandemie

136
pandemie
Foto: Pixabay.com

I bez pandemie bychom v roce 2020 měli nakročeno do horších časů. Příčina je odkládání dlouhodobých problémů, jako je rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizace nebo důchodová reforma. Je tu ale i nevýkonnost státu a rychlý růst jeho běžných výdajů. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] za rok 2020.

NKÚ ve své aktuální Výroční zprávě za rok 2020 dále poukazuje na přebujelou byrokracii, pomalé procesy a nekoordinovanost na straně státu. To vše podle něj ovlivňuje budoucnost a konkurenceschopnost České republiky.

„V roce 2020 vydalo Světové ekonomické fórum speciální tematickou zprávu o tom, jaké mají jednotlivé země předpoklady k oživení ekonomiky po krizi. V souhrnném ukazateli připravenosti na ekonomickou transformaci bylo hodnoceno celkem 37 zemí a ČR se umístila na 24. místě,“ uvádí NKÚ.

Komplikací je i komplikovaný právní systém. Jako příklad zde může posloužit ostatně i samotná novela zákona o NKÚ. Ta dává úřadu pravomoc kontrolovat také obce, města a kraje, ale pouze v oblasti projektů, na které čerpaly dotace ze státního rozpočtu nebo EU. Novela zákona leží v Senátu od roku 2016.

K neschopnosti se přidává zadlužování

NKÚ ve své zprávě dále konstatuje, že schodek státního rozpočtu loni dosáhl 367,4 miliardy korun. Avšak nikoli jen kvůli zvýšeným nákladům na zvládání pandemie covidu-19. Důvod leží v meziročně nižším plnění příjmů státního rozpočtu, ale i chybějícím úsporám a zejména pak výraznému nárůstu výdajů.

„Zvyšovaly se však nejen výdaje spojené s nemocí covid-19, ale zejména běžné výdaje, které s pandemií nesouvisely. Celkové výdaje v roce 2020 meziročně vzrostly o 291 miliard korun na celkem 1 842,9 miliardy korun. Minimálně 147 miliard korun ale nesouviselo přímo s pandemií nemoci covid-19, šlo například o jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení nemocnic a další,“ upozorňuje NKÚ.

Dodává i souvislosti: Zatímco v roce 2019 byl podíl státního dluhu 28,5 procenta HDP, v roce 2020 se meziročně zvýšil na 36,5 procenta HDP. ČR je tak sice stále jedna z nejméně zadlužených zemí EU, ale její tempo zadlužování je jedno z nejrychlejších.

Francouz Michel Fache může být klidný, své dluhy má splacené

„Rok 2020 skončil nejhorším výsledkem hospodaření v historii ČR, v tempu zadlužování patříme v Evropské unii k rekordmanům,“ uvádí ve výroční zprávě prezident NKÚ Miloslav Kala s dovětkem, že takový výsledek ohrožuje budoucí stabilitu veřejných financí.

Pandemie jen urychlila rozklad státu

I bez pandemie bychom v roce 2020 měli nakročeno do horších časů, uvádí ve své zprávě NKÚ. Podle něj pandemie a s ní spojená omezení ukázaly, jak tristní jsou dosud například výsledky digitalizace státní správy. A to přesto, že jen od roku 2016 na ni ministerstva vynaložila minimálně 67 miliard korun.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Podle NKÚ problémem zůstává i kvalita služeb státu pro občany. Změnit k lepšímu to může elektronizace státní správy. Výdaje na ni sice neustále rostou, vynaložené peníze však očekávaný výsledek nepřinášejí. Jako příklad uvádí systém elektronické identifikace a Portál občana. Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR] na něj vynaložilo téměř 250 milionů korun, ke konci roku 2019 ho však využívalo necelých 0,5 % plnoletých občanů.

Zpráva NKÚ se dotýká i výstavby dálnic, která je v ČR výrazně pomalejší než například v sousedním Polsku. V roce 2020 bylo v Česku zprovozněno jen 21 km nových úseků dálnic, zatímco v Polsku 138 km. Podle NKÚ potíže v přípravě a průběhu staveb a nedostatečnou péči o dopravní infrastrukturu potvrdila kontrola zaměřená na dálniční a silniční mosty. Z celkového počtu 17,5 tisíce mostů bylo 3,4 tisíce ve špatném až havarijním stavu.

Silnice a dálnice v ČR: Stejně jako v Pákistánu

Data jsou nelítostná

Podle NKÚ jsou tvrdá data o České republice neradostná a odhalují nízkou výkonnost veřejného sektoru. Úřad uvádí, že prožíváme krizi, vyvolanou nečekaným vypuknutím světové pandemie, krizi se zdravotními, sociálními a psychologickými dopady.

„Tato krize ale zároveň odhaluje, jak nefunkční systém správy věcí veřejných jsme budovali a financovali. Jak zoufale komplikovaný je náš právní řád, jak těžkopádné a byrokratické je řízení státu, jak poddimenzované jsou jeho zásoby a kapacity, prostě jak špatně na tom jsme v oblastech, na které spoléháme v těžkých časech,“ uzavírá NKÚ.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here