Program Covid III: Stát bude nově ručit i za investiční úvěry

169
investicni_uvery
Ilustrace: Pixabay.com

Záruku až 90 milionů korun na investiční úvěry budou moct nově získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky [ČMZRB] firmy na investiční úvěry od privátních bank. Zažádat si o ni můžou v podpůrném programu Covid III – Úprava Invest. Změnu na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] schválila vláda.

Novinka spočívá v přidání možnosti využít státní záruky nejen na provozní, ale i investiční úvěry v programu Covid III. Způsob žádání o podporu se nemění. Firmy nadále předkládají žádosti o úvěr u komerčních bank.

„Podpora se bude vztahovat na investiční úvěry až do výše 90 milionů korun v závislosti na velikosti podpořeného podniku a maximální výši ručení,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO].

Státem zvýhodněný covid úvěr může vyjít dráž než běžný úvěr

U podniků do 250 zaměstnanců bude ručení až do výše 90 % jistiny pro úvěry do 50 milionů korun, respektive do 50 % jistiny pro úvěry do 90 milionů korun. Pro podniky od 251 do 500 zaměstnanců bude ručení až do výše 80 % jistiny úvěru do 50 milionů korun, resp. až do výše 50 % jistiny úvěru do 80 milionů korun. Délka ručení bude pro všechny podniky nejvýše šest let od data podpisu zaručeného úvěru. Nabídka platí do 31.12. 2021.

Banky se teď musejí přihlásit u ČMZRB

Podmínky rozšíření záručního schéma o podporu investičních úvěrů v programu COVID III – Úprava Invest byly projednávány s Českou bankovní asociací [ČBA], zástupci Ministerstva financí ČR [MF ČR] a s ČMZRB.

Jsme odsouzení, abychom NRF využívali, říká ředitel ČMZRB

Státní rozvojová banka nyní vyhlásí výzvu ke spolupráci. Do ní se může přihlásit každá komerční banka, spořitelna či úvěrové družstvo. Podmínka je platná licence České národní banky [ČNB] k poskytování úvěrů. Se subjekty, které projeví zájem, ČMZRB uzavře smlouvu o takzvaném portfoliovém ručení.

„Výhodou takového postupu je výrazné zjednodušení administrativy, a tedy i zrychlení přístupu podnikatelů k potřebným financím. Klienti nežádají o bankovní záruku zvlášť od úvěru, vše vyřídí u jimi vybraného zprostředkovatele, tedy úvěrující banky,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha.

Dodává, že každý ze zprostředkovatelů posoudí, zda žadatel splnil parametry programu. Teprve v případě, že ano, bude jeho úvěr zařazen do zaručeného portfolia ČMZRB. Objem portfolia jednotlivých úvěrujících subjektů má pak podle něj odpovídat jejich podílu na trhu v segmentu podniků do 500 zaměstnanců podle údajů z databáze ČNB.

Získat investiční úvěry se státní zárukou nemá být složité

MPO uvedlo, že zájemci o státní záruku na investiční úvěry, mají o věci komunikovat se svými úvěrujícími bankami. Nikoli s ČMZRB, ta bude jen prostřednictvím zaručeného portfolia vystavovat bankám záruky. A protože soukromé banky znají finanční historii svých klientů, mělo by to podle MPO znamenat méně administrativy. V praxi pak zrychlené vyřizování žádostí.

„Nyní bude záležet na soukromých bankách s platnou licencí ČNB, jak budou mít zájem program realizovat, jak rychle budou investiční úvěry nabízet,“ uvedl úřad.

PODCAST: Firmy řeší nedostatek likvidity, říká David Formánek

Zároveň připomíná, že všechny programy Covid jsou součástí nástrojů pro nastartování ekonomiky po koronaviru. Mezi ty hlavní patří kompenzační bonus, Antivirus, Covid – 2021, Covid – Nepokryté náklady, ošetřovné pro OSVČ. Dále specializované technologické programy, kterými jsou Technologie – Covid-19, Czech Rise Up aj. Pouze jeden mechanismus totiž nemůže řešit všechny problémy v hospodářství, vysvětlil úřad.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here