Covid – 2021 startuje 12.4. Covid – Nepokryté náklady 19.4.

312
Covid_–_Nepokryte_naklady
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] zveřejnilo termíny a podmínky pro podávání žádostí k novým podpůrným programům Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady. V prvním programu začnou podnikatelé podávat žádosti od 12. dubna 2021, v druhém od 19. dubna 2021.

Programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady nově nahradí stávající podpůrné programy. Jako například Covid – Ubytování, Nájemné, Kultura aj. Antivirus a Kompenzační bonus zůstávají. Na každý z těchto programů MPO vyčlenilo šest miliard korun.

Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady nahradí staré programy

Programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady přitom zohledňují při posuzování nároku na podporu z nich pokles tržeb minimálně o 50 procent. Covid 2021 kompenzuje náklady na zaměstnance ve výši 500 Kč na den, minimálně pak 1 500 Kč. Druhý program firmám proplatí 60 procent nepokrytých nákladů.

Covid – 2021: Od 12. dubna do 31. května

MPO zveřejnilo 1. výzvu k novému programu podpory COVID – 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat u MPO od 12. dubna do 31. května 2021.

Žádosti do programu Covid – 2021 budou podnikatelé podávat přes informační systém AIS, který už znají z předchozích programů,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace. Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus.

Programy Covid – 2021 a Nepokryté náklady odstartují v dubnu

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti. Jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby [vč. např. leasingu], odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Naopak podporu nelze kombinovat s podporou z programu Covid – Nepokryté náklady. A nelze ji kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021.

„Pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu Covid 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, to je o jeho vrácení,“ uvádí MPO.

Další podrobnosti o čerpání z programu jsou zde. V případě nejasností se lze obrátit i na linku MPO 1212, dotazy lze odeslat na e-mailovou adresu covid2021@mpo.cz.

Covid – Nepokryté náklady: Od 19.4. do 19.6. 2021

V druhém podpůrném programu Covid – Nepokryté náklady budou moci podnikatelé žádat o podporu od 19. dubna do 19. července 2021. Pomoc se týká období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. I zde již MPO zveřejnilo přesné znění výzvy.

„Termín podávání žádostí byl u tohoto programu zvolen s ohledem na to, že je nutné prokázat ztrátu na základě mezitímní účetní závěrky. Chceme tak žadatelům poskytnout dostatek času pro přípravu podkladů,uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Karel Havlíček má spojit obory, co se nespojují poprvé

Podle něj současně s výzvou v programu Covid – Nepokryté náklady došlo k úpravě výzvy v programu Covid – 2021. Touto změnou se sjednocuje délka srovnávacího období pro porovnání tržeb žadatele v obou uvedených výzvách, a to na tři měsíce.

V programu Covid – Nepokryté náklady výše podpory činí 60 procent nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 procent pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

„V programu může firma získat až 40 milionů korun,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

PODCAST: Hodně si slibuji od německého předsednictví

Podle ní lze tento program kombinovat s programem Antivirus, přičemž platí, že výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. Hlavním podkladem pro žádost bude výkaz zisku a ztrát včetně doložení poklesu obratu. Žádosti se budou podávat přes informační systém AIS MPO, který znají žadatelé už z předchozích programů. Podrobnosti o programu jsou zde. Dotazy o bližší informace lze poslat na e-mail: covidnaklady@mpo.cz. Případně poradí i operátoři na lince 1212.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here