Z 461 tisíc obchodních společností, u nichž je vlastník fyzická osoba, jich 80 tisíc vlastní ženy. 68 tisíc firem je ve společném vlastnictví mužů a žen. Počty “ženských firem” přitom rostou. Vyplývá to z dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

Muži v Česku vlastní 313 tisíc obchodních společností. Počty firem s ženou jako majitelem ale rostou. Během uplynulých dvou let se počet společností vlastněných pouze ženami zvýšil o sedm tisíc, tedy o desetinu. Počet mužských spoleností se zvýšil o 13,5 tisíce, zatímco počet firem ve  společném vlastnictví se snížil o dva tisíce.

Podíl obchodních společností s čistě mužským/ženským/smíšeným vlastnictvím

[Zdroj: CRIF]

Zastoupení firem ve vlastnictví žen je nejvyšší v oblasti zdravotní a sociální péče a ostatních činnostech. Nejnižší je  v informačních a komunikačních činnostech a ve stavebnictví.

„Toto srovnání ukazuje, že při výběru oboru podnikání hrají určitou roli i genderové rozdíly. I když jde o zjednodušený pohled, můžeme říci, že ženy častěji než muži spojují své podnikání s péčí o druhé,“ vysvětluje analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Ze společností podnikajících v oblasti zdravotní a sociální péče vlastní 44 procent výlučně ženy, 21 procent je ve smíšeném vlastnictví a 35 procent patří mužům. Naopak v informačních a komunikačních činnostech patří pouze ženám 10 procent společností a dalších 12 procent vlastní ženy spolu s muži.

Podnikatelky v krajích a společnosti s jednou majitelkou

Mezi jednotlivými kraji  žádné výrazné rozdíly nepanují. Ženy výlučně vlastní s drobnými odchylkami v krajích v průměru 17 procent společností a okolo 15 procent jich je ve společném vlastnictví žen a mužů. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde je ve společném vlastnictví žen a mužů 23 procent firem.

Společnosti, které plně kontrolují ženy, mají mnohem častěji než u společností pod kontrolou mužů jednoho majitele. Jde o 87 procent firem vlastněných ženami, zatímco u společností ve výlučném vlastnictví mužů má jednoho majitele jen 71 procent.

Čistě mužská/ženská vlastnická struktura společností dle počtu osob ve vedení

[Zdroj: CRIF]

U mužů zůstal podíl společností s jedním majitelem stejný jako před dvěma lety. U žen došlo k výraznější individualizaci. Ještě v roce 2019 mělo jednoho majitele 82 procent společností ve výlučném vlastnictví žen, zatímco dva a více majitelů mělo 18 procent společností.

Společnosti ve vlastnictví mužů jsou o něco rizikovější

Z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau vyplynulo, že společnosti ve vlastnictví žen jsou méně rizikové než ty, které vlastní muži. 70 procent výhradně ženských společností je v zeleném [méně rizikovém, pozn. red.] pásmu. To je, že podle aplikace CRIBIS u nich není evidována žádná varovná informace. U společností ve výlučném vlastnictví mužů jde o 67 procent. Naopak v červeném pásmu, které značí závažné varovné informace jako likvidace, konkurs apod., je 9 procent čistě ženami vlastněných firem a 11 procent těch výhradně mužských.

Dolarové miliardářky bodují v žebříčcích. Moc jich ale není

Dodejme, že zatímco mezi společnostmi vlastněnými pouze ženami, jich 61 procent funguje maximálně 10 let, u společností vlastněných výhradně muži jde o 52 procent společností. Firmy, které vlastní výlučně ženy, jsou tak obecně mladší než mužské společnosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here