Evropská komise navrhne zdanit letecký petrolej a benzin

244
letecky_petrolej
Foto: Pixabay.com

Evropská komise [EK] vypracovala návrh minimálního zdanění znečišťujících leteckých paliv. To by znamenalo zdanit letecký petrolej a benzin, které doposud nebyly nikterak zvlášť daněny. Uvedla to agentura Reuters.

Podle agentury EK předloží již 14. července revizi zdanění energií. V něm navrhne zdanit letecké palivo, které se dosud zdanění vyhýbá.

„Vyjmutí leteckého paliva ze zdanění není v souladu se současnými výzvami a politikami v oblasti klimatu,“ uvádí dokument.

Cíl návrhu má být přimět letecké společnosti, aby začaly přecházet na udržitelná paliva, jako je třeba e-kerosin, a omezily tak emise skleníkových plynů. Zavádění těchto paliv ale brání vysoké náklady, jejich podíl na evropské spotřebě leteckého paliva je nižší než 1 %. Očekává se také, že Brusel příští měsíc navrhne letecké společnosti zavázat k tomu, aby používaly určitý minimální podíl udržitelných paliv, čímž by se po nich zvýšila poptávka.

Návrh bude obtížně prosaditelný

Návrh Evropské komise dále odkazuje na snahu omezit v EU podporu fosilních paliv na úkor ekologických zdrojů energie. Návrh přitom počítá se zavedením celounijní minimální sazby daně na energetické produkty dodávané jako letecké palivo pro lety v Evropské unii. Od roku 2023 by minimální sazba daně na letecké palivo začínala na nule a postupně by se během deseti let zvyšovala, dokud by nebyla zavedena plná sazba. Konečnou výši zdanění ale předkládaný návrh neuvádí.

„Udržitelná paliva, včetně obnovitelného vodíku a pokročilých biopaliv, by během tohoto desetiletého období minimální dani nepodléhala,“ stojí v dokumentu.

Prosazení návrhu nemusí být ale politicky snadné. Zdanění leteckého paliva totiž významně navýší náklady na leteckou přepravu, kterou navíc tvrdě postihla pandemie covidu-19.

A navíc změny unijních daňových sazeb vyžadují jednomyslný souhlas 27 členských zemí EU. Což znamená, že je může vetovat kterýkoli stát. Národní daně si stanovují země sami, ale Brusel může určit minimální unijní sazbu. To za situace, kdy klimatickým cílem EU je snížit skleníkové plyny do roku 2030 ve srovnání se stavem v roce 1990 o 55 procent.

Letecký petrolej vs. letecký benzin

V letectví se používají dva základní druhy paliva – letecký petrolej a letecký benzin. Nejrozšířenější palivo je letecký petrolej určený pro proudové motory turbínového typu. Existuje pro něj mnoho specifikací, ale nejčastěji se používá pro civilní letecký petrolej označený jako Jet A-1, popř. Jet B [vyšší odolnost k nízkým teplotám]. Letecký petrolej je v podstatě podobný lehké motorové naftě pro arktické klima.

Nafta a benzin tu s námi budou ještě dlouho, říká Václav Loula

Pro zážehové pístové motory je určen letecký benzin [AVGAS] vyráběný ve dvou výkonových druzích lišících se obsahem olova. V případě leteckého benzinu je rozdíl v kvalitativních požadavcích od automobilového relativně malý. Na trhu jsou buď letecké benziny neobsahující antidetonační přísady [tetraethylolovo] s oktanovým číslem motorovou metodou nejméně 80 nebo olovnaté typy s oktanovým číslem motorovou metodou nad 100 jednotek. V posledních letech se zavádí další typ leteckého benzinu s OČ MM nad 91 a obsahem olova stejným jako u typu 100LL.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here