Začalo poslední kolo žádostí o dotace na výměnu starých kotlů

254
dotace_na_vymenu_starych_kotlu
Foto: Alfa Plam

Zažádat si o dotace na výměnu starých kotlů na uhlí či dříví za nové mohou domácnosti do září příštího roku. To začne platit zákaz využívat kotle, které nedosahují alespoň třetí emisní třídy. A takových může být v Česku až 300 tisíc.

Domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy mohou získat dotaci ve výši až 95 procent. Zažádat si o ni mohou na krajském úřadě. Proces je stejný jako u stávajících kotlíkových dotací. Domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou žádat o dotaci na výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám [NZÚ] prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR [SFŽP ČR]. Získat přitom mohou až 50% dotaci. Tu mají zároveň možnost zkombinovat i s dotacemi na další nízkoenergetická opatření.

„Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle,“ slibuje ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

Na dotace na výměnu kotlů má úřad připraveno 14 miliard korun. Z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy využijí ostatní domácnosti přes program NZÚ. Podle odhadů MŽP by to mělo stačit na výměnu dalších minimálně 150 tisíc starých kotlů. Ministerstvo navíc slíbilo, že bude-li o výměny zájem převyšující alokovaný obnos, další peníze zajistí.

Domácnosti s nízkými příjmy určí jejich roční výdělek

Domácnosti s nižšími příjmy jsou podle MŽP ty, ve kterých jeden z jejích členů vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 korun čistého. Ty pak mají možnost požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou.

„Až 380 tisíc domácností bydlících ve vlastním domě s kotlem na tuhá paliva nedosahuje na celkový příjem ve výši 170 900 korun na osobu ročně. Z nich je to pak 100 tisíc, které si nemohou dovolit mimořádný výdaj už jedenáct tisíc korun. To znamená, že těch, kdo si nemohou dovolit koupit nový kotel, bude řádově více,” vysvětluje náměstek pro evropské fondy MŽP Jan Kříž.

U domácností s nižšími příjmy se výdělky dětí považují vždy za nulové a nesledují se. Za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče [nebo jen jeden z nich] vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok.

95% dotaci mohou čerpat i domácnosti složené čistě z penzistů pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Všichni výše uvedení žadatelé by měli mít i možnost získat prostředky na výměnu kotle již před její výměnou, tedy zálohovým financováním ze strany krajských úřadů.

Ostatní domácnosti si o dotaci žádají přes NZÚ

Ostatní domácnosti si budou moci požádat až o 50% dotaci na výměnu kotle v programu NZÚ. Zde si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění technických podmínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření [např. výměnu zdroje a zateplení objektu] a získat tak vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu je vyplácena vždy až po realizaci opatření.

„Žádosti do programu Nová zelená úsporám o výměnu kotle bude možné podávat na přelomu září a října letošního roku, kdy se rozběhne nová podoba programu Nová zelená úsporám. Kompletní podmínky nového programu zveřejníme na konci července,” vysvětluje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Pro domácnosti s nižšími příjmy i pro ty, které žádají o podporu přes NZÚ, platí, že žadatelem o dotaci musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou tak automaticky další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

Nově jsou také podporovány výměny kotlů v jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech. Zároveň se však ruší bonus 7 500 korun v oblastech se zvýšeným znečištěním ovzduší. Přesto zůstává dlouhodobý 10% bonus z celkové výše dotace v NZÚ pro domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Dotace na výměnu starých kotlů dávají smysl

Cílem těchto dotací je snížení znečištění ovzduší. Jsou to právě domácnosti, které se velkou měrou podílejí v zimních měsících na jeho znečišťování. A to jak kvůli starým kotlům, tak kvůli volbě nevhodného paliva.

Potvrzují to i statistiky. Vytápění domácností se v Česku podílí na emisích znečišťujících látek 74 % emisí PM2,5, 99 % rakovinotvorného benzo[a]pyrenu, z toho 67 procent připadá právě na staré neekologické kotle.

Zájemci o podporu by si měli nejdříve zpracovat zevrubnou kalkulaci na výměnu starého kotle bez dotace a s dotací. To proto, že pro vyplacení dotace, musí volit kvalitnější kotle než bez ní. Což značí vyšší náklady na jeho pořízení a instalaci, a tedy i vyšší finanční spoluúčast příjemce. Nový kotel a instalace při slevení z nároků na kvalitu tak může vyjít stejně nebo dokonce levněji. Na druhé straně výměna kotle s dotací zaručuje jeho kvalitu a nižší množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší.

Nápomocny jsou žadatelům i banky, které nabízejí speciální balíčky zahrnující vyřízení dotace a úvěr na finanční spoluúčast na projektu. Více informací o tom, jak finančně vycházejí dotace a finanční spoluúčast jejich příjemců na výměnu kotlů, jsou zde.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here