Vláda schválila Vodíkovou strategii ČR. Vodík chce exportovat

244

Vláda včera [26.7.] schválila Vodíkovou strategii ČR. Podle zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO], jež dokument vypracovalo, chce Česko exportovat jak samotný vodík, tak vodíkové technologie.

Cílem Vodíkové strategie ČR je mimo jiné také urychlení vývoje a následná implementace ekonomicky dostupných vodíkových technologií. MPO počítá s tím, že každý rok vyhodnotí tuzemský vývoj vodíkových technologií.

„Česká republika musí mít ambici stát se v budoucnu důležitým exportérem v této oblasti,” uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Vodíková strategie je založená na čtyřech pilířích

  • Výroba nízkouhlíkového vodíku
  • Využití nízkouhlíkového vodíku v dopravě
  • Vývoj skladování vodíku
  • Vývoj vodíkových technologií

V souladu s evropskou vodíkovou strategií se ta národní dělí do čtyř etap. A to do roku 2025, 2030 a 2050. Česká republika se společně s ostatními zeměmi EU zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050.

Do vývoje jsou zapojeny firmy i vysoké školy

Dali jsme dohromady sestavu všech aktérů od výrobců přes investory, školy, vědce a podobně. Bude to podporované odvětví s cílem dostat vodíkové technologie do průmyslu, energetiky a dopravy,” řekl ministr průmysl a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Strategie tak popisuje výchozí stav a odhaduje vývoj do roku 2050, který souvisí s časovým horizontem Zelené dohody pro Evropu. Dále přináší přehled programů, které mohou podporovat rozvoj vodíkových technologií. Na přípravě materiálu spolupracovali zástupci průmyslu, výzkumných organizací, vysokých škol i jiných ministerstev.

„Otázka využití vodíku závisí hlavně na ceně, proto musíme hledat způsoby, jak cenu minimalizovat a zajistit maximální efektivitu náhrady fosilních paliv vodíkem,” tvrdí zmocněnec ministra pro vodíkové technologie Petr Mervart.

Nafta a benzin tu s námi budou ještě dlouho, říká Václav Loula

MPO se inspirovalo u jiných evropských a mimoevropských zemí, které vodíkové strategie již zveřejnily. Pode Mervarta se Česko ve své strategii nesoustředí jen na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, ale chce využívat i jiné možnosti výroby nízkouhlíkového vodíku. Konkrétní projekty představili zástupci firem a dalších institucí na mezinárodní konferenci, kterou MPO uspořádalo 16. července.

Vodík se má zprvu využívat hlavně v dopravě

Vláda chce vodík využívat nejprve v oblastech jako je doprava. Tam to podle ní dává největší ekonomický smysl při současném nastavení ceny energií. Vláda počítá s tím, že pro rozvoj vodíku využijeme národní i evropské zdroje.

„Vodík je zatím trochu v pozadí, jelikož jeho výroba i skladování jsou zatím technologicky náročné a nákladné. Na vývoji vodíkových vozidel se ale neustále pracuje a do budoucna může být toto palivo velmi perspektivní. Mezi jeho výhody patří větší dojezd a relativně rychlé doplňování paliva a jeho bezeztrátové skladování,” vysvětlil před nedávnem pro FinTag.cz prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Vodík vidím jako palivo budoucnosti, říká Jaroslav Hanák

Podle něj se ale musí nejdříve vyřešit problémy s vysokými náklady na výrobu i skladování a chybějící infrastruktura pro doplňování paliva. Vodík i tak vidí jako palivo budoucnosti, které se rozšíří spíše až od třetí dekády 21. století.

„Vhodné bude třeba pro větší firemní flotily především u komerčních vozidel nebo pro autobusy. Už teď se vozidla na vodík, potřebná infrastruktura i další aspekty vyvíjejí a dlouhodobě testují. A to i v České republice například díky Ústavu jaderného výzkumu Řež,” dodal prezident SP ČR.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here