Nová zelená úsporám podpoří i dobíjecí stanice pro elektroauta

813
Nova_zelena_usporam
Ilustrace: Pixabay.com

Starý program Nová zelená úsporám [NZÚ] skončí letos 11. října. Nový program NZÚ [2021 až 2030] odstartuje den poté. A přináší i několik novinek, jejichž cílem je rozšíření nabídky dotací.

Dotační výzvy v novém programu Nová zelená úsporám nabídnou jedenáct miliard korun z Národního plánu obnovy [NPO]. Do roku 2030 Ministerstvo životního prostředí ČR [MŽP ČR] počítá se zapojením dalších zdrojů. Půjde především o výnosy z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun. O dotace budou moci žádat vedle domácností nově i majitelé bytových domů po celé České republice.

„Naším cílem bylo poskytnout majitelům domů jeden dotační program, kde si budou moci podporu poskládat na míru,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

V praxi to podle něj bude fungovat tak, že v jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá nízkoenergetická opatření. To je od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu.

„To byl i důvod, proč jsme program Dešťovka sloučili s Novou zelenou úsporám,“ dodává ministr s tím, že vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí.

Nová zelená úsporám: Příjem žádostí již 12. října

Příjem žádostí v nové NZÚ Státní fond životního prostředí ČR [SFŽP ČR] zahájí 12. října. Zájemcům o dotace přitom už nyní nabízí kompletní podmínky podpory v novém programu. Vedle zmíněné podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla či výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se přitom zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty.

„U některých podporovaných opatření navyšujeme jednotkové dotace. Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů o cca 20 procent. Podpora na výstavbu rodinného domu stoupla o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla,“ vysvětluje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman s tím, že žadatelé mohou z dotací uhradit až polovinu vstupních nákladů.

[Zdroj: MŽP ČR]

V případě jím zmíněné výměny zdroje tepla to v praxi znamená, že nová NZÚ se bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet až 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů. Výhodnější podmínky čekají zájemce o solární systémy. Nastavení podpory počítá se zapojením fotovoltaických systémů do energetických komunit. Zároveň se zrušila podmínka, že 70 procent vyrobené energie musí příjemce podpory využít pro vlastní spotřebu v daném místě.

„O podporu nepřijdou systémy kombinující FVE s tepelnými čerpadly. Nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů,” dodává ředitel.

Bonusy získají žadatelé s komplexními projekty

I v novém programu SFŽP ČR podporuje ty z žadatelů, kteří se rozhodnou čerpat dotace na více energeticky úsporných opatření. Za každé takové opatření [kombinaci] získají bonus deset tisíc korun, u bytových domů až 20 tisíc korun.

„Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů až o 200 tisíc korun. Bonusy je totiž možné sčítat. […] Dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi,” vysvětluje ministr Brabec.

Novinka je bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který lze uplatnit v případě podpory zateplení či výstavby rodinných a bytových domů. Zde SFŽP ČR nabídne až 30 tisíc u rodinných domů, a až 60 tisíc korun u bytových domů.

[Zdroj: MŽP ČR]

Žadatelé ale musejí zohlednit principy cirkulární ekonomiky. To znamená klást důraz na demontovatelnost a recyklovatelnost použitých materiálů a preferovat výrobky recyklátů. Výše bonusu pro rodinné domy je až 30 tisíc korun a v případě bytových domů až 60 tisíc korun. Žadatelé z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje budou zvýhodnění 10% navýšením bonusu.

NZÚ je důležitá součást ekonomiky

Příjem žádostí se spustí 12. října. Podání všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky programu. Elektronicky poběží i následná komunikace se SFŽP ČR.

„Všechny informace, jak postupovat, najdou zájemci na novém webu programu a především pak v Závazných pokynech. V nich jsou kompletně shrnuty všechny podmínky a pravidla. V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na naši bezplatnou linku či kontaktovat krajská pracoviště,” upřesňuje Valdman.

NZÚ je v tuzemsku nejdéle trvajícím dotačním programem pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo přijato přes 85 tisíc žádostí a na účty domácností vyplaceno více než jedenáct miliard korun. Nezanedbatelný je jeho přínos v oblasti ekonomiky. Podporuje totiž konkurenceschopnost malých a středních podniků, vytváří pracovní místa a zapojeny do něj jsou i banky, které se v mnoha případech podílejí na financování spoluúčasti žadatelů u dotovaných projektů.

DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here