Deficit státního rozpočtu ke konci října činil 335 miliard korun

290
rijna
Foto: Pixabay.com

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 335 miliard korun. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 334,4 miliardy korun.

Ve své pravidelné zprávě to uvedlo Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Podle ministryně financí Aleny Schillerové [ANO] nejvyšší schodek státního rozpočtu v historii České republiky jde na vrub výdajů na řešení pandemie covid-19.

„Propad na straně příjmů máme zejména kvůli zrušení superhrubé mzdy, ale ty ostatní příjmové položky se plní velmi dobře,“ uvedla Schillerová v České televizi [ČT].

Upřesnila, že celkový letošní rozpočet dosáhne schodku kolem 400 miliard korun. Naplánován je přitom na 500 miliard korun. Celkový schodek rozpočtu za letošní rok ve výši cca 400 miliard korun na základě posledních dat přitom tipuje i předsedkyně Národní rozpočtové rady [NRR] Eva Zamrazilová.

Kdyby nebylo současných problémů v automobilovém průmyslu a plánovaných kompenzací cen energií, mohl být celkový výsledek hospodaření státního rozpočtu kolem 350 miliard korun. V každém případě ale nepřesáhne 400 miliardy korun,” uvedla s tím, že hlavní důvod podle ní je, že příjmy rozpočtu se vyvíjejí nad rámec očekávání.

Vývoj hospodaření státního rozpočtu ČR od ledna do října 2021

[Zdroj: MF ČR]

Podle ekonoma Komerční banky [KB] Františka Táborského se tempo prohlubování deficitu státního rozpočtu v říjnu téměř zastavilo. A to i za situace, kdy celkové příjmy ke konci října meziročně vzrostly o 2,1 procenta a výdaje o 5,9 procenta.

„Meziměsíční prohloubení schodku státních financí se tak stáhlo na 8,7 miliardy korun. Což je nejnižší hodnota od vypuknutí pandemie. Oproti předchozímu měsíci stojí za výsledkem zejména pomalejší růst výdajů,“ upřesnil.

Meziroční propad státního rozpočtu ke konci října podle MF ČR pak činí 61 miliard korun.

„Celkově je příjmová strana státního rozpočtu o 40 miliard korun bohatší, než by odpovídalo proporcionální části schváleného plánu,“ dodal Táborský.

Příjmy státního rozpočtu ke konci října 2021

Příjmy rozpočtu, jak už bylo řečeno, dosáhly na konci října růstu 2,1 procenta [+24,6 mld. Kč]. K tomu podle MF ČR nejvíce přispělo inkaso pojistného na sociální zabezpečení.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci ke konci října meziročně kleslo o 36,2 procenta [-38,8 mld. Kč]. Podle MF ČR je to dáno zejména snížením základu daně o více než 25 procenta a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso dále negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021 s dopadem 12,1 miliardy korun na příjmy státního rozpočtu. Naopak pozitivní vliv na příjem rozpočtu [daně a odvody na pojistném, pozn. red.] měly mimořádné odměny zaměstnancům ve zdravotnictví, sociálních službách a příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání.

Inkaso daně z příjmů právnických osob meziročně ke konci října vzrostlo o 28,6 procenta [+23,1 mld. Kč]. O 90,8 procenta [+1,8 mld. Kč] vzrostlo i inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky.

Meziročně vzrostl příjem z příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení. Inkaso zde vzrostlo o 11,2 procenta [+49,1 mld. Kč]. Stouplo i inkaso daně z přidané hodnoty [+2,3 %, +5,4 mld. Kč]. Podle MF ČR je od druhého čtvrtletí toto inkaso pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky, jakkoli kleslo inkaso spotřebních daní [-4,3 %, -5,5 mld. Kč].

Výdaje státního rozpočtu ke konci října 2021

Celkové výdaje státního rozpočtu ke konci října meziročně stouply o 5,9 procenta [+85,6 mld. Kč]. Rostly hlavně běžné výdaje, a to o 7 procent [+92,6 mld. Kč].

„Běžné výdaje navýšila protikrizová opatření a realizace priorit vlády. Proti předchozím měsícům však již dynamika zpomalila, v říjnu i z důvodu loňské výplaty mimořádných odměn zaměstnancům ve zdravotnictví,“ uvedlo MF ČR.

Na objemově nejvýznamnějších sociální dávkách [+16,3 mld. Kč] se i ke konci října nejvíce podílely výplaty důchodů [+21,7 mld. Kč]. Do jejich výše se letos promítá valorizace penzí o 5,8 procenta.

Významnou položkou na výdajové straně byly nadále běžné transfery podnikatelským subjektům. Ty ke konci října meziročně stouply o 27,9 miliardy korun. Zvýšily je náhrady mezd a pojistného v podpůrném programu Antivirus A, A Plus a B a dalších podpůrných covidových programů v průběhu roku.

Státní pojištěnci, sociální služby a učitelé

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za takzvané státní pojištěnce o dvě třetiny proti stavu k 1. lednu 2020 vedlo k meziročnímu růstu výdajů o 26,8 miliardy korun. Transfer ze státního rozpočtu tak pokrývá okolo 35 procent výdajů na veřejnou zdravotní péči. Zbytek tvoří příjem ze zdravotního pojištění.

Neinvestiční transfery územním rozpočtům stouply ke konci října o 10,3 miliardy korun. Podle MF ČR představují v prvé řadě prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na středních a základních školách [+14,8 mld. Kč]. Za meziročním navýšením stál i převod prostředků určených na financování sociálních služeb [+6,3 mld. Kč]. Ty byly rozhodnutím vlády podpořeny 4,8 miliardy korun nad rámec původního rozpočtu.

Běžné transfery příspěvkovým a podobným organizacím meziročně klesly o 3,4 miliardy korun. A to přesto, že byly v letošním roce navýšeny mimořádným finančním ohodnocením zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče [34,8 mld. Kč].

Kapitálové výdaje rozhodnou o celkovém schodku

Kapitálové výdaje dosáhly 114,1 miliardy korun. MF ČR zde zdůraznilo, že i přes meziroční pokles o sedm miliard korun představovaly druhý nejlepší říjnový výsledek. Nejvýznamnější složku tvoří transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury [SFDI]. Ty svým objemem ve výši 45,8 miliardy korun letos téměř dosáhly úrovně minulého roku.

Ekonom KB František Táborský v tomto ohledu ale zdůraznil, že investice státu ke konci října sklouzly k nejpomalejšímu tempu realizace za posledních pět let.

„Ke konci měsíce tak bylo investováno pouze 61,8 procent. Vzhledem k velmi ambicióznímu plánu tak zde nadále vidíme riziko, že plán rozpočtu nebude naplněn a výdaje v tomto případě budou nižší,“ uvedl s tím, že to bude právě vývoj investic, který zřejmě rozhodne o finálním deficitu státního rozpočtu.

Podle ministryně Schillerové ale investice státu plány doženou ještě v měsících listopadu a prosinci.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here