Vyšší zvýhodnění na děti dostanou rodiče až příští rok

245
zvyhodneni_na_deti
Foto: Pixabay.com

Letošní navýšení daňového zvýhodnění na děti zaměstnanci uplatní až při zúčtování za rok 2021. Znamená to, že do konce roku 2021 se nic nemění. Zákon totiž stanoví přechodné období. Novinka je i zrušení limitu pro výplatu bonusu na dítě.

Navýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě přináší změny v zákoně o daních z příjmů [zákon č. 586/1992 Sb.]. První legislativní úprava zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě z částky 19 404 Kč za rok nově na částku 22 320 Kč [měsíčně 1 860 Kč]. U třetího a dalšího dítěte pak z částky 24 204 Kč za rok nově na částku 27 840 Kč [měsíčně 2 320 Kč].

„Na základě znění přechodného ustanovení bude zvýšení daňového zvýhodnění na děti u příjmů ze závislé činnosti aplikováno až po skončení zdaňovacího období roku 2021,“ uvádí na svých stránkách Finanční správě ČR [FS ČR].

Navýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů tak upravuje pro zdaňovací období 2021. Avšak reálně se ale vyšší sleva na dani u zaměstnanců projeví až v příštím kalendářním roce.

Vyšší zvýhodnění na děti až příští rok, ale zpětně

V praxi to znamená, že u zaměstnanců uplatňující si u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na děti se do konce letošního roku nic nemění. Při zúčtování mezd za zbylé měsíce roku 2021 bude zaměstnavatel nadále uplatňovat částky daňového zvýhodnění na děti, které platily před novelou zákona o daních z příjmů. Stejně tak budou mzdové účetní postupovat při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Částky daňového zvýhodnění na děti uplatňované v roce 2021
Jedno dítě 15 204 Kč měsíčně 1 267 Kč
Druhé dítě 19 404 Kč měsíčně 1 617 Kč
Třetí a další dítě 24 204 Kč měsíčně 2 017 Kč

[Zdroj: Finanční správa ČR]

Navýšenou částku, kterou si mohou daňoví poplatníci uplatnit jako slevu na děti, tak zaměstnanec na svém bankovním účtu pocítí až po skončení letošního roku. Zaměstnavatel navýšení uplatní v ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění za celý rok 2021. Pouze pak jen v těch měsících, kdy na toto daňové zvýhodnění měl zaměstnanec nárok.

Částky daňového zvýhodnění na děti uplatňované v ročním zúčtování záloh a daňovém přiznání za rok 2021
Jedno dítě 15 204 Kč měsíčně 1 267 Kč
Druhé dítě 22 320 Kč měsíčně 1 860 Kč
Třetí a další dítě 27 840 Kč měsíčně 2 320 Kč

[Zdroj: Finanční správa ČR]

„Zaměstnanci, kteří budou za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ať již na základě povinnosti stanovené jim zákonem o daních z příjmů nebo dobrovolně, uplatní zvýšené částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí i další dítě v daňovém přiznání,“ upozorňuje FS ČR.

Konec limitu u daňového bonusu na dítě

Druhá významná změna, kterou novela zákona o daních z příjmů [v § 35d odst. 4] přináší, je zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě. Ten doposud činil 5 025 korun. Avšak stejně jako u navýšení daňového zvýhodnění na děti se i tato novinka do praxe uvede až v příštím kalendářním roce.

„Z přechodných ustanovení novely zákona však vyplývá, že zrušení limitu se použije poprvé až při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022 pro zdaňovací období roku 2022,“ potvrzuje FS ČR.

Do konce kalendářního roku 2021 tak zaměstnavatel nevyplatí na měsíčním daňovém bonusu vyšší částku než 5 025 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here