Dodatečný výnos tisícovka měsíčně? Ano, jde to…

154
vynos
Ilustrační foto: Pixabay.com

Investování zažilo v posledních letech ohromný boom. Investiční fondy, brokerské domy i investiční platformy hlásily rekordní výnos prakticky u všech ukazatelů. Nyní ale přichází vystřízlivění v podobě brutálních propadů a vysoké volatility.

Mnoho horkých peněz přišlo na trh a během posledních nelehkých měsíců také z trhu odešlo a velmi často s citelnou ztrátou. Pak tu zbývají dlouhodobější investoři, kteří mají svůj investiční horizont na několik let. Pokud do trhu ale nastoupili v nedávné době, tak pravděpodobně čelí nějaké průběžné ztrátě. V následujícím textu se podíváme, jak lze jednoduše svoji průběžnou ztrátu snížit až o 20 procent, nebo své potenciální průběžné zisky až o 20 procent navýšit.

Stále významná většina kapitálu je zainvestována prostřednictvím tradičních investičních fondů. Pro tyto tradiční fondy jsou charakteristické následující body.
 • O řízení investic se stará profesionální portfolio manažer [nebo skupina], investor nemusí být jakkoliv aktivní.
 • Manažeři fondů jsou zpravidla opatrnější, a hlavně nechtějí ztratit významně více, než je průměr trhu.
 • Podle všech dostupných statistik drtivá většina aktivně řízených fondů nedosahuje většího výnosu, než je průměr trhu.
 • Za tuto správu fondu je zpravidla účtováno v intervalu od 1 procenta až 2,5 procenta, v průměru 1,5 procenta z kapitálu ročně, a to včetně ztrátových let, tedy o to se tržní ztráta ještě prohlubuje.

Pozastavme se právě u posledního bodu, který vlastně definuje nákladovost samotné investice. Pokud je v dlouhém měřítku průměrný akciový výnos 6 až 9 procent a z toho každý rok je Vaše hodnota investice snížena o 1,5 procenta, tak v tabulce níže je vidět, že na dlouhém horizontu se skutečně jedná o ohromné rozdíly.

Scénář Počáteční vklad Měsíční vklad Průměrný výnos Roční poplatek Horizont Konečná hodnota
A 100 000 2 000 8,0 % 0 % 20 let 1 564 328,86
B 100 000 2 000 8,0 % 1,5 % 20 let 1 284 171,91
C 100 000 2 000 8,0 % 0,2 % 20 let 1 523 389,44

[Zdroj: Vlastní výpočty]

Efekt složeného úročení, který vlastně reinvestuje dosažené zisky, působí, že jakékoliv zvýšení nákladů se dramaticky propisuje do konečné hodnoty investice.

 • Scénář A simuluje průměrné výnosy za 20 let bez jakýchkoliv poplatků.
 • Scénář B naopak simuluje výnosy s průměrným poplatkem 1,5 procenta.

Vidíme rozdíl vůči předchozímu scénáři 280 000 na horizontu 20 let. V tento moment je ještě vhodné znovu připomenout, že naprosto drtivá většina aktivně řízených fondů nedosahuje vyšších výnosů, než je průměr trhu [obvykle dosahují menších výnosů].

 • A konečně scénář C ukazuje pasivní nízkonákladový fond s poplatkem 0,2 procenta ročně, který téměř dokonale kopíruje vývoj akciového trhu reprezentovaným nějakým akciovým indexem.

Těmito nízkonákladovými fondy se myslí ETFs – Exchange Traded Funds, neboli burzovně obchodované fondy.

Pro ETF fondy je charakteristické:
 • Nejsou aktivně řízeny, jen zpravidla kopírují daný akciový index, nebo jinou definovanou skupinu akciových titulů.
 • Extrémně nízké náklady za správu fondu – obvykle do 0,2 procenta, ale některé i 0,07 procenta.
 • Přeceňování hodnoty fondů [a tedy i své investice] probíhá každým okamžikem, kdy se s ETF obchoduje na burze.
 • Vyžaduje proaktivní přístup ze strany investora.

A tady se opět pozastavíme u posledního bodu. Na rozdíl od klasických investičních nebo podílových fondů, u kterých se skutečně nemusíte starat o své investice, tak v případě ETF je zapotřebí se seznámit alespoň s důležitými základy, jak ETF fungují. Zároveň pokud plánujete investovat pravidelně s měsíčními nebo alespoň čtvrtletními vklady, tak je zapotřebí vždy nákup daného ETF aktivně zrealizovat. V moderních investičních aplikacích typu xStation či xStation mobile celý proces zabere maximálně několik minut, zručnějším uživatelům i několik málo desítek vteřin. Pak si každý investor musí sám odpovědět, do jaké míry chce naplnit tradiční přísloví „bez práce nejsou koláče“ a tedy kolik výnosu je ochoten odevzdat investičnímu fondu za to, co si v dnešní době může do značné míry řídit sám. Jak jsme viděli na scénářích výše, tento rozdíl mezi tradičním fondem a ETF může být i v řádech statisíců korun, pokud hledíme na dlouhý investiční horizont.

Poslední kalkulace k zamyšlení
Konečná hodnota scénáře B [fond] 1 284 171,91
Konečná hodnota scénáře C [ETF] 1 523 389,44
Rozdíl 239 217,53
Počet měsíčních operací [za 20 let] 240 [12 x 20 let]
Průměrný dodatečný měsíční zisk 996,74

[Zdroj: Vlastní výpočty]

Tabulka výše ukazuje, že za 20 let lze očekávat dodatečný výnos v případě nízkonákladových ETF i o velikost téměř 240 000 korun. Tento dodatečný výnos však vyžaduje každý měsíc provést aktivní nákup daného ETF na vašem investičním účtu. Poslední řádek tabulky ukazuje, o kolik více měsíčně vyděláte, když konzistentně každý měsíc po dobu 20 let aktivně nakoupíte ETF kopírující průměrný vývoj akciového trhu.

Jinými slovy, pokud každý měsíc věnujete jednu minutu svého času, abyste ve své investiční platformě zadali nákup ETF, tak v dlouhém horizontu získáte dodatečných 1 000 korun za jednu minutu svého času a pozor za každý měsíc. Tedy za 20 let téměř 240 000 korun. Pokud naopak předáte své investice tradičním fondům, tak tento dodatečný zisk odevzdáváte správcům fondu a každý měsíc jste si ušetřili minutu práce. / Více o tom, jak fungují ETF, stahujte zdarma Nejoblíbenější ETF u XTB.

Adman´s Choice

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here