OSNPM nabízí příležitost mladým novinářům a básníkům

1934
novinarum
Karel Havlíček Borovský, zakladatel české moderní žurnalistiky, na poválečné československé bankovce z roku 1945. Jedná se o emisi bankovek, které vytvořila exilová vláda v čele s prezidentem Edvardem Benešem v Londýně. / Foto: Redakce FinTag.cz

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky posunul uzávěrku soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis 2022/2023 a nejkrásnější středoškolskou poezii. Soutěž nabízí příležitost mladým novinářům a básníkům.

Soutěže se účastní studentské časopisy vycházející na střední škole a autoři poezie, kteří ve studentském časopisu publikují. Zájemci o účast v soutěži mohou své časopisy a poezii posílat do 10. března. A to následujícím způsobem:

  • Časopis a autora poezie přihlašuje do soutěže jeho šéfredaktor vyplněním přihlášky do soutěže, kterou zašle na e-mailovou adresu: casopis.crosnpm@gmail.com. K přihlášce přiloží kompletní poslední ročník časopisu [může zaslat formou datové úschovny].
  • E-mail casopis.crosnpm@gmail.com platí jako kontaktní email pro potřeby celé soutěže OSNPM.
  • Přihlášku i s časopisy je možné poslat poštou na adresu ODBOROVÝ SVAZ NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ, Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, k rukám Ing. Petra Masopusta, tajemníka, nebo doručit osobně.

Za časopis lze pro potřeby této soutěže považovat periodikum, které vychází alespoň jednou za čtvrt roku ve stejné grafické úpravě. Další podmínkou k účasti v soutěži je, že časopis vychází alespoň jeden rok a autor poezie v něm publikoval alespoň jednou.

OSNPM nabízí mladým novinářům pracovní příležitost

Přihlášené časopisy a poezii posuzuje odborná porota složená ze zástupců OSNPM a dalších mediálních odborníků. Porota hodnotí zejména obsahovou a grafickou kvalitu časopisu a jeho vyváženost v rámci soutěžního ročníku. Poezii pak po stránce oslovení mladé generace. Následně udělí první, druhé a třetí místo v kategorii tištěných časopisů.

Prvních deset finalistů porota vyhlásí 15. 4. 2023. Všichni finalisté obdrží pro redakci svého časopisu kromě diplomu také Press průkaz OSNPM platný po dobu jednoho roku.

„Ocenění mohou press průkaz využít i pro práci na článcích pro média, která zasahují celou veřejnost. Vážné zájemce s nimi propojíme,“ uvádí tajemník OSNPM Petr Masopust.

Nezávislost médií leží ve schopnosti říci ne, tvrdí Petr Masopust

Časopisy vycházející pouze v elektronické verzi vyhodnotí porota samostatně v kategorii  E-časopis. V této sekci vyhlásí tři finalisty 15. 4. 2023. Finalisté obdrží pro redakci svého časopisu kromě diplomu rovněž Press průkaz OSNPM platný po dobu jednoho roku.

Finále soutěže a hodnocení poezie

První tři finalisty v kategorii tištěných časopisů OSNPM vyhlásí 30. 4. 2023. Ve stejném termínu bude vyhlášen vítěz kategorie E-časopis a nejkrásnější středoškolská poezie.

„I v tomto případě vážným zájemcům můžeme nabídnout propojení s knižními vydavateli, kteří se na poezii specializují,“ doplňuje Petr Masopust.

Stejně jako se úspěšně plní kategorie časopisů, přicházejí i první básně od středoškoláků. Níže malá ukázka [autor: Adam Ressner].

  • Láska je maska z citů / nošená s tóny rádiových hitů.
  • Chci tě vidět brečet / chci tě vidět křičet,
  • chci servat masku tvou / úsměv, jímž nelze proniknout,
  • chci stáhnout tvou kůži bílou / chci ji jedním tahem proříznout.
  • chci vyrvat citová střeva / z tvého nádherného těla.

Konečné výsledky soutěže v obou kategoriích budou vyhlášeny a ceny pro vítěze předány 15. 5. 2023. / Porota si vyhrazuje právo neudělit žádnou cenu, pokud kvalita časopisů předložených k posouzení nebude dostatečná.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here