Firmy varují vládu před dopady zvýšení daně z příjmů

9395
dan_z_prijmu
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák / Foto: Úřad vlády ČR

Zaměstnavatelé vyjadřují obavy z případného zvýšení daně z příjmů právnických osob [DPPO]. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] i tuto variantu zvažuje vláda v chystaných změnách, jež mají podpořit příjmy státního rozpočtu.

A to přesto, jak upozorňují zástupci SP ČR, že možnost zvýšení DPPO některé vládní strany v minulosti odmítly jako nevhodný návrh. DPPO v Česku aktuálně činí 19 procent. Vláda zvažuje její zvýšení na 20 až jednadvacet procent.

„Víme, že diskuse probíhají a návrhů je mnoho. Nicméně ačkoliv je otázka konsolidace veřejných financí na programu jednání další tripartity 15. května, prozatím konkrétní návrhy k dispozici nemáme,“ říkají zástupci SP ČR ve svém stanovisku.

Případné vyšší daňové zatížení právnických osob by podle něj nebylo dobrým signálem pro českou ekonomiku. Jen by dál snížilo její mezinárodní konkurenceschopnost. Negativně by se promítlo do objemu firemních investic, které už nyní významně poklesly kvůli vyšším cenám energií v Česku než v jiných zemích.

„Některé ze zahraničních matek to řeší seškrtáním investic v Česku. […] U českých firem jim v hodnocení výrobních nákladů totiž stále častěji bliká výstražná červená kontrolka. A je to dáno právě vysokými cenami energií,“ potvrdil nedávno pro FinTag.cz viceprezident Svazu Radek Špicar.

Komentář: Vláda Petra Fialy selhává ve všem, co slíbila

Podle něj to navíc není poprvé. V minulosti českým dcerám zahraničních matek významně rostly náklady kvůli zvyšujícím se mzdám. S čímž souvisel růst nákladů na odvody do státního rozpočtu prostřednictvím sociálního a zdravotního pojištění. Odvody na sociální pojištění patří v Česku k nejvyšším v zemích OECD.

Zvýšení DPPO poškodí českou konkurenceschopnost

SP ČR dále upozorňuje, že zástupci vládní koalice v minulosti slibovali, že daň z příjmů právnických osob nezvýší. Vzhledem ke špatnému hospodaření vlády a rekordnímu deficitu státního rozpočturostoucímu státnímu dluhu teď ale může být všechno jinak.

„Po rychlé konzultaci, kterou Svaz provedl v průběhu dubna s asi 65 firmami, bylo zvýšení daně z příjmů právnických osob hodnoceno mezi pěti možnými nejškodlivějšími řešeními,“ vyjadřuje pozici zaměstnavatelů generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

Upozorňuje, že zvýšení DPPO zhorší pozici Česka zejména vůči Polsku. Právě s ním je podle jejích slov ve středoevropském regionu Česko v nejostřejším konkurenčním vztahu.

Hlas z Karviné: Jsme rádi, že tady to Polsko máme

„Polsko má v současnosti sazbu DPPO na stejné výši jako my ve výši 19 procent. Potenciální zvýšení sazeb by tak dále ztížilo pozici ČR. Ale náš soused má již teď konkurenční výhodu. Například v rychlosti povolovacích procesů,“ vysvětluje.

Tvrdí, že vláda spíše než vyšší DPPO by mohla navýšit příjmy do státními rozpočtu pozitivními opatřeními. Navrhuje podporu odpočtů na výzkum a vývoj a realizaci výzkumu a vývoje v ČR. Výsledkem by byla vyšší přidaná hodnota a spill-over efekty pro ekonomiku.

„Vláda by ovšem neměla opomíjet ekonomická fakta a souvislosti. Ubírat firmám peníze na potřebné investice není cesta k dlouhodobému silnému růstu ekonomiky ani příjmů,“ konstatuje Dagmar Kuchtová.

Zvýšení daně z příjmů pro firmy ekonomice uškodí

I když Svaz připouští, že mnohé země mají vyšší sazby korporátní daně, tvrdí, že případné zvýšení daně uškodí české ekonomice. Argumentuje tím, že DPPO se silně pojí s ekonomickým vývojem. Z tohoto důvodu je podle zástupců Svazu rozumnější usilovat o prorůstová opatření. Ta totiž mají mnohem vyšší dlouhodobý efekt. Jde například o snížení daňové administrativy či snížení finanční a časové náročnosti plnění daňových povinností.

„V době potřeby podpory investic a silné globální konkurence spíše vytvářejme stabilní prostředí pro investice a růst. Což s ohledem na empirickou vazbu ekonomického vývoje a výběru daně z příjmů patří mezi klíčový faktor výběru daně,“ uvádějí zástupci SP ČR.

Zároveň připouštějí, že případné zvýšení DPPO bezpochyby přinese státnímu rozpočtu “určité finanční prostředky”. Ale jen v prvních letech její platnosti. Mnoho firem totiž kvůli vyšší dani změní své sídlo, případně optimalizuje daňovou povinnost. A to vše za situace, kdy reálný výběr DPPO v poměru k hrubému domácímu produktu ČR patří, jak uvádí Svaz, k nejvyšším v rámci zemí OECD. Výběr DPPO v Česku podle SP ČR aktuálně převyšuje ostatní státy v našem regionu. Dokonce je vyšší i v porovnání se zeměmi jako Švédsko, Dánsko a Velká Británie.

„Zisk je jedním ze zdrojů investic firem, včetně potřeby reinvestic, kdy ČR potřebuje s ohledem na výzvy, kterým čelí, investiční aktivitu zvyšovat. A ne ubírat firmám prostředky,“ konstatuje SP ČR.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here