Je váš broker market maker? Buďte rádi!

219
market_maker
Foto: Pixabay.com

Pojem market maker se v investiční a tradingové sféře skloňuje od té doby, kdy retailoví investoři a obchodníci začali být na finančních trzích aktivní. Co ale přesně pojem market maker znamená? A je tvůrce trhu riziko?

Ačkoliv se téma market makerů řeší dlouhé roky, mnoho lidí stále tento koncept mate. Výsledkem je, že market making vnímají zejména v negativním slova smyslu.

„Obecně řečeno, market maker, neboli tvůrce trhu, je klíčový hráč, který se podílí na vytváření trhů. To značí, že zajišťuje, aby kupující a prodávající měli vždy možnost obchodovat se svými aktivy,” vysvětluje podstatu činnosti tvůrců trhu obchodní ředitel společnosti XTB Vladimír Holovka.

Tvůrci trhu na dnešních finančních trzích podle něj hrají důležitou roli. Udržují na nich dostatečnou likviditu a spolu s ní zajišťují i hladký průběh obchodování.

Jak funguje market maker

Častý argument, proč část investorů a traderů, považuje market making za negativní věc, je předpoklad, že broker tvoří protistranu otevřeného obchodu. Tedy pokud je klient ve ztrátě, broker je v zisku. Tím pádem má broker motivaci podporovat ztrátovost svých klientů. Toto je ale velmi povrchní pohled na věc. Ignoruje totiž mnoho aspektů celé problematiky.

„Pokud se navíc pohybujeme v rámci evropských regulovaných brokerů, takovýto příklad zneužití pravomoci je kvůli dohledu regulatorních orgánů těžko proveditelný,” doplňuje Vladimír Holovka.

Na příkladu XTB pak uvádí, jak tvůrce trhu funguje ve skutečnosti. Na začátek vyjasňuje, že obchodní model používaný společností XTB kombinuje rysy modelu agenta a tvůrce trhu, market makera. Broker se v něm stává jednou stranou u transakcí uzavřených a iniciovaných klienty.

„U transakcí s nástroji CFD založenými na měnách, indexech a komoditách tak zajišťujeme část transakcí s externími partnery. Na druhou stranu všechny transakce CFD založené na kryptoměnách, akciích a ETF, stejně jako CFD nástroje založené na těchto aktivech, provádíme přímo na regulovaných trzích nebo v alternativních obchodních systémech. Nejsme tedy tvůrcem trhu pro tuto třídu aktiv,” vysvětluje.

Market making není jediným zdrojem tvůrce trhu

Vladimír Holovka dále říká, že market making zdaleka není hlavní zdroj příjmů XTB. Tím jsou výnosy ze spreadů na CFD instrumentech. Už z tohoto hlediska je tedy pro samotnou firmu lepší, aby klienti byli výděleční a obchodovali dlouhodobě.

„Navíc se často opomíjí fakt, že někdy může být role market makera pro společnost ztrátová, tedy představuje určité riziko i pro brokera samotného,” dodává.

Vůbec ideální případ by podle něj byl, kdyby objem klientů, kteří daný instrument shortují [sází na jeho pokles], přesně kryl objem klientů, kteří ho longují [sází na jeho růst]. A XTB by byla pouze prostředníkem, který tyto klienty propojí.

„Z podstaty věci ale vždy bude více obchodníků na jedné nebo druhé straně. V takovém případě se broker může postavit na stranu s nižším objemem a dorovnat potřebný kapitál, aby všichni klienti byli schopni svůj obchod otevřít,” upřesňuje.

Z výše uvedeného tak snad jasně vyplývá, že role market makera není žádné podvodné schéma. Naopak je to proces, který je v brokerském byznysu potřebný a kompletně vykrývající poptávku klientů.

Podle Holovky je ale i nutné dodat, že toto jsou případy opravdových regulovaných brokerů. A XTB je, jak zdůrazňuje, burzovně obchodovaná společnost. Všechny potřebné informace jsou veřejně dostupné a snadno dohledatelné. Na neregulované entity je vždy potřeba dávat pozor.

–Adman’s Choice–

Více s Vladimírem Holovkou o tvůrcích trhu zde >

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here