Kontrola výběru daní z hazardu přinesla otřesná zjištění

53861
vyberu_dani
Ilustrační foto: Pixabay.com

Rezort ministerstva financí v letech 2017 až 2021 dostatečně nepotíral nelegální provozovatele hazardních her. Selhal i v efektivním výběru daní z hazardních her. Problém jsou i úřední IT systémy, které jsou sice drahé, ale nefungují, jak mají.  

Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ]. Ten ve své kontrolní zprávě konstatuje hned několik zásadních pochybení rezortu Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Patří mezi ně například i to, že provozovatelům her, kteří opakovaně porušovali zákon, nezrušil základní povolení. V některých případech vůbec nevymáhal uložené kauce. Ty kauce, které provozovatelé hazardních přece jen složili, v některých případech dokonce ani nepoužil k úhradě dlužných daní. Velice slabé výsledky vykázala i jeho dozorová činnost.

„Zatímco v letech 2020 a 2021 provedla Celní správa ČR v kamenných provozovnách 239 kontrol, u provozovatelů internetových her jich uskutečnila jen 80,“ uvádí NKÚ.

Nejde přitom o žádné drobné položky. V letech 2017 až 2021 hráči v Česku vsadili celkem 1,80 bilionu korun. Celkové inkaso daně z hazardních her dosáhlo 50,5 miliardy korun. Výběr daně ve sledovaných letech vzrostl o 24 procent. Objem přijatých sázek ale stoupl o 119 procent. Z toho vklady do internetových her stouply dokonce téměř o 300 procent. Což odpovídá aktuálním trendům, kdy se velká část legálního a zejména nelegálního hazardu přesunula do online prostředí. Podle NKÚ dozorové orgány MF ČR na tento trend ale reagují se zpožděním a málo efektivně.

Rezort MF ČR má drahé, ale neefektivní IT systémy

Problém je i v digitalizaci příslušných orgánů státní správy rezortu MF ČR. To přesto, že náklady na jejich informační systémy [IS] dosáhly 174 milionů korun. I přes tuto sumu IT systémy podle NKÚ nejsou plně funkční a neposkytují plně využitelná a spolehlivá data.

„MF ČR předčasně ukončilo vývoj nového systému AISG a udržuje nadále v provozu původní nevyhovující IS. Peněžní prostředky tak byly z části vynaloženy nehospodárně a neúčelně. V té souvislosti NKÚ konstatuje, že přetrvávají problémy, na které upozornil už před devíti lety v kontrolní akci č. 13/35,“ stojí ve zprávě kontrolního úřadu.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

U výdajů spojených s provozem původního informačního systému v letech 2016 až 2017 NKÚ navíc odhalil duplicitní platby za více než 2,5 milionu korun. Což vyhodnotil jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

O nespolehlivosti dat nového IS podle něj svědčí i výsledky kontroly vzorku 15 daňových přiznání provozovatelů hazardních her. Data v AISG se ani v jednom případě neshodovala s údaji z daňových přiznání. Specializovaný finanční úřad [SFÚ] jako správce daně z hazardních her navíc sice využil ve zjištěných případech data z AISG k formální kontrole, ale už ne pro účely doměřovacího daňového řízení.

ČSSZ i finanční správa pracuje ve 40 let starých IT systémech

„Kvůli omezené funkčnosti informačního systému nemá MF ČR správný a úplný přehled o přijatých kaucích. Některé informace zaznamenává jen do pomocných excelových tabulek či je má v listinné podobě. V excelových tabulkách přitom vedlo přijaté kauce o objemu 3,84 miliardy korun,“ doplňuje NKÚ.

Rezort MF ČR ukázal na nečinnost ve výběru daní

NKÚ dále zjistil, že rezort MF ČR při správě kaucí opakovaně nepostupoval v souladu se zákonem o hazardních hrách. Například v jednom případě souhlasil s uvolněním kaucí v celkové výši 60 milionů korun. A to přesto, že SFÚ evidoval u provozovatele daňový nedoplatek 18,6 milionu korun. V jiném případě ministerstvo celé dva roky nereagovalo na podaný rozklad proti rozhodnutí o zrušení základního povolení provozovatele kasina v úpadku. A nereagovalo ani na zánik posledního herního prostoru tohoto provozovatele.

„Během období nečinnosti MF ČR skončila platnost padesátimilionové kauce, ze které mohly být, ale nebyly, uhrazeny pohledávky státu z daňových nedoplatků a pokut ve výši 45 milionů korun,“ popisuje důsledek nečinnosti ministerstva kontrolní úřad.

V Česku bují nelegální online hazard. Ztráty jdou do miliard

I když podle zákona může být provozovateli hazardních her v případě opakovaných porušení právních předpisů zrušeno základní povolení, ministerstvo tuto možnost podle NKÚ nevyužívalo. Například nezrušilo povolení ani provozovateli, který v letech 2017 až 2021 obdržel za opakované porušování zákona o hazardních hrách od Celní správy 76 pokut v celkové výši 4,62 milionu korun.

Kontroloři v této souvislosti upozornili na skutečnost, že pokuty rezort ukládal na samé spodní zákonné hranici. Například u zmíněného provozovatele dosahovaly za jednotlivé přestupky v průměru 0,06–1,17 procenta možného maxima. Celkem tak orgány Celní správy uložily v letech 2017 až 2021 pravomocné pokuty ve výši 94,2 miliony korun.

Problémový je i samotný zákon o hazardních hrách

NKÚ upozornil na to, že SFÚ v kontrolovaném období detekoval celkem 794 nelegálních provozovatelů hazardních her. To je 15× více než těch s vydaným povolením.

„Kontroloři zjistili, že zařazení nelegálních internetových hazardních her na seznam nepovolených trvá i více než rok,“ uvádí NKÚ.

Běžně se doba uveřejnění hazardní hry na seznamu nepovolených her od přijetí podnětu pohybovala ze strany MF ČR či celní správy v rozmezí od 119 do 368 dnů. Po celou tuto dobu je přitom umožněno nepovolenou hazardní hru na území Česka nadále provozovat.

Hybridní formy hazardu unikají regulaci. Jako třeba loot boxy

Související problém podle NKÚ spočívá v nejednoznačnosti formulace zákona, který se vztahuje k oblasti nepovolených her na internetu. Ten za znak nelegálnosti stanoví „zaměření nebo cílení na osoby, které mají bydliště na území ČR“. Posuzování legality internetových her je proto časově náročné.

NKÚ tuto skutečnost vyhodnotil jako projev snížené účinnosti zákona o hazardních hrách v oblasti ochrany sázejících. Proto doporučil změnou zákona zpřesnit kritéria pro posuzování nepovolených internetových her a zefektivnit tím proces blokace příslušných internetových stránek.

–DNA–

17 KOMENTÁŘE

 1. Škoda, že NKÚ nezmínil problematiku hazardu komplexně. Hazardní mafie se totiž již před čtvrtstoletím napojila svými penězovody na některé politiky. Zejména jeden z těchto politiků, nazývejme ho například Kraďousek, zajišťoval hazardní mafii daňové prázdniny. Z hazardu se nevybíraly daně, ale provozovatelé museli sponzorovat stanoveným procentem neziskový sektor. Výsledkem bylo jednak to, že vybrané neziskovky byly ve skutečnosti politickými manipulátory, prosazujícími zájmy “těch vhodných” politiků, neboli politiků napojených na hazardní mafii. Častým jevem bylo i to, že pracovníci kasín byli ve skutečnosti zaměstnanci neziskovek, založených majiteli kasín za účelem úspory na personálních nákladech. A jen tak mimochodem, nová politická garnitura se chce vrátit k této “osvědčené praxi” a vytvořit nové penězovody směřující od provozovatelů hazardu k “těm správným” politikům …………….

  • Je tomu přesně tak! Lákadlo penězovodů do stranických pokladen bylo, je a bude stále příliš silné. A bez kontroly, například tisku, tomu ti, kteří jsou u vlády, snadno a rádi podlehnou. Proto se snaží jít hazardu na ruku. A kdyby takové snahy politiků vždy nepraskly, divili bychom se, co je možné.

 2. No jo, a hádejte za čí vlády byl Rezort ministerstva financí v inkriminovaných letech 2017 až 2021 …. ? A to mají plné pusy toho jak se stávající vláda má naučit vybírat daně a že kdyby byli oni u vesla, tak by rozpočet nebyl v mínusu. Jak nás zadlužovali každým rokem o stovky miliard a díky nimž tady máme největší inflaci v Evropě, to snad ještě nikdo nezapomněl.

  • To je bohužel problém v tom, že v těchto končinách vládne buď zloděj, nebo komunista. A tím ta politika vypadá tak, jak vypadá. Za komunisty Babiše se kromě rozhazování stylem tomu dali, tomu také dali, jak píšete, sice začal zvyšovat výběr daní přes EET, dále kontrolou firem, zda nedávají do nákladů to, co tam být nemá a dodaňovalo se, ale bohužel stylem komunisty, že všichni kradnú zaklekávali firmy. Ty pak krachovaly a následně jsme jim z našich daní platili odškodné za újmu , kterou jim stát způsobil. A nyní převzali zase vládu ti, kterým zloději nevadí. Tak zrušili EET, kterou nazývali buzerací podnikatelů, jako kdyby evidence a placení daní nějaká buzerace byla. No pro zloděje samozřejmě ano. A ruku společnou a nerozdílnou zrušili superhrubou mzdu, tak firmy nemusely tolik přidávat, aby lidem stouply mzdy, protože to šlo na úkor rozpočtu. Takže pak se zdaňuje obyvatelstvo, aby se kasa naplnila a osekávají se služby státu, jako třeba rušení pošt a podobně. Jsem názoru, že zdravotnictví bude následovat.

  • Ale, někdo tady opět chce účelově a za každou cenu očerňovat Babiše. Tak aby bylo jasno – až Sobotkova a Babišova vlády zdanily hazard a držely ohledně hazardu standardní zdanění. V předcházejících vládách se vždy našel nějaký zloděj, který se napojil na penězovod hazardní mafie. Cituji: “Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her.”. Na zdanění hazardu začalo pracovat Ministerstvo financí právě v době, kdy byl ministrem “ten zlý” Babiš …………..

 3. Ježkovy voči,
  jak by mohlo MF fungovat, když jedinou jeho starostí bylo focení Umaštěné Dluženy von Bankrot.

  • Schillerová možná umaštěná byla, rozhodně by jí slušelo shodit tak 20 kilo a propagační fotky si mohla odpustit (i když na propagaci například okradení současných důchodců padly částky stokrát vyšší, než na fotografie Schillerové, propagující Ministretsvo financí a ministryni). Ale proti Kraďurovi byla skvělá ministryně. Hlavně když se projdou rozpočtové kapitoly ministerstev z doby, kdy byla ministryně financí, tak je prokazatelné, kde skončily peníze (jak se vytvořily dluhy) – podpora podnikatelů a fyzických osob v době epidemie, náhrady a ODLOŽENÉ PLATBY některých daní, které po změně vlády zkasírovala pětikoalice. Takže skutečné dluhy nasekané pětikoalici jsou NEJMÉNĚ o 100 miliard vyšší (po Schillerové totiž zdědili aktiva – pohledávky vůči všem, kteří odložili platby některých daní), než pětikoalice přiznává, navíc pětikoalice obdobna jako kdysi Kraďoudsek nepřiznává některé (v podnikatelské sféře tzv. podrozvahové) zadlužení, jako například závazky splatit některé typy obligací a závazky ze záruk vystavených státem. Jo, kdyby i průměrný ekonom prošel jednotlivé rozpočtové kapitoly, to by se asi nestačil divit. Pokud by takovým způsobem jako současní ministři (zejména Kraďura) vedl firemní finance CFO, tak by skončil nejméně na 10 let v teplákách a s ním i většina dalších členů managementu. Jenže mediálním hvězdám ze současné vlády, uměle vytvořeným presstituty, je dovoleno všechno, presstituti by se za ně bili jako za ublížené chudinky ohrožované zlými oponentními koblihami, chlívkaři by demonstrovali, našla by se i mezinárodní podpora, protože kde asi zmizela značná část, ne-li většina prostředků, uloupených z rozpočtu, než v zahraničí …………

 4. Smutné.
  To nemůžeme převzít legislativu v této a třeba i v jiných oblastech např. od Rakouska, které je nám kulturně a historický blízké?
  Proč vymýšlet vymyšlené?

   • Naprosto přesně! Ani já je nepodezírám, že jsou tak hloupí, že si neuvědomují, že převzetím by to mohlo dobře fungovat. Ale je to, jak píšete, nežádoucí. Nakonec to bylo krásně vidět na Rathovi. Ten tenkrát tvrdil, že to nedělal ani tak pro sebe, ale hlavně pro stranu ČSSD. Peníze na billbordy a podobně. Všichni se mu smáli, ale měl hodně pravdu. Protože, kdo si na ně sehnal peníze, ten si mohl dupnout, že na nich bude a to se tam respektovalo. Jenže v ČSSD věděli, co je to za člověka a jaké má možnosti „odklánět“ peníze a tím být zvolen, protože na to na úkor nás občanů sežene peníze. Tak z něj dostali strach a policie měla volné ruce. Proto ta její efektivní práce a jasné odsouzení. To ovšem neznamená, že tyto manýry zmizely. Naopak! Ale protože všichni vědí, jak se na to získávají peníze, tak se nekryje každý. Musí držet spolu. Starý případ: Myslím, že se jmenoval Wolf. Politik, snad ze severní Moravy. Udělal projekt z evropských peněz typu šméčko. Také peníze do stranické pokladny. Ale udělal chybu, že v jenom důležitém hlasování šel proti straně – už nevím, ze které byl, ale tyto způsoby platí samozřejmě pro všechny strany. Tak ho „šplíchli“ a hrozila mu basa. Tenkrát vykřikoval, že nepůjde i s manželkou za druhé bručet, protože se osobně neobohatil (měl pravdu) a myslím, že dnes ho nahánějí někde v jižní Americe. Ale toto poslední, že ho nahánějí, berte prosím s rezervou, už jsem to dále nesledoval, jestli se ho už podařilo dostat zpět a pak za mříže. Takže takové týpky rozhodně dobrovolně nepřesvědčíme, aby převzali způsoby řízení státu, které jinde fungují. Vystihl jste podstatu věci naprosto přesně!

 5. Celkem dobře si ještě pamatuji rozhovor s panem Závodským (to je ten nevidomý právník), kterého Babiš vyvalil, jakmile přišel na ministerstvo. Říkal, že tam tehdy za Babišem chodili lobbovat lidi z tohoto byznysu, na jednáních se vypínaly telefony, neboť se nechal velmi hlasitě slyšet, že jim přistřihne křidýlka. Nu, očividně se žádné přistřihnutí nekonalo a ony návštěvy z nějakého důvodu vedly k opačnému efektu 🙂 Pan Závodský měl tehdy dosti hlasité námtky i stran tohoto, tak byl odejit.

 6. Vážení.
  Vážím si Vaší moudrosti, ale nemohu přehldnout, že neustále přehlédáte to podstatné: že se do omrzení opakují ve vládní nomenklatuře kádry později více než zajímavé. Že, vážení, přehlédáte, že náš vládní systém je vytvořen tak, že dává příležitosti větším či menším zlodějům, ale nedává příležitostiu slušným a poctivým lidem. Celý partajní systém je totiž nemravný a ulhaný. Tvrdí se, že “lid” si zvolí, své představitele, ale nevidí se, že podle volebního jídelníčku, který sestavilo vedení partají. Lid je vlastně do voleb mazaně vmanipulován, dokonce tak, že se partaje mohou později bránit – “když jste si nás zvolili!”. Divím se, že to tak chytrým lidem, jako jsou třeba ústavní právníci, spokojení s naší Ústavou – nevadí.
  Volby jsou vlastně drahým panoptikem.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here