Daňový profesionál nabízí super školení a IES certifikát

267
danovy_profesional
Foto: Vox

V Česku platí složitý daňový a účetní systém, jenž se navíc stále mění. Sledovat všechny změny je tak výzva jak pro ostřílené daňové poradce a auditory, tak pro soudní znalce v oblasti ekonomie. Pomocnou ruku jim nabízí Daňový profesionál.

„Zejména v oblasti daní a účetnictví je důležité udržovat si aktuální znalosti a dovednosti, aby bylo možné nabídnout nejvyšší kvalitu služeb klientům,“ říká zakladatelka společnosti Vox Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

I proto společnost VOX, jež na trhu působí již 30 let, připravila cyklus odborných seminářů a přednášek určených především pro daňové poradce v odborných firmách, ale také pro ty, kteří se daňovými poradci teprve stát chtějí. Jeho cílem je poskytnout nejaktuálnější a nejkomplexnější pohled na daňovou soustavu České republiky.

„Je to právě soustavné vzdělávání, které vede k úspěchu i růstu v odborné kariéře,“ dodává Zdenka Vostrovská.

Jak vypadá výuka kurzu Daňový profesionál

Výuka probíhá formou cyklu seminářů vedených ve většině případů přímo zkušebními komisaři, kteří se podílejí na kvalifikačních zkouškách na daňového poradce podle zákona
č. 523/1992 Sb. u Komory daňových poradců ČR. Zkušení vyučující účastníkům kurzu poskytnout celkem 139 hodin výuky rozdělených do 20 výukových dnů. Výhoda je malý počet účastníků ve skupině a bohaté studijní materiály. To vše je předpokladem pro úspěšné složení finálního testu.

„Významnou součást kurzu tvoří i počítání konkrétních příkladů z praxe a modelových případových studií,“ upozorňuje Zdenka Vostrovská.

[Zdroj: Vox]

Názorné ukázky z praxe podle ní účastníkům kurzu umožní lépe aplikovat teoretické znalosti v reálném profesním životě a snadněji porozumět složitým daňovým otázkám. A nejen to. Podle Vostrovské jsou kurzy i vynikající příležitostí k navázání kontaktů s kolegy v oboru.

„Účastníci kurzu společně sdílejí své zkušenosti a řeší otázky a problémy, se kterými se ve své praxi setkávají,“ upozorňuje.

Celosvětově uznávaný IES certifikát

Každý účastník kurzu po úspěšném absolvování testu obdrží celosvětově uznávaný IES certifikát. Ten patří k cenným dokladům o vynikajících profesních schopnostech. Platí za záruku kvality absolvovaného profesního vzdělání. Zároveň deklaruje kompetenci v daném oboru. Zvyšuje potenciál jeho držitelů na trhu práce i důvěryhodnost v očích klientů.

„Kvalifikační program Daňový profesionál je navíc možné financovat prostřednictvím dotačních titulů POVEZ,“ přidává další výhodu Zdenka Vostrovská.

A dodává: „Pokud se chcete stát nejlepšími v oboru, neváhejte a přihlaste se na cyklus seminářů Daňový profesionál pořádaný společností Vox.“

–Adman’s Choice–

Více o kurzu Daňový profesionál zde! >

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here