Hybridní formy hazardu unikají regulaci. Jako třeba loot boxy

361
hazardu
Petr Kozák, právník specializující se na hazardní hry a tajemník Institutu pro regulaci hazardních her / Foto: IPRH

Česko udělalo v posledních deseti letech výrazný pokrok v regulace hazardu, když nastavilo přísnější pravidla. Nový zákon o hazardních hrách zavedl od roku 2017 mnoho efektivních opatření. Patologické hraní Čechy ale i tak dál ohrožuje.

Povinná registrace a ověření všech hráčů, evidování a reportování dat Ministerstvu financí ČR, rejstřík vyloučených osob z účasti na hazardních hrách. Tato opatření i mnoho dalších přijatých kroků ukázalo, že stát zavádí fungující podmínky jak pro legální provozovatele, tak na ochranu hráčů. Principy a nástroje, na nichž hazardní hry stojí, ale postupně přebírají i blízká odvětví, která v podobné míře stát nereguluje. Platí to například pro videohry.

Debaty o tom, do jaké míry jsou videohry pro populaci škodlivé, se v akademické sféře vedou už bezmála 50 let. Dlouhou dobu ale stály mimo zájem hazardního světa. Ten do nich v poslední době ale stále intenzivněji vstupuje. Zejména pak s rozvojem nových technologií a rostoucí nabídkou vyžití v online prostoru. Podle statistik dnes hraje videohry až takřka polovina celosvětové populace, Česko nevyjímaje. Na místě je proto zvýšená opatrnost.

Krabička s bonusem, která „zaručeně“ vyhrává

Rozšiřujícím se fenoménem ve spojení s videoherním průmyslem se za poslední dekádu staly digitální balíčky s předem neznámým obsahem. Říká se jim loot boxy. Jen mezi roky 2010 až 2019 jejich počet u počítačových her narostl takřka o tři čtvrtiny. I v nejrozšířenějších obchodech s aplikacemi, jako je Google Play a App Store, obsahuje přes 58 procent videoher tyto loot boxy. A minimálně jednou si tuto krabičkou už zakoupilo více jak 78 procent dospělých hráčů.

Distanční léčba závislostí nefunguje, ukázala praxe

Virtuální obsah těchto “krabiček šťastné náhody” může hráčům pomoci dosáhnout lepších výsledků a vylepšit tak celkový požitek ze hry. Zdánlivě běžná herní aktivita je ale podmíněna vynaložením reálných či virtuálních finančních prostředků. Vzhledem k náhodnosti získaných předmětů, se kterými lze navíc dále obchodovat, loot boxy svou charakteristikou zapadají do kategorie hazardních her. Definuje vklad, náhoda a výhra/prohra. Zásadním problémem ovšem je, že se k nim nepřistupuje stejnou měrou jako k hazardním hrám.

Hazardu jsou běžně vystaveny děti a mládež

Zvlášť vysoce znepokojující je dostupnost videoher s loot boxy mezi dětmi a dospívajícími. Takřka 93 procent mobilních her, které loot boxy obsahují, je považováno za vhodné pro děti od dvanácti let. A to i přesto, že vědecké studie z univerzit v Plymouthu a Wolverhamptonu při šetření ve věkové skupině 16 až 24 let prokázaly, že konkrétně tato generace má větší sklony k patologickému hráčství než jejich ostatní vrstevníci. A v praxi si asi 40 procent dospívajících z této věkové skupiny jednou měsíčně alespoň jeden loot box zakoupí.

Děti do deseti let nejraději streamují videa a fotografie

Zatímco ke standardním hazardním hrám mají děti a mladiství přístup omezený, k novým hybridním formám hazardu se ve většině případů dostávají bez větších obtíží. Adiktologové ale mluví jasně. Hybridní formy hazardu ze společenského i zdravotního hlediska dětem a mládeži ve své neomezenosti neprospívají. Což samozřejmě platí i pro dospělé.

I v Česku loot boxy vesele jedou

Některé evropské státy už přistoupily k dílčím opatřením a přijaly k problematice příslušnou legislativu. Belgie s Nizozemskem zařadily loot boxy přímo do oblasti nelegálního hazardu. Podobný krok zavedla také Velká Británie. Ta stanovila podmínku, že loot boxů lze nabídnout a prodat mimo danou hru.

Co se týče Česka, to v červnu loňského roku podpořilo spolu s dalšími 17 evropskými zeměmi Zprávu norského sdružení spotřebitelů o predátorských praktikách her. Ta na konkrétní příkladech podrobně rozebírá principy fungování loot boxů a navrhuje mnoho preventivních kroků. A ještě dříve v roce 2018 se Česko stalo jedním ze signatářů mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti internetových her, jejichž součástí jsou právě i loot boxy.

V Česku bují nelegální online hazard. Ztráty jdou do miliard

Tím ale veškeré aktivity končí. Kromě několika dalších mezinárodních jednání se v Česku žádné regulatorní opatření proti loot boxům nezavedlo. Žádná pravidla či limity pro jejich fungování v současné chvíli neexistují. Stejně jako neexistuje prevence natož ochrana prevence rizikových skupin.

Stručně a jasně: Pokud nenastavíme regulaci loot boxů na stejnou úroveň jako u hazardních her, pak tím eliminujeme dosud poměrně úspěšné úsilí o efektivní kontrolu hazardního odvětví a ochranu samotných hráčů v Česku.

Petr Kozák

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here