Pozemkový úřad zdražil pachtovné na zemědělské půdě

26464
zemedelske
Foto: Redakce FinTag.cz

Státní pozemkový úřad [SPÚ] zvýšil pachtovné za pronájem zemědělské půdy. Nově činí 5,8 procenta z průměrné ceny půdy. Doposud od roku 2014 bylo 2,2 procenta. Změny se týkají i uzavřených zhruba 13 000 smluv.

Do státního rozpočtu přinese zvýšení pachtovného až 200 milionů korun ročně navíc. Úřad to uvedl na svých stránkách. Fond při výpočtu pachtovného vychází z platné vyhlášky ministerstva zemědělství. To stanovuje průměrné ceny zemědělských pozemků pro jednotlivá katastrální území. Úřad podle ní rovněž stanovuje daň z nemovitosti.

Pacht [z latinského pactum, smlouva] je právní institut občanského práva a druh závazku z právních jednání spočívající v přenechání věci jinému. Oproti nájmu se pacht liší možností věc nejen užívat [lat. utendi], ale i požívat [lat. fruendi]. Předmětem pachtu se stává i jen věc přinášející za pachtýřovo vlastní přičinění výnos, plody naturální nebo civilní.

Nově stanovený koeficient pro výpočet pachtovného stanovil úřad na základě analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací [ÚZEI]. Úřad v první fázi aktualizuje smlouvy s ročním nájemným nebo pachtovným nad 500 korun. SPÚ uvedl, že podle zákona postupuje tak, aby nepoškozoval majetek státu nebo nesnižoval hodnotu výnosů ze státního majetku.

Argumenty SPÚ pro zvýšení pronájmu zemědělské půdy

Pro zvyšování pachtovného hovoří podle zástupců SPÚ hlavně výrazný růst cen zemědělské půdy. Současná cena podle úřadu neodpovídala ekonomické realitě v zemědělství.

„Ceny zemědělských pozemků rostou – jen od roku 2015 činí nárůst v průměru o 13 procent. Nově stanovená výše toto bere v potaz, a navíc zohledňuje predikci vývoje cen zemědělské půdy do roku 2027,“ řekl ústřední ředitel úřadu Martin Vrba.

Podle společnosti farmy.cz, která vydává zprávy o trhu s půdou, se loni vyhlášená cena pohybovala od 1,15 do 19,08 koruny na metr čtvereční. Průměrná cena v Česku pak činila zhruba sedm korun. Průměrná tržní cena zemědělské půdy ale dosáhla 33,4 koruny za metr čtvereční.

Součástí vládního balíčku na ozdravení veřejných financí je i růst daně z nemovitosti, který se týká i zemědělské půdy.

Vláda hledá peníze, kde může

Agrární komora ČR spolu s Asociací soukromého zemědělství již dříve v dopise adresovaném českým poslancům uvedly, že zvyšování daně povede ke snížení konkurenceschopnosti českého zemědělství. Případně k prodeji pozemků spekulantům, a to i ze zahraničí.

Upozorňují dále na to, že vyšší daň zasáhne hlavně drobné farmáře. Podle organizací vlastníci pozemků daň promítají do výše pachtovného, prakticky tedy její zvýšení povede k růstu nákladů na zemědělskou produkci.

U pachtovného je právním titulem pachtovní smlouva, kterou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci, případně je možná kombinace obojího [poměrná část výnosu a peněžité plnění].

–ČTK/RED–

1 komentář

  1. No konečně – několik let o tom píšu. Pokud dnes někdo prodá hektar a prachy dá na účet dostane 5 i více docent a pachtovné kolikrát méně než 1 % !
    Proto je tak obrovský zájem o vykoupení pozemků od realitek ! A zdá máte v JZD smlouvu na rok či 10 jim nevadí.ONI SI TO S VEDENÍM JZD DOVEDOU VYKŠEFTOVAT. Několik i desítek tisíc položí na stůl a čenč hotov

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here