Disidenti dostanou po 34 letech průměrný důchod i sto tisíc na ruku

17866
duchodu
Pohřeb filozofa Jana Patočky, který byl 16. března 1977 uložen do rodinného hrobu na břevnovském hřbitově, se stal tichou protirežimní demonstrací. / Foto: Nadace Charty 77

Vláda včera [20.12.] schválila novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a zákona o důchodovém pojištění. Návrh řeší takzvaně nespravedlivý nízký důchod lidí, které minulý režim perzekvoval za politické názory a postoje.

Návrh nastavuje pro tyto osoby nový mechanismus výpočtu důchodů. Ten mimo jiné vypouští podmínku splnění potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu. Zároveň vyměřuje držitelům osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu zaručený starobní důchod ve výši odpovídající průměrnému starobnímu důchodu. Ta v lednu 2024 dosáhne 20 635 korun. Změny budou provedeny automaticky bez nutnosti o ně žádat.

„Tímto krokem konečně splácíme historický dluh společnosti. Máme povinnost uznat a přímo podpořit ty, kteří se statečně postavili za naši svobodu a obětovali za ni mimo jiné svůj osobní komfort a bezpečí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Od výše průměrného důchodu se odvodí u těchto osob i vdovské a vdovecké důchody, a invalidní důchody pro invaliditu prvního a druhého stupně. Tato zaručená výše důchodu z českého důchodového pojištění bude přitom náležet i v případě příjemců takzvaných dílčích důchodů, tedy důchodů přiznaných s ohledem na výdělečnou činnost v cizině.

„Navrhovaná úprava se příznivě dotkne těch účastníků odboje proti komunismu, jejichž důchody jsou nebo by byly nižší než podle navrhované právní úpravy. Odhadujeme, že se řádově může jednat o stovky osob, protože ve zhruba 1 900 případech bylo vydáno osvědčení přímému účastníkovi nebo jeho pozůstalým,“ doplnil ministr Jurečka.

Jednorázově 100 tisíc korun

Držitelé osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nyní dostávají jednorázový peněžitý příspěvek 100 tisíc korun. Současně s osvědčením se jim přiznává postavení válečného veterána. To ale jen za níže uvedených podmínek.

 • Vedli ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený proti komunistickému režimu v Československu.
 • Prováděli sabotáže.
 • Spolupracovali se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu.
 • Byli agenti – chodci.
 • Prováděli jiné statečné činy nebo statečné veřejné postoje na podporu ozbrojených akcí směřovaných proti komunistickému režimu v Československu.

Naopak postavení válečného veterána nezískávají ti, kteří:

 • byli autoři petic nebo obdobných materiálů, nebo zabezpečovali jejich tisk nebo jejich rozšiřování.
 • Organizovali veřejná vystoupení proti komunistickému režimu.
 • Vyvíjeli politické, publicistické či jiné prokazatelně protikomunistické činnosti jak v Československu, tak zahraničí.
 • Působili v organizaci nebo skupině, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu.
 • Zastávali takové veřejné politické a společenské postoje aktivně a z vlastní vůle, které bránily nástupu a udržení komunistické totalitní moci. A byli za ně uvězněni, nebo jinak omezeni na osobní svobodě.
 • Vykonávali činnosti významem srovnatelné s formami odboje a odporu proti komunismu uvedenými v předchozích odstavcích vykonávaných před dobou nesvobody, tedy před 25. únorem 1948.

Cílem osvědčení je vyjádření úcty a vděčnosti ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci, tedy v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie. Osvědčení není určeno pro pasivní oběti komunistického režimu, ale pro aktivní účastníky odboje a odporu proti komunismu.

Vláda snížila důchod komunistickým prominentům

Účinnost zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a zákona o důchodovém pojištění vláda navrhla prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Navrhovaná opatření se tak podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR [MPSV] zrealizují co nejdříve.

Zástupci resortu zdůraznili, že v loňském roce ministerstvo zároveň poprvé přišlo s koncepční legislativní změnou, která konkrétním způsobem řeší snížení důchodů komunistických prominentů. To se stalo v rámci změny novely penzijního zákona. Seznam prominentů vypracoval Ústav pro studium totalitních režimů.

„V praxi to vede ke snížení důchodů těch, kteří za služby minulému režimu perzekvovali ostatní občany, včetně signatářů Charty 77. Například za to, že se komunistické totalitě aktivně stavěli na odpor,“ uvedlo ministerstvo.

Snížení se týká například členů nebo kandidátů ústředního výboru komunistické strany, předsedů tehdejšího Parlamentu a národních výborů. Dále generálních a hlavních vojenských prokurátorů, vybraných vojáků a policistů ve vysokých hodnostech a členů Hlavního štábu Lidových milicí. Výjimku budou mít mimo jiné lidé, kteří byli později rehabilitováni. Sněmovna při projednávání zákona odmítla, aby novela dopadla na příslušníky Československé strany lidové a Československé strany socialistické.

–DNA–

36 KOMENTÁŘE

  • A co ti současní, které vyházeli ze zaměstnání, ze škol, poslali je na úřady práce, kde dostali kartičky s označením a skončili jako pomocné síly s minimálním platem, nebo jako nezaměstnaní? Víte jaké důchody mají nyní oni a to nikam neutekli od rodin a zodpovědnosti. Za ně by jako jedinci nepřežili a bydleli by pod mostem, protože to nestačí ani běžný nájem !

 1. Dobrý den, jsem také odbojář, když jsem házel na okupační vojska v r. 68 rajčata a oni po mně stříleli ostrými ??

  • Jurečka největší darebák, když chtějí sebrat peníze komunistům tak by měli sebrat všem stranám, které se na tom podíleli!

  • Ti kteří zavinili popučovou hrůzovládu za vény láhev a dnes za arogantního faráře dostanou místo klece na Mírově, přidáno na důchodě. Proč zdechláni nemakali ani v cizině ? .. Takový -bílá …- Hutka v Beneluxu somroval u popelnic .. a po převratu89 velký havlojid i prý disident, lež jako věž ! strašný hnus tohoto zvráceného režimu. [redakčně upraveno]

   • Slepě závistiví Češi – komouši, už i zkažené životy a zdraví umíte závidět, jak vidno. Zloba, závist, zášť. To je to, co vás trápí. Za Husáka jste kolaborovali, a tím podporovali zločinný režim (kdo se nestaví proti zlu a křivdě, je stejně vinen, jako ten, kdo zlo a křivdy páchá). Za to byste měli být trestáni, zrovna tak, jak za to, že zde urážíte ty občany, kterým byste dle zákona měli být vděčni. Ale trestat vás není třeba. Brzy zřejmě závistí a záští puknete.

    • Havlojidní .. hlupče … Já si vše kolem převratu89 pamatuji i vénu láhev na balkonech, když lhal, populisticky sliboval … nakonec kydal své opilecké zvratky a vydával to za své myšlenky. K. Kryl to vénovi pravdivě řekl když opilce potkal na hradě, nic pěkného pro havlistické potkany. řekl “co tady proboha chceš ? na to se nedemonstrovalo, aby ještě větší curw.., hay.. převzali moc a začali vládnout, více krást ..”, velmi zhnusen- zklamán kde to spěje, odjel umřít do svého mníšku … další v dnešní nevhodné době … nepublikovatelné, poněvadž Kryl vašíka dobře znal co to byl za … i kámoš komoušů. Jinak je to v životopise o KK. [redakčně upraveno]

    • Víte opravdový disidenti nikde nejsou, Havel je odstranil. Problém je ten, že Havel a spol byli taková šlechta. Havel chlastal a jezdil v mercedesu. Kde na to vzal? Myslím, že to napsal pan Cibulka, bral to z peněz těch zavřených, kde jim chodili ze zahraničí příspěvky, tedy na rodiny zavřených. Já jsem četl něco z charty a nevím co tu bylo protistátního, chtěli ochranu přírody, lepší socialismus, lidský a ne udavačský. V srpnu 89 jsem nechtěl podepsat, nevím ale říkali, že to má být něco proti chartě. Chtěl jsem vědět co to je, jinak nepodepíši. Ráno si mne zavolali na polesí, seběhlo se několik lidí ze závodu, předseda strany nový a odstupující, pamák vedoucí odboru v té době, jeden pán udavač z ONV odbor živ. prostředí a další co jsem neznal. Jeden mne chytil, odstrčil jsem ho a předseda strany začal řvát, že se mi pomstí. Nakonec mne dotlačili ke stolu, vzal mi ruku a do ní mi vrazil tužku a chtěl abych podepsal, já mu jí pustil. Dodnes nevím, kdo to byl. Ale vím, že tito po převzetí moci totální a přehození kabátů a hrozně se divili, že se něco dělo v 50letech, tak tito již Foristi mne připravily v r 92 o práci za kterou sem se s nimi pral a po r.2002 mi začalo další peklo, když jsem se dozvěděl, že ten z ONV byl i estebák, LESÁK krycí jméno. Dlouho se domne navážel, dnes je mi 62 a sebrali mi další práci. Tito mají velkou sílu a tu jim dal Havel, Benda a další z oné šlechty. Přistěhoval se k nám pán z Prahy a říkal, že Havel měl za komunistů dva celo podlažní byty. Jeden pro něj a druhý pro disidenty, všude prý odposlouchávací zařízení od stb. Nevím co je na tom pravdy, jen vím, že on byl první kdo prolomil Benešovi dekrety. Je to smutné, pravda je , že kdyby takto veřejně na západě natož v USA vynášeli cokoli a uráželi stát, je s nimi konec. Asi by zmizeli… Tak nevím. Co je s panem Cibulkou, ten uveřejnil ony stb. udavače a udělali z něj blba….

 2. Taky jsem byl perzekuován a politicky uvězněn, jen za trampování, kde jsme se stavěli k odporu KSČ. Dnes jsem vládou Petra Fialy perzekuován za prý svobodný názor trvalým banem. Tak budu jednou veterán dvou režimů jako jistý generál.

 3. Tak fajn,někdo nebyl ve straně,drzel hubu,poctivě makal a dostane dnes minimalní důchod,protoze vykonával dělnickou profesi a měl nízký plat.Narozdíl pd něj byl revolucionář,který se většinou flákal,nic,moc poctivě nepracoval,flákal se po hospodách,ale veřejně vykřikoval,jací jsou komunisti svině,za což byl od tehdejší moci perzekuován,za působení výtržností,pak,někde takový dáreček podepsal Chartu 77 a uz z něj byl chudák disident,není tajemstvím,že disent byl za totáče bohatě financiván ze Západu,čili už se dařilo nasemu dárečkovi dobře i bez pràce.Po revoluci si odjel žít do ciziny,kde také nic pořádného disident nepracoval a k stáru se vrací na důchod do ČR a zde jako hrdina disident dostane 100 tis.na dlaň a měsíčne 20 tis důchod- to je super život,ne?Také si připomeňme,jakým přínosem a čemu pomohli disidenti,že verejne nesouhlasili s tehdejším režimem?Pro bezne obcany,jejich revolta nemela zadný uzitek,nic se díky jejím činnostem pro lidi zijící v totalite nezmenilo k lepsimu,revoluce by stejne probehla,s nimi,nebo bez nich,tak za co jim být vdecný,?

  • Přesně tak znala jsem JIrouse tak zvaný Magor celý život nedělal dostával peníze ze západu a po 89 taky nedělal jenom ostudu

  • Bohužel máte pravdu, politika mne nikdy nezajímala, trampování nebylo trestné, ale když dělali někde bordel po lese nedivte se. U nás byli na skále a dodnes na ně lidé vzpomínají v dobrém. Znal jsem dřevorubce byl velký skaut ale i komunista. Jak to, že si to neodporovalo? Vše hledejte v lidech. Jednotlivci, závistivci, ti jako dnes za vše zlo mohou, udávali i když to nebyla pravda. Jen se podívejte do druhé světové války a ti udavači po osvobození byli partizáni, komunisté a zatýkali fašisty a likvidovali archivi o sobě, to se opakovalo po r 89. Jednoho znám, dělal šéfa odbru živ.protř. na ONV. Byl v OVKSŠ, STB LESÁK atd. V r.90 OV OF, lIKVIDUJE STB. TEDY I archivi proti sobě a další má na jiné na vydírání…..

 4. Když jsme za komoušů budovali v akci Z. školy, školky, prodejny Jednoty, kam si tito disidenti chodili kupovat chlast a cigarety aby pak ožralí podepisoval různé charty jak se mají špatně. Kdopak z nich poctivě pracoval???

 5. Jestli byli chartisti stejní jako Venca flaška, kterému na hrádeček vozilo STB chlast a lehký holky. Copak chartisti udělali sametovou revoluci? Puč v 89 udělali STB a KGB z prognostického ústavu. Venca měl za poradce estébaky a když to uviděl Kryl tak okamžitě odjel. A koho měl ve ve vládě.

 6. Nesouhlasím se zvýšením důchodu pro disidenty. Souhlasím s předešlým autory o opilcich a flakacich. Jen ryli do režimu a vysmivali se lidem, co chodí na akce “Z”. Je to bordel od Jurecky a celá vláda už aby šla do pekla.

 7. Poctivým důchodcům se nemůže přidávat.Ale pro ty lumpy a darebáky kteří moc nepracovali a jen se vysmívali a porušovali vše tak peníze jsou.a kde vezme ta naše fialová vláda tolik peněz a kolik to bude stát naší kapsu.Tu naší vládu máme na dvě věci na h. a na nic.

 8. Můj děda byl kulak až v roce 1959. Byl ve svém domě v nájmu. V 80 letech mu vrátili zničené chlívy a stodoly, již bez stropů a střechy propadlé a celý barák. Po tzv. revoluci neměl nárok na restituci. Já nesměl dělat střední školu, dělal jsem jí až po vojně dálkově a měl obrovské problémy. Dokonce změnili i normy, abych si nemohl vydělat a musel školu opustit. Po ukradené revoluci, se všichni ti dobří komunisté co kradli a nešlo to a po revoluci jim to stát daroval. Ze zlodějů jeden je hodně známí, se udělali disidenti. Kradli a škodili vlastně státu… Jeden z hochů co byl vedoucim odboru na životním prostředí, byl na okresnim výboru strany, byl ve výboru národní fronty, byl v STB krycí jméno lesák. V r.1990 vstoupil do OF a dělal čistky v stebákách. Já byl opět špatný, moc sem na ně věděl. Přišel jsem o co jsem se za komunistů pral a když odešel z okresu, tak zjistil, že vím co dělal a začlo peklo. Dotahli to až, že 60 letech jsem přišel o další většinu práce. To je ta demokracie. Lituji, že jsem nebyl dobrý komunista, měl bych se dnes dobře….

 9. Mikuláš Kroupa.
  Toto píše na stránkách Paměť národa:
  Že se o Vánocích plní přání, vám může potvrdit Kroupa Mikuláš. Jeho otec Daniel si v 70. letech nemohl dovolit koupit stromek, natož dárky. Jako disident nesměl dělat kvalifikovanou práci, podstupoval pravidelně výslechy, čelil vyhrožování a šikaně režimem. Tehdy Vánoce Kroupovým zachránila nečekaná pomoc ze zahraničí. Jednoho dne jim někdo dal po poštovní schránky tlustou obálku plnou tuzexových bonů. 😃 !!!!!! TAK SE MĚLI ŠPATNĚ ??????????,
  A já mu píši :
  To jste měli dobré. 🙂 U nás bylo na Vánoce v šedesátých a sedmdesátých letech veselo, byly i ty banány, pomeranče kubánské i španělské, ananas i kokosový ořech. Dárky byly skromné, jelikož nám tlustou obálku, ve které by byly tuzexové bony, nikdo nedal.
  Kroupa nyní vede státní propagandistickou neziskovku : Paměť národa.

 10. Spolupracovali se zahraničnímim zpravodajskými službami demokratických států (rozumněj CIA, BND apod.), tedy špioni, na základě jejichž informací v případě války by umírali naši lidé a děti. Mají nyní status válečných veteránů. Geniální, to se může dít jen v naší zemi.

  • Tak řekněte co dál, vidíme všichni kam to dnes spěje a není odvolání. Vše rozdáno bývalým funkcionářům strany, novodobá šlechta….

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here