Trading: Zpráva americké CFTC ukazuje sentiment na trhu s futures

74
zprava
Foto: CFTC

Ti, kteří na trzích dlouhodobě obchodují, zprávu americké komise Commodity Futures Trading Commission s názvem Commitment of Traders [CoT report] již nejspíš znají. Zpráva ale má zajímat všechny se zájmem o úspěšný trading.

„CoT report je skvělý nástroj pro obchodníky, kteří chtějí vidět pod ruce velkým hráčům a učit se od nich. Zpráva se zveřejňuje pravidelně a její formát je pevně daný. To vytváří skvělou příležitost k průběžnému generování obchodních nápadů,“ říká pro FinTag obchodní ředitel XTB Vladimír Holovka.

Aktuální zpráva CFTC >

Také ale upozorňuje, že zpráva slouží pro pochopení hlavních trendů na komoditním futures trhu, protože jde o týdenní zprávu a týden je z hlediska intradenních obchodníků přece jenom dlouhá doba. Zpráva tak spíše představuje sentiment obchodníků s futures na trhu, ze které můžeme odvodit, jaký objem kontraktů jednotlivé obchodní skupiny v uplynulém týdnu otevřely či uzavřely.

„Neméně zajímavou informací je ale takzvaný open interest, který představuje ochotu obchodníků na trhu nechat své obchody otevřené,“ dodává Holovka a říká i proč: „Na základě těchto údajů se například intradenní obchodník může rozhodnout, že bude pro své vstupy preferovat pouze jeden směr trhu, vyhledávat primární vstupy nebo těmto vstupům přiřadit vyšší objem či riziko.“

Zprávu americká agentura zveřejňuje každý pátek v 15:30 ET [21:30 našeho času]. Zpráva ukazuje stav pozic za předchozí úterý. Zároveň poskytuje informace o long a short pozicích, množství kontraktů a open interest pro hlavní skupiny obchodníků na trhu s futures.

Zpráva mapuje několik skupin obchodníků

Obchodní ředitel XTB zároveň nabízí návod, jak s daty americké komoditní komise pracovat přímo v praxi. Obchodník podle něj může analyzovat „short report”, který obsahuje tři hlavní skupiny obchodníků. “Long report” je podrobnější. Jsou v něm obchodníci/brokeři, ti tvoří jednu stranu. Do této skupiny patří velké americké i neamerické banky a obchodníci s cennými papíry.

„Na druhé straně stojí tři hlavní podskupiny, jako jsou správci aktiv a institucionální investoři. Pákové fondy, typicky hedgeové fondy a různé typy správců peněz, včetně registrovaných CTA poradců pro obchodování s komoditami. Poslední podskupinou jsou ostatní reportující, kteří z definice nespadají do výše uvedených skupin,“ říká Holovka.

Obchodník podle něj může obecně pracovat se skupinou „Non-commercials”. Této skupině se přezdívá „Large speculators” nebo velcí spekulanti. Jedná se o skupinu obchodníků, kteří vstupují na trh s futures s primárním cílem, a sice profitovat z cenových výkyvů.

Měnový pár EUR/USD s histogramem dat CoT

[Zdroj: Platforma xStation 5]

Dále je tu skupina „Commercials”. Ta využívá trh s futures k zajištění proti nepříznivým cenovým pohybům. Často se jedná o firmy zastoupené obchodníky, kteří se přímo podílejí na podnikání s daným nástrojem nebo komoditou. Prostřednictvím obchodů na trhu zajišťují své plodiny, náklady na dopravu nebo jiné náklady spojené s jejich podnikáním.

I tato skupina dává velmi důležité informace o podkladovém trhu, zejména pak pro začínající obchodníky. Například na americkém trhu s plynem nemusí být vždy většina spekulantů, kteří jsou zde za účelem zisku, ale mohou to být takzvaní „hedgeři”, kteří pouze kryjí svá rizika.

Praktické využití CoT

Při práci s CoT by si měl v první řadě obchodník vždy hlavně vybrat, kterou skupinu obchodníků s futures bude sledovat. To je pro výsledky rozhodující, protože každý trh má svá specifická pravidla.

„I když na internetu je mnoho úhlů pohledu na využití dat CoT, základ leží v pochopení, co interpretují, a v analýze kroků jednotlivých skupin obchodníků,“ říká Vladimír Holovka.

Nabízí i praktický příklad na měnovém páru EUR/USD. To při volbě skupiny non-commercials, protože většinová skupina se primárně zaměřuje na profit.

Analýza dat CoT na páru EUR/USD s vyznačenými odlehlými hodnotami

[Zdroj: Platforma xStation 5]

CoT se totiž dá použít jako určitá forma filtru, který pomáhá zaměřit pozornost jedním nebo druhým směrem v závislosti na snímku. Čisté kontrakty můžeme vydělit nulovou linií, a když je počet čistých kontraktů větší než 0, budeme sledovat primární nákupní příležitosti a naopak. Můžeme také pracovat s extrémy [označené černými obdélníky], kde můžeme využít myšlenku “přehřátí trendu” a tyto extrémy mohou obchodníkovi signalizovat možné předčasné zastavení. Anebo dokonce obrat trendu.

Aktuální zpráva CFTC >

Všechny tyto myšlenky lze rozvíjet různými směry, data CoT jsou tedy pro tradery skvělým pomocným filtrem. Jejich hlavní funkcí nemá být označování vstupu na trh, rozhodně jsou ale jedním ze základních stavebních kamenů analýzy tržního sentimentu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here