Doplňkové služby k povinnému ručení se stávají komplexnější

291

Filozofie, že pojišťovna tu není od toho, aby „jen“ plnila pojistné události, ale vůbec “se postarala” o klienta se prosazuje i u povinného ručení.

Hranice mezi povinným ručením, které chránilo vše kolem motoristy, ale nikoliv samotného motoristu, a havarijním pojištěním, které naopak chrání jen samotného motoristu, se začaly postupně stírat.

V současnosti se tak nabídka připojištění u povinného ručení a havarijní pojištění prolíná. I proto se pro oba typy pojištění používá pojem „autopojištění“. Na trhu s povinným ručením jsou nabízeny i produkty, které umožňují alespoň částečnou úhradu za škodu na vlastním vozidle nebo připojištění živelných rizik a škody způsobené zvířetem nebo vandalem.

V ČR je cca 60 % nepojištěných lidí. Většinou mají příjem do 20 000 Kč měsíčně. Průměrné roční pojistné na jednoho obyvatele zemí Evropské unie činí zhruba 2 250 eur, v ČR je to necelých 500 eur. Češi vydávají více peněz na pojištění svého majetku než zdraví a života. V západní Evropě má 60% podíl trhu životní pojištění, v ČR 40 %. Čímž se ČR řadí mezi země, jako je Rumunsku nebo Bulharsko.

Prolínání krytí rizik mezi povinným a havarijním ručením se nejzřetelněji projevuje u asistenčních služeb. Hlavní rozdíl ale zůstává v maximálních finančních limitech plnění. Přesto už i u povinného ručení lze čerpat plnění například při defektu pneumatiky, záměny paliva, zabouchnutých klíčcích nebo poškozených zámcích. Asistence v rámci povinného ručení může zahrnovat i obstarání náhradního vozu, ubytování nebo zajištění návratu.

Doplňkové služby k povinnému ručení

K povinnému ručení lze kromě běžných asistenčních služeb sjednat i další pojištění, která  byla dříve výsadou havarijního pojištění. Je to například pojištění srážky se zvěří, úrazové pojištění pro řidiče a další osoby přepravované ve vozidle. Nebo i pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu při dopravní nehodě. Z povinného ručení lze uhradit škody na vlastním vozidle, a to i v případě, kdy je vina na straně pojištěného. V povinném ručení pojišťovny nabízejí cestujícím doma i do zahraničí právní asistenci. Běžnou součástí pojištění jsou právní služby, pojištění rizik odcizení vozidla nebo zavazadel a krytí rizik plynoucích z vandalismu.

Výše uvedené ale neznamená, že havarijní pojištění má odzvoněno. Všechna doplňková pojištění u povinného ručení jsou dost omezena finančními limity, které jsou často o mnoho nižší, než by bylo potřeba. Platí to jak pro náklady na odtahovou službu u asistenčních služeb, tak třeba pro pojištění rizika zcizení vozidla.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here