Česká spořitelna zvýšila letošní zisk na 11,8 miliardy korun

384

Česká spořitelna / Aktualizace 02.11.: Čistý zisk České spořitelny za tři čtvrtletí letošního roku dosáhl 11,8 miliardy korun. Meziročně se zvýšil zhruba o 140 milionů korun. Důvodem je růst čistého úrokového výnosu o 8,5 % na 20,2 miliardy korun.

Česká spořitelna vykázala významné zisky již v letošním prvním pololetí, kdy neauditovaný konsolidovaný čistý zisk dosáhl bezmála osmi miliard korun. V meziročním porovnání tak zvýšila svůj čistý zisk o 2,6 %, který loni za prvních šest měsíců v roce činil 7,7 miliardy korun.

„Portfolio hypoték překročilo hranici 250 miliard korun. Dokázali jsme výrazně růst v úvěrech fyzickým osobám i korporátním klientům,” pochlubil se předseda představenstva Tomáš Salomon. Příznivý vývoj české ekonomiky, rostoucí mzdy a snižování nezaměstnanosti se podle banky promítají do poptávky po zboží a službách, a tím pádem i po úvěrech.

Na vyšší čisté úrokové výnosy mají největší vliv rostoucí úvěrové obchody a zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Banka uvedla, že přes zvýšení úrokových sazeb čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 2,13 procenta, důvodem je vysoký objem nízkoúročených obchodů s ČNB a pokračující tlak na marže na trhu,“ dodal Salomon.

Hrubý objem klientských úvěrů očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 9,7 procenta na 701,4 miliardy korun. Provozní  zisk firmy se za devět měsíců zvýšil o 5,4 procenta na 15 miliard korun. „Za důležité považuji i meziroční zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů, které potvrzuje, že se nám daří zvyšovat i naši vlastní efektivitu,“ dodal Salomon. Provozní náklady vzrostly pod úroveň inflace, a to o dvě procenta na 13,7 miliardy korun.

Česká spořitelna ve vlastnictví Erste

Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, ke konci září jich měla 4,64 milionu. Mateřská Erste Bank je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy. Skupina Erste za devět měsíců tohoto roku zvýšila čistý zisk o 24,4 procenta na 1,23 miliardy eur.

Valná hromada České spořitelny na začátku října rozhodla o nuceném přechodu, tzv. vytěsnění minoritních akcionářů. Všechny akcie banky získá právě majoritní vlastník, tedy rakouská finanční skupina Erste Group. Zaplatí drobným akcionářům za každou akcii spořitelny 1328 korun. Vlastnické právo ke všem akciím na ní přejde 6. listopadu. Erste Group v roce 2000 koupila spořitelnu za 19 miliard korun, což v přepočtu na akcii činilo 240 korun. Na velikosti čistého zisku se podle zástupců banky spolu s rostoucím objemem úvěrových obchodů podílely i zvyšující se úrokové výnosy, poplatky a provize.

Celkový počet klientů Finanční skupiny České spořitelny k 30. červnu letošního roku činil 4,64 milionu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here