Na neschopence za první pololetí letošního roku okresní správy sociálního zabezpečení zkontrolovaly 73 tisíc lidí. Ke zkrácení nemocenské či jejímu úplnému se rozhodli ve 1 900 případech. Nemocenská je vyplácena ze sociálního pojištění, respektive povinných odvodů.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] vyplývá, že nejvíce postihů lidí na neschopence bylo uděleno v Moravskoslezském kraji. Bylo jich 269. Na druhém místě byl Plzeňský kraj s 259 postihy. Dvě stovky postihů [203] překročil ještě Královéhradecký kraj. Naopak kraje s nejnižším počtem postihů lidí na neschopence byly Jihočeský a Vysočina.

Na neschopence

V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, mohou rovněž sami zaměstnavatelé kontrolovat své zaměstnance. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, řídí se postih pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce.

Dočasně práceneschopný pojištěnec má povinnost dodržovat ošetřujícím lékařem stanovený režim. Má se zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři a která je zaznamenána v takzvané. neschopence. Pokud ošetřující lékař povolí vycházky, má pojištěnec povinnost dodržovat konkrétní lékařem stanovený časový úsek. Výcházky jsou možné v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin, v jednom či více intervalech.

Pravidlo nezbytné součinnosti

Pro účely kontroly i platí pravidlo „poskytnutí nezbytné součinnosti“. V praxi to zejména znamená, že dočasně práceneschopný pojištěnec musí místo svého pobytu v době nemoci viditelně označit jmenovkou. A musí zajistit funkční zvonek či přístup ke dveřím, aby jej kontrola mohla kontaktovat.

Při kontrole se pověření zaměstnanci OSSZ musejí prokázat průkazem a do neschopenky zaznamenat údaje o kontrole.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here