Domácnost si na stavbu domu svépomocí potřebovala půjčit 1,7 mil. korun. Čerpala už úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení [SFRB] ve výši 300 000 korun a ze stavebního spoření úvěr ve výši 180 000 korun. Chybou bylo, že dala na zástupce stavební spořitelny. Místo, aby si na 1,7 mil. korun vzala hypotéku, vzala si překlenovací úvěr ze stavebního spoření.

Takto vysoký překlenovací úvěr ze stavební spoření je ve srovnání s hypotékou více nákladný. Přeplatek u spořitelny byl bezmála 70%, zatímco u běžné hypotéky za stávajících podmínek byl 20%. Na měsíčních splátkách překlenovacího úvěru tak domácnost platila o 4 000 Kč více, než by platila u hypotéky.

Překlenovací úvěr vs. hypotéka

Překlenovací úvěr ze stavebka se od hypotéky liší způsobem úročení.  U hypotéky se v průběhu splácení jistiny počítají úroky, tedy i částka placená na úrocích. U překlenovacího úvěru domácnost platila stále stejný úrok z celkové vypůjčené částky.

Jiným problémem bylo, že podmínkou, aby mohla svůj nákladný překlenovací úvěr ze stavebního spoření překlopit do levnějšího řádného úvěru ze stavebního spoření, musela při splácení úvěru zvládnout dospořit ve stavebním spoření 40 % z vypůjčené částky.

Refinacovali všechny úěry do hypotéky

Domácnost si svůj omyl uvědomila. Refinancovala své úvěry u stavební spořitelny do jednoho hypotečního úvěru s anuitním splácením, tedy takovým splácením, kdy měsíčními splátkami umořuje úrok i jistinu zároveň. Jenom touto změnou tak domácnost měsíčně na splátkách ušetřila 6 000 korun. Hořkou tečkou za příběhem byl už jen fakt, že se jim zástupce stavební spořitelny snažil bránit v refinancování úvěrů nevyslovením souhlasu spořitelny k refinancování k jinému bance.

Většinu poskytnutých úvěrů od stavebních spořitelen tvoří překlenovací úvěry. Pro získání řádného [levnějšího] úvěru ze stavebního spoření je totiž potřeba nejméně dva roky spořit. Překlenovací úvěr je proti tomu možné získat okamžitě, bez čekání, podobně jako hypotéku, ale je dražší. Jeho výhodou je, že se za něj třeba není nutné zaručit nemovitostí.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here