Jak rostou úrokové sazby, některé banky vylepšily termínované vklady

1070

Terminované vklady jsou jednou z možností, kam uložit volné peníze. Úroky, které aktuálně nabízejí, inflaci ve většině neporazí, ale přesto se již na trhu objevují nabídky, které za určitých okolností mohou dávat smysl.

Zájemce o uložení volných peněz na termínovaný vklad si zpravidla může vybrat, zda termínovaný vklad bude úročen fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Fixní úroková sazba zůstává po celou dobu vkladu neměnná, pohyblivá úroková sazba se mění podle aktuální situace na trhu. Kupříkladu – kdo očekává nárůst úrokových sazeb, by měl zvolit pohyblivou úrokovou sazbu a naopak.

Termínované vklady poskytují vyšší úročení za delší dobu vázanosti finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad nebo vklad u družstevní záložny na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.

Vyšší úrok v záložně

„Aktuálně mi končí termínovaný vklad, a tak jsem řešil, kam s volnými penězi. Protože jsem hodně konzervativní, preferuji opět terminovaný vklad. Ovšem ty úroky, které maže inflace, nejsou moc atraktivní, to je pravda. Na druhou stranu, jak se říká, potřebuji volné peníze někam krátkodobě zaparkovat a svým způsobem i stále k dispozici, i když je mi jasné, že každý předčasný výběr bude drahý,“ říká podnikatel ze Západočeského kraje s dovětkem, že se nakonec rozhodl obnovit svůj stávající vklad za aktuálních podmínek na trhu na další tři roky.

Podle odborníků na trhu termínovaných vkladů nabízejí nejvyšší úroky družstevní záložny, kampeličky. Například některá spořitelní družstva nabídnou za daných podmínek až 3,4% úrokovou sazbu ročně již od 5letých vkladů. Podmínkou pro využití nabídky záložen je ale vždy složení takzvaného členského vkladu, respektive částky, která musí ze zákona odpovídat minimálně desetině sumy uložené na termínovaném vkladu. Kdo chce tedy dát do kampeličky 1 000 000 Kč, musí dát ještě 100 000 Kč navíc. Legislativa přitom říká, že členský vklad nespadá pod povinné pojištění vkladů.

Nabídka bank

Z bank u termínovaných vkladů patří podle odborníků mezi favority zejména ty banky vábící nové klienty. Jedna z nich nabízí zhodnocení peněz na svém termínovaném vkladu za daných podmínek až ve výši 2,5 % ročně a to u 10letých vkladů. Minimální výše korunového termínovaného vkladu je 5 000 Kč.

I když je z výše uvedeného jasné, že inflace maže výnosy u kteréhokoli termínovaného vkladu, termínovaný vklad s delší dobou splatnosti může být řešením pro každého, kdo nechce své volné peníze nechávat na běžném účtu, investovat na finančních trzích anebo si je spořit ve státem dotovaných finančních produktech. Pro svou bezpečnost jsou termínované vklady velmi často využívány i jako součást portfolia poučenějších investorů. A to z toho důvodu, že zhodnocení volných peněžních prostředků na termínovaném vkladu je vždy výhodnější než na běžných účtech. U většiny bank je přitom bezplatné zřízení i vedení účtu s termínovaným vkladem. Byť je podmíněno minimálním vkladem většinou ve výši 5 až 10 tisíc korun. Termínovaný vklad je pojištěn a vést ho lze i v cizích měnách.

Pozor na předčasný výběr

V případě termínovaných vkladů je vždy nutné dávat pozor na předčasný výběr peněz z účtu. Před výběrm peněz před vypršením doby, na kterou byl termínovaný sjednán. Za to si banky i záložny účtují sankční poplatky často v řádu jednotek procent z uložené částky. Počítat je třeba i s tím, že výnos z vkladu je zdaněn 15% daní.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here