Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování k 30. 09. 2018 498 miliard Kč. Ve druhém kvartále to bylo 488 miliard korun. Domácí a zahraniční fondy tak ke konci letošního října vzrostly o deset miliard korun. Jenomže pak světové akcie spadly o deset a více procent dolů.

Podívejme se, co tomu předcházelo z hlediska podílových fondů: Objem majetku svěřený správcům českých aktiv dosáhl k danému datu 1,4 bilionu korun. Ve 3. kvartále roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl o 10,427 miliardy korun, tj. o 2,14 %.

Z 488 mld. Kč [30. 06. 2018] na 498,4 mld. Kč [30. 09. 2018]

„Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování rostl. Favoritem investorů jsou akciové fondy, následovány i nadále velmi populárními smíšenými fondy,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Domácí a zahraniční fondy a investice v ČR

Majetek v podílových fondech narostl během třetího čtvrtletí roku 2018 o 10,427 miliardy korun, tj. 2,14% [z 488,009 mld. Kč k 30.06.2018 na 498,436 mld. Kč k 30.09.2018].

Typ  fondu Celkem k 30.9.2018 Celkem k 30.6.2018 Čtvrtletní změna 3Q 2018 – 2Q 2018
Fondy peněžního trhu 7 636 738 722 Kč 5 196 647 226 Kč 46,96% 2 440 091 496 Kč
Strukturované fondy 25 888 821 777 Kč 25 067 126 395 Kč 3,28% 821 695 382 Kč
Akciové fondy 112 396 384 906 Kč 105 149 010 105 Kč 6,89% 7 247 374 802 Kč
Dluhopisové fondy 101 688 527 302 Kč 104 790 957 644 Kč -2,96% -3 102 430 342 Kč
Fondy smíšené 196 519 390 505 Kč 196 159 938 378 Kč 0,18% 359 452 127 Kč
Fondy fondů 26 614 269 189 Kč 25 861 040 240 Kč 2,91% 753 228 948 Kč
Fondy nemovitostní 27 692 244 046 Kč 25 784 336 687 Kč 7,40% 1 907 907 359 Kč
Celkem fondy (celý trh) 498 436 376 447 Kč 488 009 056 675 Kč 2,14% 10 427 319 772 Kč

 

Asset Management – Správci aktiv

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v ČR. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.09.2018 výše 1,390 bilionu korun a stoupla během třetího čtvrtletí roku 2018 o 27,68 miliard Kč [z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018].

Objem majetku investovaného [prostřednictvím členů AKAT ČR] k 30. 9. 2018

Finanční skupina Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 298 686
Česká spořitelna, a. s. 253 996
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 225 996
Amundi (group) 179 866
NN Investment Partners C.R., a.s. 105 831
AXA Investiční společnost, a. s. 71 157
Conseq Investment Management, a. s. 60 581
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 35 650
Raiffeisenbank a.s. 31 397
AVANT investiční společnost, a.s. 27 674
AMISTA investiční společnost, a. s. 27 450
Komerční banka, a. s. 15 984
MONETA Money Bank, a.s. 10 819
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 6 976
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 6 181
REDSIDE investiční společnost, a.s. 6 014
ING Bank N. V., organizační složka 5 644
BH Securities a.s. 3 870
Jet Investment, a.s. 3 705
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 3 008
AKRO investiční společnost, a.s. 2 949
RSJ Securities a.s. 2 277
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 687
IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 409
OSTATNÍ 1 311
Celkem 1 390 118

Pozn.: Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty.

Domácí a zahraniční fondy – rozdělení investic k 30.09.2018

Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla o 6,646 miliard korun [tj. o 2 %] a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 3,780 miliard korun [tj. o 2 %].

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna

Typ fondu Celkem k 30.9.2018
DOMÁCÍ fondy ZAHRANIČNÍ fondy Celkem
Fondy peněžního trhu 4 025 824 867 Kč 3 610 913 855 Kč 7 636 738 722 Kč
Strukturované fondy 18 151 391 Kč 25 870 670 386 Kč 25 888 821 777 Kč
Akciové fondy 52 838 297 521 Kč 59 558 087 385 Kč 112 396 384 906 Kč
Dluhopisové fondy 60 787 823 881 Kč 40 900 703 421 Kč 101 688 527 302 Kč
Fondy smíšené 123 949 324 462 Kč 72 570 066 042 Kč 196 519 390 505 Kč
Fondy fondů 26 282 498 231 Kč 331 770 958 Kč 26 614 269 189 Kč
Fondy nemovitostní 27 244 075 663 Kč 448 168 383 Kč 27 692 244 046 Kč
CELKEM 295 145 996 017 Kč 203 290 380 430 Kč 498 436 376 447 Kč

Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 498,436 miliard Kč [k 30.09.2018], přičemž 83 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.09.2018 Česká spořitelna, a.s. [135,40 mld. Kč], ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost [113,24 mld. Kč], Komerční banka, a.s. [59,74 mld. Kč], Conseq Investment Management, a.s. [38,81 mld. Kč] a skupina Amundi [27,58 mld. Kč].

Zprostředkovatel Fondové mandáty (Kč)
Česká spořitelna, a. s. 135 400 691 683 Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 113 242 648 043 Kč
Komerční banka, a. s. 59 742 146 426 Kč
Conseq Investment Management, a. s. 38 816 771 603 Kč
Amundi (group) 27 588 070 769 Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 26 502 801 424 Kč
Raiffeisenbank a.s. 23 995 591 331 Kč
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 18 174 350 636 Kč
NN Investment Partners C.R., a.s. 14 611 619 515 Kč
MONETA Money Bank, a.s. 10 818 994 814 Kč
AXA Investiční společnost, a. s. 10 201 289 661 Kč
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 6 180 889 833 Kč
ING Bank N. V., organizační složka 5 643 602 538 Kč
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 3 007 563 453 Kč
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 617 783 825 Kč
OSTATNÍ 2 891 560 892 Kč
CELKEM 498 436 376 447 Kč

 

Custody

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 bylo provedeno celkem 84 110 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.09.2018 hodnoty 3,330 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2018 o 89,540 miliard Kč [z 3,240 bn Kč k 30.06.2018 na 3,330 bn Kč k 30.09.2018].

Fondy kvalifikovaných investorů

Ke dni 30.09.2018 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 154,541 mld. Kč.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here