Průměrná hrubá mzda v kvartálním srovnání klesla o 335 Kč

1076

V meziročním srovnání mzdy rostly i v letošním třetím čtvrtletí. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňsku vzrostla o 8,5 %. Reálně se zvýšila o 6,0 % – na celkem 31 516 Kč. Oproti druhému letošnímu čtvrtletí ale zaznamenala pokles o 335 Kč. [V letošním II. čtvrtletí byla průměrná hrubá mzda 31 851 Kč.]

Ve 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31 516 Kč. To je o 2 458 Kč [8,5 %] více než ve stejném období roku 2017.

Bez inflace

“Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně se tak mzda zvýšila o 6,0 %. Objem mezd vzrostl o 9,7 %, počet zaměstnanců o 1,2 %,” vysvětlil ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2018 po očištění od sezónních vlivů 2,0 %. Medián mezd [27 719 Kč] vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,8 %, u mužů dosáhl 29 842 Kč, u žen byl 25 206 Kč. 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  14 221 Kč a 49 376 Kč.

Medián mezd ve výši 27 719 Kč

„Výrazné je, že medián – tedy prostřední mzda – roste podstatně rychleji než mzda průměrná, která je hodně ovlivněna vysokými výdělky. Rostou především mzdy v té nižší oblasti. U žen s nejnižšími výdělky je nárůst takřka dvacetiprocentní. Celkově se tak diferenciace mezd uzavírá,” uzavírá Dalibor Holý.

Jak to bylo ve 2. čtvrtletí

Ve druhém čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda 31 851 Kč. Ve sledovaném období mzdu mezi 12 725 Kč a 51 576 Kč pobíralo 80 % zaměstnanců v ČR. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců meziročně vzrostla o 2 515 Kč na 31 851 Kč. Jednalo se o 8,6% nárůst.

„Ve druhém čtvrtletí vzrostly mzdy bez výjimky ve všech odvětvích, a to o více než šest procent. Nejvíce v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech o 13,1 %. Z regionů se mzdy nejvíce zvýšily zaměstnancům ve Středočeském kraji,“ uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Medián mezd

Medián mezd byl  ve druhém čtvrtletí byl 27 236 Kč. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 9,4 %. U mužů činil 29 782 Kč, u žen 24 514 Kč.

Polovina mezd je menších než 0,85 průměrné mzdy

Podle OECD jsou mzdové rozdíly v ČR jedny z nejmenších. Přibližně 10 % mezd je menších než 0,5 průměrné mzdy. Polovina mezd je menších než 0,85 průměrné mzdy. Přibližně 10 % nejvyšších mezd je nad 1,5násobek průměrné mzdy. Naopak mzdy jsou vyrovnanější v zemích bez přerušení tradice komunismem/socialismem, kde průměrná mzda bývá blíže mediánu mezd. Teorie dále říká, že čím je větší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd, tím vyšší mzdová nerovnost je v dané ekonomice.

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here