Rostou počty žen, kterým Evropská komise zdražila životní pojistku

378

Dnes už neplatí, že hlavním živitelem rodiny musí být vždy muž. Naopak mnohde je to žena. I to je důvod, proč si ženy stále častěji sjednávají životní pojištění. Bojí se vážných nemocí, úrazů, smrti, invalidity. Prostě toho, že jejich rodina zůstane bez jejich příjmu. A týká se to hlavně žen ve velkých městech.

Ženy stejně jako muži od své pojistky vyžadují ochranu proti výpadku příjmu. To je pojištění proti riziku úmrtí, invalidity či závažnému onemocnění. Cena rozumně nastavené pojistky by se měla vejít do pěti procent příjmu pojištěné. Pokud žena vydělává 30 000 Kč čistého měsíčně, kvalitní životní pojištění ji vyjde přibližně na 1 500 Kč.

Evropská komise zasahuje

Poslední novinkou na trhu životních pojistek pro ženy byl zásah Evropská komise. Ta iniciovala sjednocení sazeb za pojištění vážných životních rizik pro obě pohlaví. Argumentovala tím, že není možné, aby se ceny pojistek lišily u mužů a u žen. Zatímco muži na iniciativě vydělali, ženám krytí u některých vybraných rizik významně podražilo. Důvodem bylo, že Evropská komise opomněla do své iniciativy zahrnout skutečnost, že pojištění obecně funguje na základě statistik. A ty říkají, že ženy jsou jako klienti pojišťoven méně rizikové než muži.

Životní pojištění pro ženy

Životní pojištění pro ženy se mnohem více než u mužů soustředí na onkologické problémy. Pojistka pro ženy většinou kryje onkologické nemoci ženských pohlavních orgánů. Což platí i pro méně závažná onkologická onemocnění. Například jejich počáteční fáze. Typickým příkladem je rakovina děložního čípku či prsu.

Životní pojištění pro ženy může krýt i další rizika. Jsou to třeba rizika spojená s vybranými vrozenými vadami novorozenců. Některé pojišťovny kryjí i riziko mimoděložního těhotenství nebo zdravotní komplikace v případě těhotenství v rámci připojištění pracovní neschopnosti. Což ale neplatí u všech pojišťoven.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here