Dlouhodobý výpadek příjmu může významně narušit finanční chod domácnosti. A to i tehdy, když člověk dostává nemocenskou. Dokládá to i případ Ondřeje F, který je vděčný, že měl komerční pojištění v době, kdy si komplikovaně zlomil nohu.

Ondřej F. si komplikovaně polámal nohu při rekonstrukci rodinného domu. Úraz si vyžádal okamžitou hospitalizaci a operaci. Pracovní neschopenka mu běžela od prvního dne. Problém byl v tom, že nemocenská byla více než o půlku nižší [12 000 Kč], než činila jeho mzda [28 až 30 000 Kč čistého].

Dvanáct tisíc korun měsíčně by sotva postačilo na úhradu všech našich měsíčních závazků. Přitom jsme si akorát sjednali hypotéku a čekali další dítě,” říká Ondřej F.

Komerční pojištění zafungovalo hned

Štěstím v neštěstí bylo, že Ondřej F. měl cca rok sjednáno komerční životní pojištění. A měl i dobře nastavenou pojistnou smlouvu, za kterou měsíčně platil 1 250 Kč. Pojišťovna mu tak vyplatila více než 220 000 Kč na denním odškodném po dobu, kdy byl mimo pracovní proces. To byl skoro rok, protože operace nohy se napoprvé nepovedla. Peníze dostal již při vzniku pojistné události, úrazu, nikoliv až po dokončení léčby.

Nemít pojištění, šli bychom se asi pást

Ondřej F. měl ve smlouvě sjednáno i pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od pojišťovny tak dostával každý měsíc lečení 6 000 Kč. Ale ani tím jeho ochrana neskončila. Protože měl ve smlouvě zahrnuto i pojištění rizika trvalých následků způsobených úrazem, po doléčení mu pojišťovna vyplatila dalších 500 000 Kč.

I když Ondřeje F. komplikovaná zlomenina, která si vyžádala hned několik operací, vyřadila z pracovního procesu, pojistka zachránila jeho rodinu od existenčních problémů.

Pojištění pomohlo i při rekonstrukci

A to i přesto, že do pracovního procesu musela alespoň zčásti nastoupit i jeho manželka, která byla toho času na mateřské dovolené. Jinak to nešlo, domluvila si brigádu u své příbuzné.

„Důvod byl, že jsme nechtěli spoléhat pouze na pojištění. A peníze z pojištění se nám hodily nejenom na život, ale i na rekonstrukci. Fakt ale je, že když bych neměl komerční životní pojištění, nevím, co bychom dělali, asi bychom se šli pást,” říká Ondřej F.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here