Další pojištěnce nepříbíráme, řekne dnes skoro každý zubař

650

Podle odhadů aktuálně vyšší desítky tisíců lidí bojují s problémem v přístupu k stomatologické péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zubař v jejich okolí nové klienty/pojištěnce nepřibírá. Kritická situace je v celé ČR. Největší problémy pak mají lidé ve městech Tábor, Bruntál, Rumburk či Strakonice, ale i jinde.

Nedostatek stomatologů s výjimkou Prahy, kde jsou ale stomatologické služby většinou plně zpoplatněné, hlásí prakticky všechny regiony. Vysoce kritická situace je pak u zubních lékařů ošetřujících děti [opět s výjimkou Prahy].

Staří zubaři odcházejí do penze a ti, co jsou na trhu, ne vždy vezmou nového pojištěnce. Bez problémů tak lze sehnat pouze takového zubaře, který nepracuje se zdravotními pojišťovnami a veškeré náklady na péči hradí pacient. Anebo i pracuje se zdravotním pojištěním, ale i tak velkou část nákladů na péči hradí pacient.

Systém selhal

Podle odborníků v ČR v případě stomatologů selhává zdravotní péče hrazená z povinného zdravotního pojištění. Pokud totiž plátce povinných odvodů do zdravotního pojištění na trhu odmítá jeden zubař za druhým. A to s odůvodněním, že nové pojištěnce nepřibírá, ale lze bez problémů sehnat zubaře, u něhož jsou služby buď plně nebo z velké části zpoplatněné, ztrácí smysl si platit [ze zákona povinné] zdravotní pojištění.

 

Nezáviděníhodnou situaci v přístupu k stomatologické péči se snaží zvrátit i nově založená Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR. Ta vznikla v rámci programu ministerstva zdravotnictví a České stomatologické komory. [Složena je ze zástupců zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstva zdravotnictví.]

Program podpory stomatologů

Komise si slibuje zlepšení situace v přístupu k stomatologické péči i prostřednictvím programu podpory stomatologů [v objemu 100 000 000 Kč]. Ministerstvo zdravotnictví jím chce motivovat zubaře, aby si otevřeli nebo převzali stávající ordinace v místech, kde je to nejvíce potřeba. Aby pacienti nemuseli dojíždět neúnosně daleko. Takovým zubařům úřad schvaluje za daných podmínek dotace. A to za podmínky, že budou v daném místě vykonávat stomatologickou praxi po dobu minimálně pěti let.  

Maximální výše udělené dotace je 240 000 Kč za rok [12 měsíců] a 1 200 000 Kč za 5 let [60 měsíců] s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Do roku 2021 tak může být dotace udělena až stovce žadatelů.

Podmínky dotace

Dotaci například naposledy čerpali stomatologové pro zubařské ordinace v Horní Cerekvi, Chebu nebo v Ústí nad Labem – Střekově. Dotaci využijí na pokrytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Podmínkou čerpání dotace je přijímání nových pojištěnců. Konkrétně, aby ordinace do tří let přijala minimálně 1 500 pojištěnců. Žadatel o dotaci je rovněž povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti.

Jiná podmínka dotace poukazuje i na další problém v zajištění stomatologické péče v ČR a týká se dětí. Velmi obtížně se dále hledají zubní lékaři ochotní ošetřovat dětské pacienty. Nedostatek zubních lékařů ošetřujících děti je s výjimkou Prahy prakticky ve všech regionech ČR.

Stomatolog se zavazuje

Podmínkou čerpání dotace proto je, že děti do 15 let [včetně] společně se seniory ve věku 65 a více let musí tvořit alespoň 10 % všech registrovaných pojištěnců daného lékaře. Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů týdně.

Svou zkušenost v rámci mapování oblastí s kritickým nedostatkem stomatologů v ČR lidé mohou zasílat na adresu [Ministerstva zdravotnictví ČR] – dent@mzcr.cz.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here