Domácnosti a instituce v ČR měly ke konci března zainvestováno v podílových fondech více než 511 miliard korun. Rostly dluhopisové fondy. Naopak smíšené fondy zaznamenaly pokles o 1,31 %. Pokles aktiv byl i u fondů peněžního trhu, a to až o 53,60 % [6 mld. Kč].

Od začátku roku 2019 tak vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 38,16 miliardy korun [z 472,9 mld. Kč k 31. 12. 2018 na 511,1 mld. Kč k 31. 03. 2019].

„Ačkoliv se světová ekonomika zjevně nachází již za vrcholem konjuktury, optimismus evidentně stále přetrvává, o čemž svědčí příliv investic do fondů a také pozitivní vývoj na kapitálových trzích,“ komentoval aktuální výsledky podílových fondů předseda Asociace pro kapitálový trh [AKAT] Martin Řezáč.

Potěšující je podle něj i přetrvávající trend nárůstu podílu pravidelných investic takzvaně na nových prostředcích.

Růst u dluhopisových fondů

Hodnota aktiv v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla v dluhopisových fondech [+28,60 %]. Silný růst zaznamenaly i fondy akciové [+11,97 %] a fondy fondů [+10,52 %]. Nárůst kromě výše zmíněných typů fondů zaznamenala také aktiva nemovitostních a strukturovaných fondů.

Smíšené fondy propadly

„Naproti tomu smíšené fondy zaznamenaly mírný pokles o 1,31 %. Pokles aktiv zaznamenaly také fondy peněžního trhu, a to až o 53,60 %. V absolutním měřítku se jedná pouze o necelých šest miliard korun,“ upřesňuje výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

 Rozdělení investic dle typu fondů – roční změna

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31.3.2019 výše 1,429 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí o 61,38 miliard Kč [tj. o 4,49 %, z 1,368 bn. Kč k 31.12.2018 na 1,429 bn. Kč k 31.03.2019].

Fondy kvalifikovaných investorů

Objem majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 157,45 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 3,68 mld. Kč. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2019 hodnoty 2,709 bn Kč.

Custody

Objem majetku ve službách custody [transakce prováděná správcem aktiv klienta, jménem správce na účet klienta] a o počet transakcí s ním. V prvním čtvrtletí roku 2019 bylo provedeno celkem 67 003 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 03. 2019 hodnoty 2,709 bn Kč, což znamená pokles během roku 2019 o 262 miliard Kč [z 2,971 bn Kč k 31.12.2018 na 2,709 bn Kč k 31.03.2019].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here