Hypotéky pro seniory jsou v ČR běžnou praxí. Průměrný věk žadatele o hypotéku je 35 až 40 let. O hypoteční úvěr ale žádají i podstatně starší zájemci. Za daných podmínek hypotéku může získat i člověk těsně před penzí nebo i v penzi.

Obecné pravidlo tuzemských bank upravující to, kdo si může vzít hypotéku z hlediska věku zní: Hypotéku by neměl splácet nikdo nad 70 let.

To znamená, poslední splátka hypotéky je možná nejvýše do 70 let [nejmladšího některé banky dokonce nejstaršího] dlužníka či spoludlužníka. Přitom platí, že hypotéku lze splácet pět až 40 let. Výše uvedené pravidlo platí pro všechny a bez výjimek.

Jak to zařídit u hypotéky pro seniory

„V praxi to znamená, že pokud je překážkou v žádosti o hypotéku u zralého člověka jeho věk, je možné tuto zdánlivou překážku vyřešit přizváním si spolužadatele, nejčastěji pak své dítě,“ říká analytička hypotečního trhu Veronika Jovato.

V obráceném gardu výše uvedené podle ní funguje u mladých lidí. Ty si přizváním dalšího žadatele navyšují příjem pro získání hypotéky, anebo pracují s jeho nemovitostí jako s další zástavou. To proto, aby splnili podmínky 20% LTV.

„Rodiče nebo prarodiče mladého žadatele poskytnou bance svou nezatíženou nemovitost do zástavy a stávají se spoluručiteli za plnění závazku. V momentě, kdy je u hypotečního úvěru, ať už růstem ceny nemovitosti, nebo splacením části jistiny, splněna podmínka 20% [někdy i 15% či 10%] LTV, je možné druhou zastavenou nemovitost z hypotéky bez problémů vyvázat,“ upřesňuje Jovato.

Podmínky u hypotéky pro seniory

Hypotéka pro důchodce i hypotéka pro invalidní důchodce je vázána stejnými pravidly jako klasická hypotéka. Podmínky pro získání hypotéky jsou jak pro důchodce, tak invalidní důchodce vázány stejnými pravidly jako u hypotéky pro zájemce o hypotéku v produktivním věku. Žadatel musí mít bydliště v ČR, dostatečný a prokazatelný příjem. Ideálně čistý registr dlužníků a maximální součet všech úvěrů včetně hypotéky nesmí překročit 45 % jeho čistého měsíčního příjmu. Jeho celkové zatížení úvěry nesmí překročit devítinásobek ročního čistého příjmu. Podmínkou je mít 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti takzvaně ve vlastní zdrojích.

Starobní i invalidní penzi banka akceptuje jako doložitelný příjem. Banka k nim tedy přihlíží při posuzování žádosti o úvěr. Žadatel musí k tomuto příjmu doložit ještě odpovídající další příjem, ať už ze zaměstnání, podnikání nebo třeba z pronájmu. Zároveň si banky stanoví ještě podmínku, že penze [starobní nebo invalidní] nesmí tvořit více jak 30 až 50 % všech dokládaných příjmů.

Výše penzí je problém

Vraťme se však k seniorům. V Česku je průměrná výše starobního důchodu kolem 12 500 Kč, přičemž většina z penzistů na takovou penzi nedosáhne.  Manévrovací prostor pro získání hypotéky je tak velmi zúžený. V případě penze ve výši 12 500 Kč měsíčně zájemce o hypotéku prakticky nemá šanci dosáhnout na hypotéku s krátkou dobou splatnosti třeba 5 let.

Podobná situace je i u invalidních důchodců. U běžného hrubého příjmu ve výši 23 000 Kč, započtená doba 30 let [doba účasti na pojištění], dostane 50letý penzista v prvním stupni invalidity penzi ve výši 5 060 Kč, v druhém stupni 6 240 Kč a třetím 9 780 Kč. Je jasné, že invalidní důchodce bez dalšího příjmu hypotéku od banky nejspíš nedostane.

Šance sjednat si hypotéku se starobním nebo invalidním důchodem se zvyšuje, jak už bylo řečeno, když si senior přizve spolužadatele nebo více spolužadatelů mladšího věku. Ti prokazují bance příjem ze zaměstnání, z podnikání nebo pronájmu. Navíc musí splňovat i stejné podmínky jako každý žadatel o hypotéku [zletilost, čistý registr dlužníků, požadovaný příjem, 45% zatížení úvěrem].

V případě problémů

Problémům se schopností splácet hypoteční úvěr v případě dosažení penzijního věku nebo náhlé invalidity lze plánovaně předejít přenastavením hypotéčních splátek. Kupříkladu klient ve věku kolem 50 ti let s průměrným až nadprůměrný příjmem a již finančně samostatnými dětmi na to může jít i tak, že si na začátku dejme tomu 30 ti leté hypotéky zvolí vyšší [degresivní] hypotéční splátky, které se mu budou v průběhu splácení hypotéky snižovat až po úplné splacení ke zvoleném datu. Ne všechny banky ale toto umožňují.

Tipy pro žadatele o hypotéku ve vyšším věku mají na výběr z těchto řešení
  • Nastavit splátky do doby odchodu do penze. V praxi to znamená nižší hypoteční úvěr.
  • Přizvat do úvěrové smlouvy mladšího spoludlužníka [v případě potřeby převezme závazek]
  • Zvolit degresivní způsob splácení [splátky se v čase snižují]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here