P2P půjčky využívají jak lidé, kteří potřebují půjčit, tak lidé, kteří peníze rádi půjčí. Zvlášť, pokud jim to přinese nějaký zisk. Jak se zapojit do P2P půjček jako ten, kdo půjčuje peníze?

Půjčovat [investovat] peníze na P2P platformě může kdokoli. Minimální hranice vložených investic bývá od 200 korun a výše v závislosti na počtu realizovaných investic. V případě P2P půjček a investic je to věřitel/investor, který nabízí své volné peníze dlužníkovi. A to za vzájemně smluvených podmínek. Na vše dohlíží zprostředkovatel, který spravuje vybranou platformu, na níž se půjčka vypořádává, a kontroluje dodržování pravidel.

„Věřitel může investovat v českých korunách, nebo v eurech. Může se orientovat na vysoké, ale i nižší částky. Na bonitní klientelu s nižším úrokem. I nebonitní klientelu s vyšším rizikem nesplácení, ale za to s vyšším úrokem, které toto riziko kompenzuje,“ vysvětluje analytik Fintag.cz Josef Vrána.

U P2P půjček se nedá jednoznačně stanovit úrok. Konečné smluvní podmínky, za kterých se peníze půjčí, záleží na vzájemné dohodě věřitele s dlužníkem. Obecně se půjčují spíše nižší částky od 10 tisících korun po maximálně 800 tisíc korun.

P2P půjčky: Důležitá je strategie

V praxi věřitelé nejčastěji investují do několika půjček. Důvodem je diverzifikace, rozložení finančních rizik. Na online tržištích je tak běžnou praxí, že jedna půjčka je financována i desítkami investorů. Jsou věřitelé, kteří se drží spíše při zemi a neinvestují do rizikových půjček. Spokojí se s nízkým, ale zato jistým úrokem.

Oproti tomu ti odvážnější poskytují své peníze rizikovým dlužníkům, ale za velmi atraktivní tedy vysoký úrok, třeba i 25%. U takových investorů jsou častější propady, ale ve finále může být jejich výnos mnohem vyšší než u umírněného investora.

Výhody věřitelství
 • Vyšší zhodnocení vložených peněz než u banky
 • Flexibilita – možnost smlouvat o úroku, splatnosti, stanovit půjčovanou částku
 • Aktivní účast na vyjednávání o podmínkách využití vlastních financí
 • On-line obchod, možnost sledování kdykoliv a odkudkoliv

Riziko nesplacení vkladu

Největším rizikem pro investora [věřitele] je v nesplacení půjčené částky dlužníkem. Proto je často součástí smlouvy mezi investorem a zprostředkovatelem ujednání o odkupu pohledávek v takových případech. I to je důležitým kritériem při výběru platformy zprostředkovatele. Součástí je i pojištění investorských vkladů.

Zprostředkovatel zahajuje kroky k vymáhání pohledávek. I proto musí mít licenci od České národní banky [ČNB].

Nevýhody věřitelství
 • Vyšší riziko nesplacení, nižší důvěryhodnost při uzavírání obchodu
 • Investor/věřitel si ve vlastním zájmu musí před poskytnutím půjčky prověřit žadatele
 • Úhrada poplatku zprostředkovateli za dokončený obchod [fixně, procentuálně]
 • Zprostředkovatel nemá povinnost uzavřít pojištění pohledávek z vkladů [vyšší riziko ztráty investic v případě úpadku platformy]
 • Vyšší náročnost na sledování průběhu a dodržování smluvních podmínek
 • Náklady spojené s vymáháním pohledávek

P2P půjčky: Jaké platformy se nabízejí

Důležitou roli hraje i technologie, platforma, na které jsou půjčky pořádány. Avšak téměř každá platforma zajišťuje na účtu investora měření výkonnosti jeho portfolia. Je to procentuální vyjádření výnosu očištěného o ztráty za jeho domu působení. Porovnávají se investované peníze do půjček s penězi nesplacenými. A tím se dá snadno zjistit výnos obchodování.

Jak vybrat P2P platformu
 • Předpokládaný výnos
 • Poplatky
 • Minimální výši investice
 • Investiční rizika
 • Existenci rezervních fondů, pojištění investorů proti ztrátám [jsou-li sjednaná]
 • Postup, kterým je možné odvolat poskytnutí peněz dlužníkovi
 • Způsob vymáhání pohledávek po splatnosti

Na českém trhu funguje několik P2P platforem a další stále přibývají. Investor by se však měl vždy zaměřit hlavně na transparentnost obchodů, důvěryhodnost zprostředkovatele, na zveřejňování rizik a zejména pak i na podíl pohledávek po splatnosti. A jako u všech investic – nikdy nevěřit slibům, že návratnost investice je zaručená.

Jak se registrovat

Po výběru platformy se investor zaregistruje, prokáže se osobním dokladem a uvede svůj bankovní účet. Smlouva se podepisuje elektronicky nebo SMS klíčem. Poté dostane přístupy na svůj účet, kam si převede finance určené k investování.

Registrace je dokončena převodem peněz na zřízený účet a úspěšnou kontrolou osobních dat. Pak může investor vstoupit do online tržiště a vybírat své obchodní příležitosti – tedy půjčky, do kterých chce vložit své peníze.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here