Zájem o práci – i to hodnotil každoroční průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění [CVVM]. Podle něj si 61 % Čechů myslí, že nezaměstnaní lidé v Česku nemají zájem pracovat.

Nezaměstnanost v Česku letos v červnu stagnovala na 2,6 %. Lidí bez práce bylo nejméně od května roku 1997.

„Zatímco 61 % dotázaných si myslí, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat, čtvrtina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných si není schopna sehnat vhodnou práci a necelá desetina vyjádřila názor, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat žádnou práci,“ přibližuje výsledky každoročního průzkumu Milan Tuček z CVVM.

Zájem o práci

Podle názorů personalistů jsou a vždy budou na pracovním trhu lidé, kteří nebudou pracovat. Podle ekonomů se právě v takovém bodu nachází i současný trh práce, jemuž se nedostává potřebných pracovních sil i profesí. Podle odborníků je klíčové i nastavení sociálních dávek.

Práce s nezaměstnanými na úřadech práce v praxi přitom vypadá prý následovně. Na nábor na placenou práci za více než 20 tisíc korun hrubého měsíčně přijde pouze pár desítek lidí. Většina však práci odmítne nebo přislíbí účast na pohovoru, ale už se neukáže, přitom si dál užívá výhody od úřadu práce. A často si k tomu ještě přivydělává načerno.

Recepty, jak této věci bránit, ale jsou: „Úřad práce musí plošně a aktivně nabízet volná místa všem registrovaným. A pokud registrovaný odmítne maximálně tři pracovní nabídky, včetně těch, které jsou mimo jeho obor nebo mimo místo bydliště do 30 km, pokud tam existuje hromadná doprava, tak by například mohl přijít o veškerou podporu od státu,“ tvrdí například někteří z personalistů.

Veškerou podporou přitom myslí nejenom podpora v nezaměstnanosti, ale i další dávky a příspěvky. Jako jsou třeba příspěvky na děti, dávky hmotné nouze, placení pojištění a další.

Zpátky k průzkumu

I když ekonomové pohlížejí do budoucna s obavami zejména o evropský průmysl, který je klíčový pro českou ekonomiku, šetření CVVM ukázalo, že mezi českou veřejností převládá názor, že nezaměstnanost zůstane i v příštích dvou letech minimální. Většina Čechů se neobává toho, že by v následujících dvou letech mělo dojít na trhu práce k nějakým výraznějším změnám.

„K tomuto názoru se přiklonila necelá polovina respondentů. Necelá třetina Čechů se domnívá, že nezaměstnanost v příštích dvou letech poroste. Naopak desetina očekává další pokles nezaměstnanosti,“ upřesňuje Michal Tuček.

Respondenti jako každý rok potvrdili rozdílný přístupu k práci dle regionu, v němž žijí. Téměř desetina z nich považuje nalezení jakékoliv práce v místě bydliště za těžké a další tři procenta za úplně nemožné. Naopak asi čtvrtina dotázaných se domnívá, že najít vhodnou práci není žádný problém.

„Necelé tři pětiny lidí se vyjádřily, že v místě jejich bydliště je možné najít práci, ale je těžké najít vhodnou práci,“ upřesňuje Michal Tuček.

Nespokojenost s prací

To svým způsobem potvrzují i personalisté. Podle nich na tuzemském trhu práce navíc panuje paradoxní situace, kdy i velmi kvalifikovaní lidé chtějí lepší práci, ale nemají ji, protože se bojí odejít ze svého současného zaměstnání. Strach pociťují z toho, aby se neocitli mezi nezaměstnanými, když by jim změna zaměstnání nevyšla. A to i přesto, že na trhu práce je mnoho firem, které pro změnu marně hledají kvalifikované zaměstnance.

„Češi obecně neradi podstupují riziko a jistota je pro ně důležitá. Mít smlouvu na dobu neurčitou, která lidem dává bezpečí, chce většina. V důsledku toho však mnozí lidé, kteří jsou kvalitní a zajímaví pro zaměstnavatele, nereagují na zveřejněné pracovní pozice, a tak nejsou na trhu práce vidět,“ tvrdí hlasy z oblasti HR.  

Tím se dle nich dostáváme do situace, kdy i přes velký počet nezaměstnaných jsou na trhu práce kvalitní volná místa, není jich přehršle, která se ale i přesto nedaří obsadit kvalitními, nebo jinak řečeno vhodnými zaměstnanci.

Lékař vs. poslanec

Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnil i pravidelné výsledky průzkumu o oblíbenosti jednotlivých profesí u veřejnosti. Na prvním místě v žebříčku se umístil lékař. Za ním vědec následovaný zdravotní sestrou. Na úplném konci žebříčku letos skončil  poslanec, před ním v pořadí je uklízečka a kněz. Před třemi lety byl poslanec na předposlední příčce a uklízečka poslední.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here