Rychlá půjčka lidem většinou řeší aktuální a nečekaný nedostatek peněz. Využívají ji pro vyrovnání nižších plateb. Třeba na úhradu doplatku za elektřinu, telefon nebo při nedostatku peněz před výplatou. Naopak spotřebitelský úvěr si většinou sjednávají kvůli vyšším úhradám. Třeba nákupu auta či pokrytí výdajů na dovolenou.

Spotřebitelský úvěr a rychlá půjčka mají jedno společné. Nemusí se u nich dokládat účel, tedy na co budou peníze použity. A sjednat si je lze jak u banky, tak u nebankovní společnosti.

Jaké jsou rozdíly

Hlavní rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a rychlou půjčkou bývá ve výši půjčované částky. U rychlé půjčky jde většinou o pár tisícikorun, případně desetitisíce korun, u spotřebitelského úvěru jsou částky podstatně vyšší.

Spotřebitelským úvěrem lidé často financují pořízení věcí, které plánují s předstihem a nenakupují je často a nahodile. Například nákup nového vybavení do domácnosti, úhrada finálních prací při výstavbě domu nebo rekonstrukci bytu. Půjčované částky se pak pohybují i ve statisících korunách, čímž se prodlužuje splatnost půjčky.

Z toho vyplývá i další významný rozdíl. Doba splatnosti u spotřebitelského úvěru bývá i několik let, zatímco u rychlé půjčky musejí být peníze splaceny většinou do několika týdnů, v některých případech i do několika dnů, jedná-li se například o půjčku do výplaty.

Rychlá půjčka snadno a rychle

Maximální výše rychlých půjček se u poskytovatelů liší. Většinou se ale pohybují do výše 80 tisíc korun. Podmínky splatnosti jsou individuální a pro dlužníka velmi flexibilní. Může si nastavit dokonce nejprve celkovou rezervní částku, ze které pak čerpá – posílá si peníze na svůj účet a teprve za ně pak platí úrok. Některé společnosti nabízejí první měsíce bez úroku nebo i odložené splácení na předem sjednanou dobu. Dlužník může dokonce měnit měsíční výši splátek, rychlou půjčku i různě upravovat, měnit, posouvat. Nesmí ale zapomínat, že vše je za smluvně stanovený úrok a čím více úprav, odkladů, změn splátek, tím vyšší riziko opomenutí podmínek. A za chyby se platí vysoké sankce. A zde je další rozdíl mezi rychlou půjčkou a spotřebitelských úvěrem.

Sankce za opoždění ve splácení

Sankce za opoždění ve splácení bývají u spotřebitelského úvěru mírnější. Což má příčinu i v tom, že spotřebitelské úvěry bývají vyšší. Naopak u nižších rychlých půjček nabíhají v okamžiku prodlení se splácením velmi vysoké úroky a sankce. Penále se může vyšplhat až na stovky procent úroku z vypůjčené částky. V krajních mezích i na tisíc a více procent.

Ale tím to nekončí. Za schválení žádosti o odložení nebo rozložení rychlé půjčky na nižší částky musí dlužník nejprve zaplatit poplatek [i několik tisíc korun]. Pokud dlužník odloženou splátku neřeší, tak mu do několika dnů začnou chodit upomínky od agentury na vymáhání pohledávek věřitele, čímž dlužníkovi náklady také vzrostou.

Hodnocení zájemce o úvěr

Další rozdíl mezi rychlou půjčkou a spotřebitelským úvěrem je v přístupu věřitelů k dlužníkovi. Zatímco rychlé půjčky se většinou obejdou bez ručitele, vyšší spotřebitelské úvěry už ne. Hranice pro poskytnutí půjčky bez ručitele většinou bývá půl milionu korun. Absence ručitele ale neznamená, že by zájemce o spotřebitelský úvěr nebyl vůbec prověřován. Naopak kontrola žadatelů o úvěr je mnohem důkladnější než u rychlé půjčky. Žadatel musí prokázat schopnost úvěr splácet, být plnoletý, svéprávný, příslušnost ČR nebo udělený trvalý pobyt v ČR a doložit také své příjmy [daňová přiznání, pracovní smlouva, výpisy z bankovního účtu]. Zároveň si ho věřitel prověří, zda není zaznamenán v některém z registrů dlužníků. Z toho vyplývá i další rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a rychlou půjčkou. Zatímco rychlá půjčka se dá vyřídit během několika minut, u vyššího spotřebitelského úvěru to tak rychlé být nemusí.

Předčasné splacení

Mezi spotřebitelským úvěrem a rychlou půjčkou jsou i shodné věci. Jednou z nich je předčasné splacení. I zde je třeba ale postupovat s rozmyslem. Ne vždy lze dluh splatit předčasně, aniž by za to dlužník nezaplatil něco navíc. Jsou ale i společnosti, které si za předčasné/mimořádné splacení neberou žádný poplatek. To by měl dlužník zvažovat už při sjednávání úvěru. Někdy totiž může znamenat i předčasné splacení úvěru s poplatkem pěknou úsporu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here