1,58 bilionu korun – tolik obhospodařovali na konci loňska tuzemští i zahraniční obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti v ČR. Hodnota jimi spravovaného majetku loni vzrostla o 208,468 mld. korun. Podílové fondy v roce 2019 investorům pak přinesly 8,7% průměrný výnos.

Vyplývá to z výroční zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR [AKAT ČR]. Podle ní se jedná o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. Celková hodnota zainvestovaných aktiv loni stoupla o 208,5 miliardy korun [z 1,4 bil. Kč k 31. 12. 2018 na 1,6 bil. Kč k 31. 12. 2019].

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace [k 31.12.2019]

[Zdroj: AKAT ČR]

Pro srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2019 byly stanovené na 1,5 bilionu korun, stejně jako příjmy.

„Investice sice rostou stejně rychle jako státní útraty, byly bychom však ještě raději, kdyby tempo růstu objemu prostředků pod správou ještě více akcelerovalo. S ohledem na absenci tuzemské penzijní reformy a řádově vyšší podíl investic ve vyspělém světě máme stále kam růst,“ říká předseda AKATu Martin Řezáč.

Jak si stály podílové fondy v roce 2019

V loňském roce v podílových fondech přibylo více než 84 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 17,8 procenta. Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 16,83 miliard korun [+8,91 %] a domácí podílové fondy v roce 2019 narostly o 67,28 miliard korun [+23,69 %].

Vývoj majetku v podílových fondech [domácí červeně, zahraniční zeleně, v mld. Kč]

[Zdroj: AKAT ČR]

Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do fondů dluhopisových, které narostly o téměř 53 miliardy korun, ale také akciových, nemovitostních, nebo smíšených fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly fondy peněžního trhu.“ upřesňuje výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

Rozdělení investic dle typů fondů [roční změna]

[Zdroj: AKAT ČR]

Podle ní průměrný český fondový investor vydělal v roce 2019 8,9 procenta, aniž by ale bylo jasné, zda se jedná o údaj očištěný o poplatky fondů či nikoli.

Podílové fondy v roce 2019 měly dobrý rok

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 557,1 miliard Kč [k 31.12. 2019]. 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právnickými osobami. Podle Martina Řezáče je nutné konstatovat, že rok 2019 byl pro investice rozhodně mimořádně úspěšný.

„Především takzvaná riziková aktiva, jako jsou akcie, komodity, nemovitosti rostla více, než odpovídá dlouhodobým průměrům. Pozitivní výnos však přinesla i konzervativní aktiva,“ říká.

Nutno dodat, že letošní rok zdaleka tak pozitivní s ohledem na dopady šíření koronaviru SARS-CoV-2 z hlediska vývoje hodnoty na finančních trzích asi nebude. Například americké, ale i evropské akcie na konci letošního února ztratily kolem deseti procent.

A problémy firem, které nákaza způsobila v Číně, se šíří do celého světa. Co se týče trhů, tak růst cen zlata a bezpečných státních dluhopisů ukazuje, že mnoho investorů se již začalo stahovat z rizikovějších aktiv, jako jsou akcie, rizikové dluhopisy, lokální měny. Začali ukládat peníze do aktiv, která by v případně krize neměla ztrácet na hodnotě. A to s několika málo výjimkami, kam patří například akcie farmaceutických firem.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here