Inflace v únoru proti lednu vzrostla o 0,3 procenta na 3,7 procenta. Za růstem stojí zejména meziroční zdražení dovolených o 5,6 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Index spotřebitelských cen v únoru oproti lednu vzrostl o 0,3 procenta. A to hlavně vlivem každoročního zvýšení cen dovolených. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 3,7 procenta, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu.

„Oproti loňsku byly vyšší například ceny vepřového masa o necelých 18 procent, uzenin o zhruba 14 procent a cukru o 15 procent,” uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Podle guvernéra Česká národní banky [ČNB] Jiřího Rusnoka fakt, že se inflace aktuálně pohybuje v horní hranici tolerančního pásma, nad cílem ČNB, je podle něj sice nepříjemný, ale není to nic, co by nějak ohrožovalo domácí ekonomiku.

„Anebo by to působilo na odpoutání se inflace od inflačního cíle centrální banky,“ dodal.

„Ještě před měsícem jsme odhadovali, že inflace v březnu dosáhne čtyř procent, nicméně brutální propad cen ropy prognózu inflace na březen stahuje zpět k cca 3,6 až 3,7 procenta,“ okomentoval aktuální data ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Podle něj je klíčovou otázkou vývoj ekonomiky a dopad na ceny v dalších měsících, který je vlivem epidemie koronaviru velmi nejistý.

Inflace v únoru: Meziměsíční srovnání

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v únoru vzrostly především ceny zeleniny o 3,3 procenta, nealkoholických nápojů o 2,0 procenta, ovoce o 1,9 procenta a uzenin o 1,6 procenta. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost. A to o 2,4 procenta. Dále pak nábytku a bytového zařízení o 1,2 procenta, ale i zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,5 procenta. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,9 procenta.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v únoru působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. V něm klesly ceny vína o 6,4 procenta, piva o 3,8 procenta a lihovin o 2,8 procenta. Z potravin klesly především ceny polotučného trvanlivého mléka o 4,3 procent, vajec o 4,1 procenta a másla o 3,3 procenta. Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce ledna a ceny služeb vzrostly o 0,6 procenta.

Inflace v únoru: Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 3,7 procenta. To bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů vzrostly o 4,8 procenta. Dále pak obuvi o 3,8 procenta.

V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti byly vyšší zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,9 procenta. Vzrostly i ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 5,3 procenta.

Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v únoru v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin v únoru vzrostly o 2,3 procenta, zeleniny o 2,9 procenta. Ceny brambor v únoru meziročně klesly o 6,7 procenta.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,3 procenta, vodného o 5,3 procenta, stočného o 4,5 procenta, elektřiny o 9,7 procenta a zemního plynu o 0,4 procenta.

Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny vepřového masa o 17,6 procenta, uzenin o 14,4 procenta, ovoce o 19,3 procenta a cukru o 15,3 procenta. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 7,0 procenta, piva o 2,3 procenta a tabákových výrobků o 2,7 procenta.

V oddíle doprava byly ceny vyšší o 2,7 procenta. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,6 procenta a ceny ubytovacích služeb o 5,7 procenta. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 3,9 procenta. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 procenta a ceny služeb o 4,1 procenta.

Jak bude reagovat centrální banka

Podle ekonomů Česká národní banka nyní čelí stagflačnímu obrázku české ekonomiky, ve kterém je nastavení měnové politiky skutečně těžkým oříškem.

„ČNB nyní bude vyčkávat na další vývoj a vyhodnocovat o jaký typ šoku do ekonomiky se jedná. Měnové podmínky jsou nyní uvolňovány tržními silami. Pro českou ekonomiku je také pozitivním nabídkovým šokem pokles cen ropy,“ říká Michal Brožka.

Podle něj ještě v lednu platilo, že ČNB vlivem ekonomického útlumu a zpomalení inflace ve druhé polovině roku následně sníží úrokové sazby. Avšak současný vývoj dle jeho názoru výrazně zvyšuje šance dřívějšího měnově-politického uvolnění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here