FED znovu snížil základní úrokovou sazbu. A to o jeden procentní bod. Úroky v USA se tak pohybují v pásmu od 0 až 0,25 procenta. Dále FED společně s Evropskou centrální bankou [ECB] a dalšími centrálními bankami snížil sazbu [OIS] pro swapové obchody v USD. Cílem je dostatek dolarové likvidity na trzích.

Společného programu na snížení sazby pro swapové obchody se účastní FED, Bank of Canada [BoC], Bank of England [BoE], Bank of Japan [BOJ], Swiss National Bank [SNB] a již zmíněná ECB.

„Centrální banky se dohodly na snížení sazeb o 25 bazických bodů u stálých ujednání o swapech v amerických dolarech. Nová jednodenní indexová swapová sazba [OIS] v amerických dolarech tak bude plus 25 bazických bodů,“ uvedl FED ve své zprávě.

Podle něj nové sazby budou v platnosti tak dlouho, jak to bude potřeba pro hladké fungování swapového trhu v US dolarech. Swapové obchody představují derivátní obchody, při nichž centrální banky nakupují a prodávají peníze komerčním bankám. Tyto obchody se dělí na promptní [nákup/prodej v aktuálním kurzu] bez následných zpětných operací, anebo na promptní [prodej/nákup při uzavření smlouvy o budoucím odkupu/prodeji] s následnou zpětnou operací. A to za předem dohodnutý kurz. Podle analytiků lze OIS sazbu charakterizovat jako sazbu odpovídající tržnímu očekávání průměrných sazeb jednodenních depozit AA.

Akci potvrdila i Evropská centrální banka. Ta uvedla, že sazbu OIS u všech swapových obchodů v amerických dolarech snížila na 25 bazických bodů.

„Koordinovaná činnost centrálních bank má za cíl zvýšit poskytování globální likvidity v amerických dolarech. ECB stejně jako další významné centrální banky nabízejí kromě stávajících týdenních operací týdenní operace v amerických dolarech se splatností 84 dní,“ zopakovala ve své zprávě informace FEDu ECB.

Nejen swapové obchody, ale i sazby

V případě snížení základních úrokových sazeb FED uvedl, že pásmo 0 až 0,25 procenta zůstane zachováno do doby, než ekonomika překoná současné negativní dopady šíření koronaviru SARS-CoV-2.

„Šíření koronaviru zasáhlo společnost a narušilo ekonomickou aktivitu v mnoha zemích, včetně Spojených států,“ uvedl Federální výbor pro otevřený trh [FOMC].

Z jeho stanoviska dále vyplývá, že trh práce byl v lednu a únoru v USA silný, ale ekonomická aktivita rostla mírným tempem. Což platí i pro výdaje domácností, ale i investice podniků. Slabý byl i vývoz a pod tlak se dostal energetický sektor.

„Inflace za posledních dvanáct měsíců klesala pod dvě procenta, s výjimkou potravin a energií,“ uvedl FOMC.

Podle něj účinky koronaviru budou v nejbližší době ovlivňovat ekonomickou aktivitu a budou představovat rizika pro ekonomický výhled. Výbor dále zopakoval, že inflační [symetrický] cíl FEDu zůstává na dvou procentech. Naposledy FED snížil sazby 3. března.

„Federální rezervní systém je připraven využívat všech svých nástrojů k podpoře toku úvěrů domácnostem a podnikům, a tím podporovat své cíle v oblasti maximální zaměstnanosti a cenové stability,“ uvedl FOMC ve své zprávě.

US program na podporu ekonomiky

FED dále oznámil, že na podporu ekonomiky uvolní cca 700 miliard dolarů [16,5 bil. Kč]. Programem chce podpořit hladké fungování státní pokladny, trhu s hypotékami a úvěry. V praxi to znamená, že odkoupí za 500 miliard dolarů státní pokladniční poukázky a za 200 miliard dolarů cenné papíry, v nichž jsou zahrnuty zajištěné hypoteční úvěry.

Pro snížení sazeb a další změny včera hlasoval jak předseda Rady guvernérů FEDu Jerome H. Powell, místopředseda John C. Williams, místopředsedkyně Michelle W. Bowman. Dále pak Lael Brainard, Richard H. Clarida, Patrick Harker, Robert S. Kaplan, Neel Kashkari a Randal K. Quarles. Jedinou výjimkou byla Loretta J. Mester, jež navrhovala snížení sazeb o 0,50 až 0,75 p. b.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here