Pozastavit výstavbu bylo v současné době nuceno 53 procent stavebních společností. Prodloužit dobu realizace výstavby muselo 65 procent z nich. Prodloužit termín dodání projektu dále muselo 78 procent projektových společností. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research. 

Stavební výroba ještě letos v únoru meziročně podle Českého statistického úřadu [ČSÚ] rostla o 5,3 procenta. Což je téměř dvojnásobné tempo, než byl průměr loňského roku. Dařilo se hlavně inženýrskému stavebnictví, které zaznamenalo meziroční nárůst o 21,9 procenta. To je čtyřnásobek průměrného tempa za posledních dvanáct měsíců. Dařilo se i pozemnímu stavitelství, které vykázalo nárůst o 2,1 procenta.

Krize Covid-19 ale ovlivnila činnost všech ekonomických subjektů v zemi. Výjimkou nejsou ani stavební a projektové společnosti. Z nich 93 procent projektových společností uvádí, že pocítily dopad na svoji každodenní pracovní činnost. U stavebních společností se dokonce jedná o 98 procent všech dotázaných.

Stavební firmy [86 %] uvádějí, že největší dopad je spojen s nižším stavem zaměstnanců, který komplikuje jak výstavbu samotnou, tak činnost firmy jako celku. Téměř pětina stavebních firem [18 %] čelí dalším obtížím. Tím hlavním je nedostatek materiálu z důvodu pozastavení dodávek od dodavatelů nebo obtíže s ubytováním dělníků. Zejména těch, kteří nepocházejí z místa stavby.

Zpoždění prací a mimořádná opatření u stavebních firem

U projektových společností došlo k prodloužení termínu dodání projektu v 73 procentech. V téměř dvou třetinách [61 %] mají firmy obtíže spojené s nedostatkem zaměstnanců a pozastavením rozjetých projektů [46 %]. Třetina firem také uvedla, že čelí problémům v souvislosti s omezením cestování a s nižší činností veřejné správy. Situaci jim komplikuje fakt, že větší projekty v současné chvíli nemohou projednávat se zadavatelem [34 %].

Samotné firmy také zavádějí různá opatření u svých zaměstnanců. Pro tento krok se rozhodlo 95 procent dotázaných projektových společností a 94 procent stavebních společností. Téměř všichni ředitelé dotázaných projektových společností se přiklonili k zavedení home office u svých zaměstnanců [96 %]. Více než tři čtvrtiny firem zvýšily také hygienická opatření na pracovišti. Jedná se především o pořízení dezinfekčních prostředků pro zaměstnance [78 %].

Téměř polovina společností [44 %] omezila sdružování více zaměstnanců na jednom místě [uzavření jídelen nebo odpočinkových zón]. 47 procent společností zajistila zaměstnancům ochranné pomůcky, jako jsou roušky [47 %]. Pětina poté změnila směny zaměstnanců tak, aby se vzájemně nepotkávali [22 %]. Žádná z dotázaných společností neprovádí kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců [měření teploty apod.]. Desetina zavádí i jiná opatření než výše uvedená, jako je například zákaz služebních cest, zákaz obchodních jednání v prostorách firmy, nebo příspěvek na dopravu
vlastním autem do zaměstnání [9 %].

Projektové společnosti a výhled trhu

Podle ředitele společnosti CEEC Research Michala Vacka je nyní vše jinak. Například ředitelé projektových společností měli ještě v únoru pozitivní očekávání vývoje trhu projektových prací. Počítali s jeho růstem o 3,5 procenta v roce 2020 a s dalším růstem o 1,9 procenta v roce 2021. Letos čekají propad trhu o osm procent. V roce 2021 o 0,9 procenta.

Obdobný propad projektové společnosti očekávají i v oblasti svých tržeb. Původním očekáváním projektových společností [k začátku února 2020] byl růst v oblasti tržeb o 3,2 procenta v letošním roce. V roce 2021 čekaly projektové společnosti růst o 2,0 procenta. Po zavedení vládních opatření ale počítají naopak s poklesem tržeb o 7,6 procenta v letošním roce a o 1,3 procenta v roce 2021.

„Na druhou stranu nutno podotknout, že očekávání se mohou měnit. Mohou být tedy ještě horší, pokud zavedená opatření budou trvat delší dobu, nebo se naopak zlepší, pokud se brzy vrátíme do normálu,“ vysvětluje ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek.

Projektové společnosti a pozemní stavby

Menší dopad na vývoj trhu a tržeb očekávají projektanti věnující se pozemním stavbám. Ti letos počítali s růstem trhu o 3,2 procenta. V roce 2021 počítali s růstem o 1,4 procenta. Obdobně viděli i vývoj svých tržeb. Zde počítali s růstem o 2,5 procenta v roce 2020. A s růstem o 1,9 procenta v roce 2021. V současné chvíli očekávají propad trhu o 7,2 procenta pro letošní rok. A až následně mírný růst trhu v roce 2021 a to o 0,7 procenta. V oblasti tržeb letos čekají propad o 7,1 procenta pro letošní rok. A až v roce 2021 jejich mírný růst o 0,2 procenta.

Oblast inženýrských staveb

Projektové společnosti věnující se projektům v oblasti inženýrských staveb aktuálně počítají s větším propadem trhu i tržeb než projektanti z pozemních staveb. Původně počítaly s růstem trhu o 3,8 procenta v roce 2020, následně s růstem o 2,5 procenta v roce 2021. V oblasti tržeb projektové společnosti očekávaly také růst. A to o 4,0 procenta v roce 2020, a v roce 2021 počítaly s růstem o 2,1 procenta. Letos ale očekávají ochlazení trhu a jeho pokles o 8,8 procenta. V roce 2021 čekají propad trhu o 2,6 procenta. V oblasti svých tržeb očekávají obdobný propad. A to o 8,1 procenta v roce 2020. Další propad o 3,0 procenta pak v roce 2021.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here