Ministerstvo spravedlnosti zavádí moratorium na exekuce

441
moratorium_na_exekuce
ilustrace: Pixabay.com

Vláda minulý týden schválila takzvaný lex covid justice. Ten z důvodu krize Covid-19 chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení a umožňuje prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízení. Nově do návrhu přibyla další opatření týkající se provádění exekucí.

Další návrhy na úpravy zákonů připravilo Ministerstvo spravedlnosti [MSp ČR] po společné diskusi s poslanci i zástupci neziskových organizací a odbornou veřejností. Ty tak budou k dispozici poslancům a bude je možné přijmout formou pozměňovacích návrhů.

Moratorium na exekuce

Předkládaný návrh zavádí moratorium na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu. Ale i bezprostředně po něm a to do 30. června 2020. Do té doby by fakticky nebylo možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí. Návrh zákona by se vztahoval i na exekuce zahájené před tímto obdobím.

„Toto omezení by se nevztahovalo na vybrané přednostní pohledávky, například vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy,“ uvedlo MSp ČR.

Přednostní započítávání plateb na jistinu

Cílem návrhu zákona je také prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh. A to kvůli tomu, že jeho příslušenství stále narůstá. V souvislosti s koronavirovou situací se bude totiž zřejmě navyšovat zadluženost lidí. Například v důsledku půjček, které si vezmou kvůli výpadku v příjmech.

„Návrhem se bude bránit enormně narůstajícímu příslušenství, které zvyšuje celý dluh. Změní se tedy pořadí započítávání jistiny a příslušenství [například úroků, pozn. red.]. Stanoví se, že dlužník nejprve plní na jistinu, pak teprve na příslušenství,“ uvedlo MSp ČR.

Vyloučení daňového bonusu z exekuce

Úprava zákona vyloučí daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Ten je dnes na základě judikatury plně postižitelný v exekuci. To podle MSp ČR může pomoci především rodinám s malými dětmi. Tedy těm rodinám, které jsou současnou situací postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale ošetřovné.

Úprava exekuce odstupného

Změna zákona zohlední smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci více prostředků.

Limit pro dražbu nemovitosti 100 000 Kč

Návrh navyšuje částku jistiny dluhu, při jejímž překročení je možné vydražit nemovitost, kterou dlužník obývá. A to z 30 tisíc na 100 tisíc korun. Pro dluhy menší než 100 tisíc korun [bez příslušenství a nákladů] by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou.

Vstup do oddlužení živnostníkům jako fyzickým osobám

Podle návrhu zákona bude nově platit, že nesouhlas věřitelů již nebude překážkou vstupu živnostníků do oddlužení. Odůvodněný nesouhlas i jednoho z věřitelů tak již nezabrání vstupu živnostníka do oddlužení. Což v opačném případě může vést až ke konkursu.

Exekutorská komora vyjadřuje pochyby

Exekutorská komora ČR [EK ČR] sice pozitivní hodnotí, že se stát snaží v době nouzového stavu pomoci osobám postiženým touto epidemií. Na druhé straně uvádí, že změny v legislativě by však i v takovém případě měly být vedeny rozumem a nikoli emocemi. Již dříve varovala před moratoriem na provádění exekucí do zvažovaného srpna 2020.

V tuto chvíli nejde v první řadě o to, zda exekutoři přijdou či nepřijdou o prostředky, jde především o možný kolaps celého právního systému. Tohle zdaleka není problém jen vymáhacího práva, může docházet i k zavalení soudů a ve finále ke ztrátě důvěry ve stát jako garanta vymahatelnosti práva,“ uvedl prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Navrhované změny můžou fatálně postihnout věřitele a způsobit řetězec druhotných platebních neschopností.

„A nebavíme se o finančních institucích. Bavíme se o minimálně desítkách tisíc živnostníků, kteří například nedostali zaplaceno za odvedenou práci. Nebo o zaměstnancích, kterým dluží bývalý zaměstnavatel mzdu. Tu sice vysoudili, ale teď mají smůlu. Z věřitelů se tak mohou stát brzy dlužníci, a to určitě stát nechce,“ doplnil.

Kritika moratoria na exekuce

Plošné moratorium na exekuce by podle EK ČR znamenalo, že soudní exekutoři nemohou vykonávat exekuční činnost po dobu pěti měsíců [EK ČR pracovala ve svém prohlášení s návrhem trvání monoratoria na exekuce do srpna, pozn. red.]. Dle EK ČR mají přitom osobní zodpovědnost za vedení agendy, kterou jim svěřil stát, za své zaměstnance a své úřady, budou muset razantně omezit činnost, propouštět zaměstnance i uzavírat úřady.

„Tento stav bude pro soudní exekutory likvidační a bude představovat důvod k rezignaci. Situaci odnesou i povinní, jejichž exekuce nebude mít kdo řešit,” uvedla EK ČR.

Podle ní se bez efektivního vymáhacího orgánu může veřejnost důvodně obávat návratu ke stavu takzvaných divokých 90. let, kdy vymáhání pohledávek probíhalo často nelegálním a násilným způsobem.

Exekutorská komora ČR dále upozornila na skutečnost, že způsob, kterým mají být změny přijaty, nelze považovat za ústavně konformní. Podobný názor má podle ní například i Česká advokátní komora.

Nadto se se podle EK ČR mají pozastavit pouze civilní exekuce, avšak exekuce vedené ve prospěch státu [daňové, správní] mají být vykonávány i nadále. Tím stát nepřípustně zvýhodňuje své postavení oproti ostatním věřitelům.

Co navrhuje Exekutorská komora ČR

EK ČR vyzvala soudní exekutory, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář. I postupovali maximálně vstřícně při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení.  Toto opatření dle zjištění EK ČR funguje dobře. Kromě toho EK ČR navrhla šest bodů, jak rychle ulevit povinných v současné těžké době.

6 návrhů EK ČR, jak ulevit lidem postiženým epidemií
  1.   Dočasné omezení vyklizení prostor k bydlení
  2.   Dočasné odložení dražeb movitých věcí
  3.   Dočasné zvýšení částky, která nepodléhá exekuci na movité věci
  4.   DPH
  5.   Příslušenství
  6.   Započítávání na jistinu

Stát by podle EK ČR rovněž měl snažit regulovat nebankovní sektor tak, aby nedocházelo k nemravnému navyšování jistin a příslušenství.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den.Může být v současném nouzovém stavu zahájena exekuce prodejem movitých věcí.Bydlím v nájemním bytě a všechen nábytek a vybavení kuchyně tz.lednička,plynový sporák patří majiteli bytu.Já vlastním pouze bity ,oblečení,povlečení a starší počítač,který jsem koupil v bazaru za 1000Kč.Mám 79 roků a mobiliarní exekuce byla jiným exekutorem v roce 2014,dodnes mám nařízené splátky z důchodu.Dluhy vznikly v době celosvětové krize v roce 2008,z podnikání,které jsem prováděl od roku 1990 v autobusuvé dopravě.

  2. Dodatek.Exekuční titul vydal soud dne 20.10.2010 a pověření soudního exekutora vydal soud dne 9.5.2019,tz. po 9 letech.Neni překročena doba.Děkuji Mžik Jan.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here