Daň z nabytí nemovitosti kupující už řešit nemusejí

826
nabyti_nemovitosti
Foto: Pixabay.com

[Od prosince 2019] do konce prosince 2021 si může každý, kdo koupí nemovitost na hypoteční úvěr, odepsat úroky z úvěru z daní a zároveň ale už neplatit daň z nabytí nemovitosti. Kdo daň již zaplatil, může poté, co vstoupí v účinnost zákon o zrušení daně z nemovitosti, požádat o vrácení přeplatku na této dani.

To, že se do konce roku 2021, nabízí kupujícím nemovitostí unikátní možnost neplatit daň z nabytí nemovitosti a zároveň uplatnit odpočty úroků z úvěru na bydlení z daní, pro FinTag.cz potvrdil Tomáš Weiss z Odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR [MF ČR].

„Pro nemovité věci, u kterých byl při jejich nabytí vklad práva do katastru nemovitostí proveden v období od prosince 2019 a došlo k jejich nabytí nejpozději do prosince 2021, skutečně platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí nemovitých věcí. A současně mu ale i bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně,“ říká.

Cíl přechodného období je povzbudit a rozhýbat trh s nemovitými věcmi. Zároveň i podpořit dostupnost vlastního bydlení.

Odkládat plánovaný nákup nemovitosti teď není výhodné

Daň z nabytí nemovitosti už není aktuální

I když návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti výměnou za následné zrušení možnosti odpočtu úroků z hypotéky, vláda již schválila, zákon stále ještě neprošel celým legislativním procesem. Což znamená, že není platný.

„Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl schválen vládou a zatím projednán Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení. V rámci standardního legislativního procesu bude poté postoupen Senátu. Teprve poté bude návrh zákona podepisovat prezident republiky,“ vysvětluje Tomáš Weiss.

Přesto je zrušení daně z nabytí nemovitosti podle návrhu platné zpětně. Tedy pro ty, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později. Kdo daň za nákup nemovitosti již zaplatil, bude si moci požádat o její vrácení. V praxi to znamená, že daň z nabytí nemovitosti nemusí platit nikdo, kdo koupil nemovitost od prosince 2019. Důvod je, že návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem.

Rozhodným datem přitom je den provedení vkladu na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. Což znamená, že daň by již neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad práva do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

Jak se stavět k dani z nabytí nemovitosti nyní

Podle Tomáše Weisse tak budou [za předpokladu, že zákon bude schválen] od daně z nabytí nemovitosti osvobozeni všichni, jejichž daň z nabytí byla splatná k 31. březnu 2020.

„Těmto lidem jsme totiž úhradu daně v rámci Liberačního balíčku odsunuli bez hrozby sankcí z prodlení. A to nejpozději do 31. srpna 2020,“ vysvětluje.

V praxi to znamená, že ti lidé, kteří kupují nemovitost nyní, nebo ji koupili v průběhu prosince 2019 a později, už žádnou daň neplatí. A dále, že kvůli prominutí sankcí tuto daň nemusejí ani nijak řešit. Důvod je, že v rámci Liberačního balíčku jim byly, jak již bylo řečeno, plošně prominuty pokuty a úroky z prodlení za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň.

Podle Tomáše Weisse se toto prominutí vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti proto může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.

„Pokud do té doby nebude návrh na zrušení této daně účinný, budeme spolu s Finanční správou ČR hledat řešení na prodloužení tohoto odkladu,“ upřesňuje Tomáš Weiss.

Pokud již někdo daň v předstihu zaplatil, po schválení zákona mu vznikne přeplatek, o jehož vrácení bude moci požádat finanční úřad. Konkrétní postup žádosti přitom bude zveřejněn již před nebo až po nabytí účinnosti zákona.

Žádost o vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitosti

Jak přesně budou postupovat ti, kteří již daň zaplatili? Na tuto otázku prozatím, jak již bylo řečeno, neexistuje konkrétní návod. Nutné je vyčkat na to, v jaké podobě bude schválen zákon o zrušení daně. Vládní návrh zákona ale i tak nezakotvuje zvláštní postup pro vracení přeplatku. Podle Tomáše Weisse to však není problém. Po nabytí účinnosti zákona budou moci plátci daně uplatnit obecný postup pro vrácení přeplatku dle daňového řádu.

„V souladu s ním lze o vratitelný přeplatek individuálně požádat do šesti let od konce kalendářního roku, ve kterém přeplatek vznikl,“ vysvětluje.

Dodává, že s ohledem na očekávané schválení zákona letos to znamená, že o vratitelný přeplatek bude možné požádat do 4. 1. 2027. Správce daně pak musí při splnění podmínek daných daňovým řádem vyplatit vratitelný přeplatek do 30 dnů od podání žádosti.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here