Zahraniční dluh ČR stoupl ke konci března o více než sto miliard

283
zahranicni_dluh
Foto: Pixabay.com

Zahraniční dluh ČR vzrostl v letošním prvním čtvrtletí o 112,1 miliardy korun, a ke konci března činil 4,4954 bilionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 103,5 miliardy korun. Dluh Česka vůči cizině odpovídá 79,2 procenta hrubého domácího produktu [HDP].

Vyplývá to z aktuálních dat České národní banky [ČNB]. Důležitou roli v otázce zadlužení ČR hraje i zahraniční dluh České republiky. Ten ukazuje, kolik peněz z celkového dluhu ČR drží zahraniční subjekty.

Zahraniční dluh veřejného a soukromého sektoru [v mld. Kč]

[Zdroj: ČNB]

V případě Česka zhruba tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na soukromý sektor. Zbývající část tvořily závazky veřejného sektoru, které zahrnují závazky vlády i soukromých subjektů garantované vládou a dluhy firem s většinovou účastí státu. V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 42,7 % z celkových dluhových pasiv.

Vývoj struktury zahraničního dluhu podle dlužníků [v mld. Kč]

zahranicni_dluh_2

[Zdroj: ČNB]

Podle ČNB byl v prvním čtvrtletí patrný růst zadluženosti vládního sektoru. Stoupl objem vládních dluhopisů držených zahraničními investory a čerpány byly také zahraničních úvěry. Podíl vládního sektoru na zahraničním dluhu činil 17,3 procenta.

U ostatních sektorů se zahraniční zadlužení rovněž zvýšilo vlivem čerpání úvěrů a prodejem podnikových dluhopisů. Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímaly 41,6 procenta z celkového dluhu.

Bankovní sektor včetně závazků ČNB vykázal vzhledem ke snížení objemu bankovních dluhopisů v držbě zahraničních investorů pokles zadluženosti. Zadlužení bankovního sektoru zaujímalo ke konci března 41,1 procenta celkové zadluženosti.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu tvoří 53,1 procenta zahraničního dluhu.

Struktura zahraničního dluhu podle instrumentů [v mld. Kč]

[Zdroj: ČNB]

V prvním čtvrtletí 2020 se schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí [saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům] snížil o 378,7 mld. Kč na 788 mld. Kč ke konci března. V meziročním srovnání je schodek nižší o 363,6 mld. Kč a ve vztahu k HDP představuje v běžných cenách 13,9 %.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here