V podzimních krajských a senátních volbách budou volit i občané v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli covidu-19. Hlasovací lístek odevzdají třemi způsoby. Přímo z automobilu, v pobytovém zařízení nebo doma do zvláštní volební urny.

Volby do krajských zastupitelstev a části Senátu se konají za necelé dva měsíce. A protože covid pozitivních pacientů v ČR přibývá, stejně jako přibývá osob uvržených do nařízené karantény, začaly se úřady zabývat tím, jak odvolí lidé v nařízené karanténě.

Zástupci sněmovních politických stran se společně s pracovní skupinou z Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] shodli na třech variantách odevzdání hlasovacího lístku od potenciálně covid pozitivních osob. První variantou je hlasování přímo z okénka motorového vozidla, druhá v domácím prostředí do zvláštní volební urny a třetí v pobytovém zařízení opět do speciálně dodané urny.

Vláda novelu projedná v přespříštím týdnu

Návrh zákona MV ČR předloží na nejbližším jednání vlády, tedy v pondělí 17. srpna 2020. Podle odhadů vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka [ČSSD] by návrh mohla Poslanecká sněmovna projednat hned na svém středečním zasedání.

Všechny tři způsoby hlasování pro osoby v karanténě budou v podzimních volbách zajišťovat speciální komise zřízené krajskými úřady. Půjde o čtyřčlenný tým složený ze tří vojáků a jednoho civilního zapisovatele, který dohlídne na zákonnost hlasování. Voliči v karanténě, kteří odevzdají svůj volební hlas, pak musí být vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů. To proto, aby nemohli znovu volit v řádném volebním čase [2. 10. a 3. 10. 2020]. Odevzdané volební lístky bude sčítat rovněž speciální komise, která je nejprve smíchá dohromady a na úrovni krajských úřadů sečte.

Lidé v karanténě budou volit jedním ze tří způsobů

  1. Hlasování z motorového vozidla: Jde o hlasování v takzvané drive-in volební místnosti přímo z okna automobilu. Zřízeno bude celkem 78 takových stanovišť. Tyto stanoviště budou v každém okresu. Hlasovací lístek v nich budou moci voliči odevzdat pouze ve středu 30. 9. 2020 v čase od 7 do 15 hodin. Na stanovištích se nejprve prokáží občanským průkazem a předloží rozhodnutí o nařízené karanténě nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře. Po předložení dokladů dostanou voliči v drive-inu volební lístky, popojedou, vloží do obálky hlasovací lístek a na konci stanoviště jej vhodí do urny. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd vozidla a zajistí je armáda.
  1. Hlasování z domova: Lidé s hlasovacím právem v nařízené karanténě nebo izolaci, kteří nebudou moci odevzdat hlasovací lístek z motorového vozidla, a budou chtít volit, to oznámí místně příslušnému krajskému úřadu. V pátek 2. 10. od 7 hodin až do soboty 3. 10. do 14 hodin k nim přímo domu dorazí speciální volební komise v ochranných prostředcích a volič odevzdá lístek do zvláštní přenosné schránky. Tuto komisi budou tvořit členové z drive-in týmu a přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů.
  1. Hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení: V praxi většinou půjde o zařízení sociálních služeb, o jejichž uzavření rozhodla kvůli infekci covid-19 krajská hygienická stanice. Ta musí o uzavření včas informovat územně příslušný krajský úřad, který do zařízení vyšle speciální volební komisi. Ta bude opět vybavena ochrannými prostředky a voliči vhodí hlasovací lístek do zvláštní přenosné urny. Speciální komise budou uzavřená zařízení objíždět od čtvrtka 1. 10. od 7 hod. do pátku 2. 10. 2020 do 20 hodin.

Speciální způsob odevzdání hlasovacího lístku se týká pouze osob v nařízené karanténě či izolaci od hygienika nebo lékaře. Nikoliv lidí, kteří se po návratu z ciziny ocitnou v preventivním ochranném opatření. Ti totiž podle MV ČR na volebním právu omezeni nejsou.

Navýšení odměny pro členy volební komise

V diskuzi o způsobu odvolení v karanténě zazněly ale i jiné návrhy. Například možnost hlasování přes zmocněnce nebo korespondenčně. Na těch se však politická reprezentace neshodla. Naopak se shodla na navýšení odměn pro členy volebních komisí o 500 korun. Řadový člen komise si tak přijde na 2 300 korun hrubého, předseda a místopředseda komise ještě na několik stokorun více.

Volby do zastupitelstev třinácti krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu je pak v dalším týdnu v termínech 9. a 10. října 2020.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here