Dnes [18.8.] mohou podnikatelé v kultuře a kreativním průmyslu začít žádat o podporu z programu COVID – Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem kultury spustilo elektronický systém, který jim to umožňuje. 

Speciální dotační program COVID – Kultura je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které jim vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020. A to ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020, a které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.

Žádosti je možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020. A to přes informační systém, který podle Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění přímo v systému. Procesem podávání zájemce o dotaci systém zároveň i provede. Vše je dostupné na www.mpo.cz/kultura.

COVID Kultura nabízí 900 milionů

Alokace programu COVID – Kultura je 900 milionů korun. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně ale může žadatel získat pět milionů korun. Identita žadatele se bude ověřovat prostřednictvím NIA – elektronické identity.

Všechny potřebné doklady [například čestná prohlášení] a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému, přes který se žádá o dotaci z programu COVID – Kultura. K dispozici je také metodická podpora žadatelů o dotaci, a to od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 hodin, na e-mailu: kultura@mpo.cz či speciální informační lince 1212.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here