Nejúspěšnější lovecký rok v historii mají za sebou čeští myslivci. Oproti předchozímu roku, kdy bylo uloveno přes 137 tisíc prasat, se jim v posledním mysliveckém roce [tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020] podařilo ulovit o zhruba 100 tisíc kusů prasat divokých více, tedy 239 818 kusů.

Údaje potvrdil Český statistický úřad [ČSÚ] a Ministerstvo zemědělství ČR [MZe]. Podle MZe je jedním z důvodů nárůstu lovu i zavedení příspěvku ve výši 2 000 korun za každého zastřeleného divočáka nad tříletý průměr ulovených prasat v dané honitbě. Příspěvek úřad poskytuje od roku 2018.

„Podpora, kterou jsme koncem předminulého roku zavedli, se osvědčila. […] Příspěvkem jsme chtěli motivovat myslivce k lovu a ochránit tak zemědělské plodiny před škodami, které na nich způsobují prasata divoká. Lov divokých prasat je náročný mimo jiné i časově, také proto jsme se rozhodli myslivcům poskytovat finanční odměnu,“ vysvětluje ministr zemědělství Miroslav Toman [za ČSSD].

Podle něj bylo v roce 2019 vyplaceno 12,1 milionu korun za 6 050 kusů prasete divokého. Tento finanční nástroj přispěl k téměř 75% nárůstu počtu ulovených prasat divokých za poslední myslivecký rok.

Myslivci a prevence před africkým morem prasat

Ministerstvo zemědělství chce i nadále podporovat redukci stavů černé zvěře, a tím snižovat škody na zemědělských plodinách a pozemcích. Snižování počtu prasat divokých je také prevencí před africkým morem prasat. Tato nebezpečná choroba se sice v České republice od jara 2019 nepotvrdila, ale v některých sousedních státech se stále šíří.

To platí například pro Slovensko, kde laboratorní vyšetření potvrdila nové ohnisko nákazy na farmě na východě země, kde byl usmrcený celý chov čítající 221 vepřů. Zmíněná farma se nachází v okresu Trebišov, který je jedním ze šesti okresů, kde byl africký mor prasat zaznamenán od prvního potvrzeného případu na Slovensku loni v červenci. Dosud Slovensko zjistilo kolem 250 případů nákazy u divočáků a téměř dvě desítky ohnisek v chovech prasat.

Africký mor prasat zabíjí nejen divočáky, ale i domácí vepře. Jde o vysoce nakažlivé virové onemocnění. Vakcína proti němu neexistuje, nakažená zvířata se neléčí a musejí se utratit. Pro člověka virus nebezpečný není.

MZe přispívá i na „lapáky“ a jiná zařízení

Finanční odměna není jediný způsob, jak MZe usiluje o snížení stavů černé zvěře. Už od roku 2016 umožnilo legislativní změnou lovit prasata celoročně. Přispívá také na pořízení a instalaci odchytového zařízení. A to částkou 16 tisíc korun na jeden lapák.

Lov prasete divokého v ČR v letech 1999 až 2019Myslivci

[Zdroj: ČSÚ]

Od září začne resort navíc poskytovat podporu až 40 tisíc korun na pořízení chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře. Takové zařízení dá myslivcům možnost nabídnout zvěřinu, jako kvalitní a přírodní surovinu, k prodeji.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here