Náklady na zaměstnance České národní banky [ČNB] každoročně rostou. Loni o šest procent. Nově navíc v ČNB došlo k reorganizaci kompetencí. Od prvního září se osamostatnil Odbor lidských zdrojů České národní banky. Nebude již součástí sekce kancelář ČNB.

V souvislosti s tím došlo k částečnému přerozdělení útvarů a kompetencí jednotlivých členů bankovní rady. Do kompetence guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka budou i nadále patřit sekce kancelář a samostatný odbor interního auditu, k nimž od září přibyla ještě sekce správní. Viceguvernér Marek Mora bude vedle sekce regulace a mezinárodní spolupráce nově dohlížet na sekci měnovou a nově vzniklý samostatný odbor lidských zdrojů.

Člen bankovní rady Vojtěch Benda od 1. září spravuje nově sekci rozpočtu a účetnictví a samostatný odbor restrukturalizace. Sekce peněžní se přesunula do portfolia člena bankovní rady Oldřicha Dědka. V jeho kompetencích je již sekce řízení rizik a podpory obchodů.

Beze změny zůstávají portfolia viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a členů bankovní rady Tomáše Holuba a Aleše Michla. Tomáš Nidetzký má i nadále ve své kompetenci dohled nad sekcí dohledu nad finančním trhem, sekce dohledu nad finančním trhem II a sekce finanční stability.

Tomáši Holubovi zůstává i nadále vedení sekce licenčních a sankčních řízení a sekce bankovních obchodů. Na sekci statistiky a datové podpory a sekci informatiky dohlíží i v dalším období člen bankovní rady Aleš Michl.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady v ČNB

Jiří Rusnok, guvernér
 • sekce kancelář
 • sekce správní
 • samostatný odbor interního auditu
Marek Mora, viceguvernér
 • sekce měnová
 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce
 • samostatný odbor lidských zdrojů
Tomáš Nidetzký, viceguvernér
 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • sekce dohledu nad finančním trhem II
 • sekce finanční stability
Vojtěch Benda
 • sekce rozpočtu a účetnictví
 • samostatný odbor restrukturalizace
Oldřich Dědek
 • sekce peněžní
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
Tomáš Holub
 • sekce bankovních obchodů
 • sekce licenčních a sankčních řízení
Aleš Michl
 • sekce informatiky
 • sekce statistiky a datové podpory

Tomáš Trtka se stal ředitelem odboru lidských zdrojů

V souvislosti s restrukturalizací v ČNB bylo třeba jmenovat ředitele nově vzniklého samostatného odboru lidských zdrojů. Na toto místo bankovní rada jmenovala Tomáše Trtka. Ten stojí v čele odboru lidských zdrojů sekce kancelář od roku 2018. Doposud zastával také pozici náměstka ředitelky sekce kanceláře.

Náměstkem ředitelky sekce kancelář proto bankovní rada rovněž s účinností od 1. září jmenovala dosavadního ředitele odboru legislativního a právního Jana Spiryta. Ten je současně i nadále pověřen řízením tohoto odboru.

Tomáš Trtek a Jan Spiryt

Ing. Tomáš Trtek je absolventem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V ČNB působí od roku 2009. Do svého nástupu do čela odboru lidských zdrojů sekce kancelář zastával v letech 2013 – 2018 pozici náměstka ředitele pobočky Praha, kde měl na starost správu zásob peněz.

Mgr. Jan Spiryt je v ČNB zaměstnán od roku 2002. V roce 2019 byl jmenován ředitelem odboru legislativního a právního sekce kancelář. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přešel do této sekce ze sekce bankovních obchodů, kde od roku 2006 vedl referát speciálních pohledávek a závazků.

Náklady na zaměstnance v ČNB rostou

Za zmínku stojí i náklady na zaměstnance ČNB. Ty totiž každoročně rostou, konkrétně za loňský rok o šest procent a dosáhly celkového objemu 1 793 mil. Kč. Jde o náklady zahrnující mzdové náklady a náhrady při dočasné pracovní neschopnosti, zákonné odvody pojistného a ostatní sociální náklady, náklady na vzdělávání a zaměstnanecké benefity.

Vyplacené mzdy členům bankovní rady ČNB za rok 2019
 • Jiří Rusnok: 5 687 503 Kč hrubá mzda, 4 077 358 Kč čistá mzda,
 • Marek Mora: 4 575 811 Kč hrubá mzda, 3 275 265 Kč čistá mzda,
 • Tomáš Nidetzký: 4 542 559 Kč hrubá mzda, 3 285 890 Kč čistá mzda,
 • Oldřich Dědek: 3 838 916 Kč hrubá mzda, 2 743 594 Kč čistá mzda,
 • Vojtěch Benda: 3 852 481 Kč hrubá mzda, 2 788 001 Kč čistá mzda,
 • Tomáš Holub: 3 854 905 Kč hrubá mzda, 2 789 742 Kč čistá mzda,
 • Aleš Michl: 3 805 149 Kč hrubá mzda, 2 753 838 Kč čistá mzda.

[Zdroj: Výroční zpráva ČNB 2019]

ČNB v roce 2019 navýšila také počet pracovních míst, a to o 13. K 31. prosinci 2019 pracovalo v ČNB 1 475 zaměstnanců, tedy o 31 více než na konci roku 2018. Celková míra fluktuace zaměstnanců v roce 2019 činila 5,8 procenta a oproti roku 2018 klesla o 2,5 procentního bodu. Průměrná délka hlavního pracovního poměru v ČNB meziročně mírně stoupla na 14,1 roku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here