Krize covid mění spotřebitelské návyky. Pociťují to i velká nákupní centra, příležitost se tak znovu nabízí v sektoru malých obchodů. Avšak praxe ukazuje, že malé české prodejny zaostávají v nabídce, kvalitě služeb i cenové politice.

Česká republika platí z hlediska podílu zboží zakoupeného ve slevách mezi evropskou špičku. Jen v loňském roce se v tuzemsku podle společnosti Nielsen prodalo v promocích více než 52 procent rychloobrátkového zboží. V roce 2009 to přitom bylo pouhých 35 procent. Na vzestupu slevových akcí mají velký podíl zejména potravinové řetězce. Nyní mají kvůli krizi covid šanci ale znovu uspět i malé prodejny. Má to však několik podmínek.

„Názory, že malá česká prodejna nemůže sortimentem konkurovat zahraničnímu řetězci, jsou již několik let mylné,“ tvrdí předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Využívání kvalitních pokladních softwarů

Prvním předpokladem je zvládnutý provoz. Pokud prodejna například nedisponuje komplexním pokladním systémem, znamená to pro ni mnohem více administrativy navíc. Ta se následně přelévá do rostoucích nákladů. Pro to, aby byla prodejna úspěšná, musí mít v první řadě kvalitní pokladní software, který ji pomůže významně snížit náklady. Praxe přitom potvrzuje, že prodejny, které pracují s moderními technologiemi, po jejich zavedení zažívají vzrůst obratu až o 20 procent a v některých případech i o dvojnásobek.

Umístění prodejny a kvalita personálu

Klíčové je také umístění obchodu jak kvůli dostatku zákazníků, tak kvůli vnějšímu prostředí a samozřejmě i vzhled samotného obchodu a kvalita personálu.

Na dalším místě je šíře sortimentu a jeho vhodné uspořádání,“ říká Roman Mazák s tím, že i menší prodejna může nabídnout srovnatelnou šíři sortimentu jako řetězcové prodejny. Klíčové je i správné rozmístění zboží, což si dle něj ne každý český obchodník uvědomuje.

Malé prodejny a cenová politika

Základním klíčem k úspěchu je pak solidní cenová politika. Obecně přitom platí, že pokud jsou ceny stabilně nižší, odrazí se to pozitivně na prodejích. Komodita prodávaná stabilně za dobrou cenu se prodává mnohonásobně víc, než když se u stejné položky střídá cyklus nízké [letáková cena] a vysoké běžné ceny.

Cenová politika malých prodejen je specifická a od velkých řetězců se výrazně liší. Zatímco české obchody pracují se stabilně nižší cenou, kterou při slevě ještě o něco sníží, zahraniční řetězce používají jiný způsob. Podle Romana Mazáka mají vytipované komodity, na které se zaměřují a které promují za nízké ceny s extrémními slevami, ostatní doplňkové zboží je ale často i několikanásobně dražší.

Malé prodejny mohou nabídnout i online služby

Další předpoklad úspěchu malých prodejen může být možnost on-line nákupu či rezervace zboží. Prodejci přitom nemusejí zákazníky oslovovat jen přes e-shopy, svůj obchod mohou nabídnout jako výdejní místo, čímž dál rozšíří své služby. Internetový prodej nemusí vždy sloužit jen k likvidaci kamenných prodejen, ale měl by být jedním z prodejních nástrojů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here