Česká republika bude v příštím roce hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu ČR přijala vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 19. října 2020. Státní rozpočet 2021 počítá s investicemi ve výši 187 miliard korun. Z nich má jít 128 miliard korun do infrastruktury.

Návrh neobsahuje zrušení superhrubé mzdy a zavedení 19procentní nebo 15procentní sazby daně z příjmu. To bude ještě předmětem debaty koaličních stran, které chtějí následně změnu zapracovat v podobě pozměňovacího návrhu do daňového balíčku pro rok 2021, který je ve Sněmovně. Ta by měla finálně schvalovat státní rozpočet po 15. prosinci, tedy nejspíše ve středu 16. prosince.

Deficity státního rozpočtu v letošním a příštím roce [v mld. Kč]
Ukazatel Státní rozpočet 2020 Návrh státního rozpočtu 2021
Příjmy 1364,8 1486,8
Výdaje 1864,8 1806,8
Saldo – 500 – 320

[Zdroj: MF ČR]

Státní rozpočet České republiky po započtení příjmů z EU počítá v roce 2021 s příjmy ve výši 1,487 bilionu korun a výdaji ve výši 1,807 bilionu korun. Na investice [kapitálové výdaje] má jít podle vlády 187 miliard korun. MF ČR uvedlo, že návrhem vláda plní parametry dané novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti, která pro rok 2021 dočasně vytvořila fiskální prostor na úrovni strukturálního deficitu ve výši až čtyř procent HDP.

Stejně jako ostatní

„Z jednání s ministry financí ostatních zemí Evropské unie vím, že všechny země postupují obdobně anebo pomáhají a rozvolňují ještě více. Česká republika má však tu nespornou výhodu, že se nám v uplynulých sedmi letech podařilo snížit státní dluh z 41 procent na 29 procent HDP a naše veřejné finance tak posunout na čtvrté nejlepší místo v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Dluh sektoru vládních institucí v roce 2019 v zemích EU [v % vůči HDP]

[Zdroj: MF ČR]

Podle stanoviska MF ČR je hlavním cílem státního rozpočtu využít nízkou úroveň veřejného zadlužení České republiky k realizaci opatření, která pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel, zmírnit negativní dopady pandemie na nejpostiženější skupiny a prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst.

Státní rozpočet 2021 a nárůst výdajů

Příjmy státního rozpočtu na rok 2021 při srovnání s předkrizovým rozpočtem roku 2020 klesají o 91,3 miliardy korun. Největší pokles je zaznamenán u daňových příjmů [-82,6 mld. Kč] v důsledku poklesu ekonomiky a přijatých opatření ve prospěch daňových poplatníků. Pokles je citelný u příjmů ze sociálního zabezpečení [-37,9 mld. Kč]. Oproti tomu zvýšení je u příjmů z EU [Nástroj na podporu oživení a odolnosti] o 25 miliard korun.

MF ČR uvedlo, že máme historicky nejvyšší alokace [128 mld. Kč] na investice do projektů fyzické infrastruktury [pozn. red.: Na obr. práce na D1, zdroj: MPO]. Peníze mají jít dále do rozvoje digitalizace. Zvyšují se i prostředky na ohodnocení práce pedagogů, finančně posiluje zdravotnictví a přidáno dostanou také penzisté.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu 2015 – 2021 [v mld. Kč]

[Zdroj: MF ČR]

Výdaje státního rozpočtu na rok 2021 při srovnání s předkrizovým rozpočtem roku 2020 mají vzrůst o 188,7 miliardy korun. Zvýšení výdajů zahrnuje dle MF ČR následující priority:
  • Zvýšení průměrného starobního důchodu o 839 Kč, tj. o 5,8 %. Celkové výdaje na důchody se tak meziročně zvyšují o 29,5 mld. Kč.
  • Zvýšení platby státu do veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem stát, o 52,8 mld. Kč.
  • Zvýšení kapitálových výdajů o 40,2 mld. Kč.
  • Zvýšení výdajů na školství o téměř 20 mld. Kč, z toho:

A: Zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství včetně příslušenství o 13,1 mld. Kč. Obsaženo je navýšení platů o 9 %. Čímž dochází ke splnění cíle z Programového prohlášení vlády, kterým je zajištění nárůstu platů učitelů minimálně na 150 procent jejich rozpočtované výše pro rok 2017. To je zajištění průměrného platu učitele ve výši cca 45 450 Kč.

B: Zvýšení objemu prostředků na platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství včetně příslušenství o 2 mld. Kč. Obsaženo je navýšení platů o 4,3 %. Čímž dochází ke splnění cíle z Programového prohlášení vlády, kterým je zajištění nárůstu platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství minimálně na 150 procent jejich rozpočtované výše pro rok 2017. To je zajištění průměrného platu ve výši cca 24 100 Kč.

  • Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany o cca 10 mld. Kč. V roce 2021 dosáhnou 1,46 % očekávaného HDP.

Státní rozpočet 2021 a úspory v něm

Co se týče úspor, ministryně financí Schillerová uvedla: „Míra úsporných opatření ve výši pěti procent provozních nákladů státu byla nastavena tak, aby byla rozpočtově přínosná, ale zároveň nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a zhoršení ekonomických očekávání.“

Je to právě nedostatek snahy šetřit peníze v příštím roce, co ekonomové vyčítají vládě. Šéfka Národní rozpočtové rady [NRR] Eva Zamrazilová uvedla, že vláda rezignovala na zpracování strategie konsolidace veřejných financí.

„Konkrétní opatřené v této věci výslovně nechává až na příští vládě,” dodala s tím, že schodek státního rozpočtu na příští rok by neměl překročit 200 miliard korun.

V podobném duchu se vyjádřil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek: Schodek ve výši 320 miliard korun pro příští rok je neúměrně vysoký.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler uvedl, že návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard korun byl naplánován vyšší, než trh původně očekával. Přitom byl podle něj návrh tvořen v době, kdy se nepočítalo s tak výrazným příchodem druhé vlny pandemie a dalším nejistým vývojem. Nakonec by tak dle něj nemusel být zase až tak velkým překvapením v příštím roce deficit kolem 400 miliard korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here